Terveys-EU-uutiskirje – Tiedonvaihtoa dementian hoidon parantamiseksi Euroopassa

Nro 96, 21 syyskuuta 2012

Tässä numerossa


Lukijalle


Vaihdetaan tietoa ja edistetään dementiapotilaiden hoitoa Euroopassa


Tohtori Armelle Leperre-Desplanques, Alcove-hankkeen johtaja (ALzheimer COperative Valuation In Europe)Alzheimerin tautia, muita muistisairauksia ja dementiaa sairastaa Euroopassa noin 7 miljoonaa henkeä, ja heillä on 20 miljoonaa omaishoitajaa. Määrien odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä. Syyskuu 2012 on ensimmäinen maailmanlaajuinen Alzheimer-kuukausi, jonka tavoitteena on parantaa tiedotusta ja poistaa sairauteen liittyviä ennakkoluuloja ja häpeää. Tämänvuotinen teema on "Elämää dementian kanssa".

 

Koska dementiaa esiintyy runsaasti ja sen kustannukset ja sosiaaliset vaikutukset ovat suuria, sen torjunta on keskeisessä asemassa EU:n kansanterveystoimissa. Dementiasairaiden saaman hoidon sekä heidän ja heidän hoitajiensa elämänlaadun parantaminen ovat ensisijaisia tavoitteita. Samoin halutaan rajoittaa autonomian menettämisestä aiheutuvaa rasitusta ja edistää kansalaisten solidaarisuutta etenkin sukupolvien välillä.

 

Yhteisen Alcove-hankkeen tavoitteena on vaihtaa tietoa, joka liittyy dementiaan kansanterveyden, hoidon organisoinnin, kliinisen hoidon ja eettisten näkökohtien kannalta. Jäsenmaat, terveysalan ammattilaiset ja potilasjärjestöt ovat mukana tukemassa tätä hanketta, joka täydentää muita terveenä ikääntymiseen ja dementiaan liittyviä EU:n hankkeita.

 

Maaliskuussa 2013 Alcove-hankkeesssa mukana olevat 19 maata esittelevät havaintojaan ja päätelmiään, joista voi olla hyötyä jäsenmaille. Alcove-välineistö ja vertailuarvot edistävät kansanterveystoimien, esimerkiksi antipsykootteihin liittyvien riskien torjuntatoimien, täytäntöönpanoa.

 

Koska dementiasairaudet ovat suuri haaste nyky-yhteiskunnalle ja solidaariselle toiminnalle, on tiedon ja kokemuksen vaihtaminen ensiarvoisen tärkeää. Yhteinen eurooppalainen dementiasairauksiin liittyvä toiminta vastaa tähän tarpeeseen ja hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia.

Uutisia EU:sta


EU:n laajuinen "Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään" -kampanja on ryhtynyt yhteistyöhön FC Barcelonan kanssa ja ottanut käyttöön uuden matkapuhelinsovelluksen.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari John Dalli ja FC Barcelona -jalkapallojoukkueen puheenjohtaja Sandro Rosell ovat sopineet yhteistyöstä, jolla pyritään kannustamaan tupakoinnin lopettamiseen teemalla "Quit Smoking with Barça".


ECDC:n ohjeistuksen mukaan kaikki tytöt olisi saatava HPV-rokotusten piiriin

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) suosittelee rutiininomaisen HPV-rokottamisen kohdentamista kaikkiin 10–14-vuotiaihin tyttöihin. Rokote on saatava ennen seksuaalisen aktiivisuuden alkamista, ja se on annettava kolmessa erässä kuuden kuukauden aikana.


Vaikuttavien farmaseuttisten aineiden maahantuonnin uudet määräykset

EU on uudistanut sääntöjä, jotka koskevat ihmisille tarkoitettujen lääkkeissä käytettyjen vaikuttavien aineiden tuomista EU:n alueelle.


Kaupunkien terveystietoja vertaileva hanke

Miniature Cities -hankkeessa kaupungit voivat vertailla toimiaan ja tuloksiaan eri aloilla (esim. terveys, elämäntavat, kulttuuri ja ympäristö). Tavoitteena on, että kaupungit löytävät uusia näkökulmia terveys- ja tasa-arvokysymyksiin.


EU:n lääke- ja huumevirasto parantavat työjärjestelyjä tehostaakseen tiedonvaihtoa

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) sekä Euroopan lääkeviraston (EMA) Lissabonissa sopiman uuden työjärjestelyn ansiosta tiedonvaihtoa uusista psykoaktiivisista aineista (muokatuista huumeista) ja lääkkeiden väärinkäytöstä on tehostettu.


Euroopan parlamentin raportti mielenterveydestä kriisiaikoina

Raportissa esitetään yhteenveto mielenterveyttä kriisiaikoina käsitelleen työpajan esitelmistä ja keskusteluista. Työpaja järjestetiiin Euroopan parlamentissa Brysselissä kesäkuussa 2012.
Kuulumisia eri maista


Iso-Britannia

"Stoptober"

Cancer Research UK ja British Heart Foundation aloittavat 1. lokakuuta neliviikkoisen kampanjan käynnistääkseen tupakoinnin lopettamisen massaliikkeen. Britanniassa on noin kahdeksan miljoonaa tupakoijaa, joiden toivotaan joukolla aloittavan uuden savuttoman elämän.


Itävalta

Vanhemman sukupolven terveys ja sairaus Itävallassa

Raportin ovat laatineet Itävallan terveysministeriö ja itävaltalainen vanhusjärjestö osana aktiivisena ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden toimia. Kyseessä on ensimmäinen kattavaan aineistoon perustuva raportti itävaltalaisten vanhusten terveydestä.EU:n lehdistötiedotteita


Kyproksen järjestämä konferenssi terveenä ikääntymisestä läpi elämän

EU:n neuvoston puheenjohtajamaana toimiva Kypros järjesti konferenssin "Health Ageing Across the Life Cycle", jossa käsiteltiin, kuinka terveydestä huolehtiminen läpi elämänkaaren edistää terveenä ikääntymistä.
Tapahtumakalenteri


Terveysalan kansainvälinen huippukokous 2012 (Lontoo, 29.–30.11.2012)

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari John Dalli on yksi kokouksen puhujista. Hän esittelee näkemyksiään terveydenhuollosta EU-maissa.


Eurooppalainen terveysfoorumi (Bad Hofgastein, Itävalta, 3.-6.10.2012)

Gasteinissa järjestettävä Eurooppalainen terveysfoorumi on EU:n merkittävin terveyspoliittinen tapatuma, jossa terveydenhoitojärjestelmän eri alojen asiantuntijat kohtaavat.
Uusia julkaisuja


Ohjeet invasiivisten hyttyslajien seurannasta Euroopassa

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) laatimat ohjeet kansanterveyden kannalta merkittävien invasiivisten hyttyslajien seurannan toteuttamiseen.


Health policy responses to the financial crisis in Europe

Maailman terveysjärjestön (WHO) julkaisussa esitellään, miten eri terveydenhoitojärjestelmät Euroopan alueella ovat vastanneet talouskriisin asettamiin haasteisiin.


Intersectoral governance for health in all policies – Structures, actions and experiences

Maailman terveysjärjestön (WHO) julkaisussa esitellään alojenvälisten hallintorakenteiden toimintaa. Se sisältää päätöksentekijöille suunnattuja selkeitä esimerkkejä käytettävissä olevista hallinnollisista välineistä ja yli 20 lyhyttä tapaustutkimusta.Uutta Terveys-EU:ssa


Seuraa meitä Twitterissä

Terveys-EU-uutiskirjettä voi seurata nyt myös Twitterissä ja saada säännöllisiä päivityksiä terveysalan toimista EU:ssa. Kirjaudu Twitteriin ja seuraa käyttäjätunnusta @EU_HealthValokeilassa


Maailman Alzheimer-päivä (21.9.), Elämää dementian kanssa


EU:n tason toimet


Terveys-EU – Mielenterveys

Euroopan komissio – Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto

Kansanterveys – Mielenterveys

Euroopan komissio – Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto


Uutisia


Raportti lääkityksen määräämisestä dementiapotilaille

Irlantilainen CARDI-tutkimuskeskus (Centre for Ageing Research & Development in Ireland) on julkaissut tutkimusraportin "Medication use in patients with dementia at the end of life". Tutkimuksessa lääkäreille esitettiin erilaisia kliinisiä skenaarioita elämän loppuvaiheessa olevista potilaista ja pyydettiin ilmoittamaan, mitä lääkitystä he näille määräisivät. Tulosten mukaan lääkärit olivat epävarmoja lääkemääräysten suhteen ja heidän määräämänsä lääkkeet vaihtelivat suuresti.


Alzheimer Europe -järjestön konferenssi "Changing perceptions, practice and policy" (Wien, 4.–6.10.2012)

Konferenssissa esitellään hankkeita, joilla edistetään dementian varhaista diagnosointia ja kokonaisvaltaisia lähestysmistapoja sen hoitoon. Lisäksi käsitellään työntekijöiden koulutusta ja asenteita sekä palveluita, joilla dementiaa sairastava pysyy pääroolissa elämässään ja sairautensa hoidossa.Muita linkkejä:


Alzheimer Europe – Dementoivista sairauksista tiedottaminen


EU:n yhteinen ohjelma – Hermoston rappeutumissairauksien tutkimus (JPND)


DECIDE – Kansainvälinen sähköinen infrastruktuuri diagnostiikan parantamiseksi


INTERLINKS – Euroopan laajuinen hanke ikääntyneiden pitkäaikaishoidon laadun parantamiseksi


SHARE – Tutkimus terveydestä, ikääntymisestä ja eläkkeelle jäämisestä Euroopassa


European Alzheimer’s Disease Consortium (EADC) – Alzheimerin taudin alalla toimiva eurooppalaisten huippuosaamiskeskusten verkko.


Terveys-EU. Euroopan unionin kansanterveysportaali
Uutiskirje on saatavilla EU:n 22 virallisella kielellä:
http://health.europa.eu/newsletter


Uutiskirjeen tilauksen peruutus