Terveys-EU-uutiskirje – Heidi-wikisivusto tuo EU:n terveystietoa verkkoon

Nro 93, 28 kesäkuuta 2012

Tässä numerossa


Lukijalle


Heidi – uusi terveysaiheinen wikisivusto


Stefan Schreck, yksikönpäällikkö, terveystiedotusyksikkö (Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto)Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto avasi toukokuussa terveysaiheisen Heidi-wikisivuston.

 

Heidi (akronyymi sanoista "Health in Europe: Information and Data Interface") on uusi kanava EU:n terveystiedon levittämiseen. Komissio testaa parhaillaan sen tarjoamia mahdollisuuksia. Vaikka Heidi-sivuston onkin perustanut EU-komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto, komissio ei toimita sillä julkaistavia terveysaiheisia artikkeleita, vaan ne saadaan eurooppalaisilta terveysalan asiantuntijoilta.

 

Heidi-wikisivuston tavoitteena on toimia tiedonvaihtojärjestelmänä, jonka kautta saa relevanttia, luotettavaa ja helposti päivitettävissä olevaa terveystietoa. Wikisivuston avulla komissio haluaa tuoda asiantuntijat yhteen ja auttaa heitä jakamaan, vertailemaan ja kehittämään terveystietoa EU:ssa.

 

Heidi tarjoaa dynaamisen alustan, jolla käyttäjät voivat muokata ja korjata tietoja sekä julkaista uutta aineistoa nopeasti. Sivustolla voi myös antaa palautetta ja keskustella tietoaineiston laadusta ja käyttökelpoisuudesta.

 

Sivustolla on tutkimustietoon perustuvia artikkeleita terveystilanteesta, terveyden taustatekijöistä, sairauksista, terveydenhuoltojärjestelmistä, kehitysnäkymistä sekä institutionaalisista ja terveyspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä.

 

Jotta Heidistä kehittyisi hyödyllinen tietolähde, sille toivotaan tutkijoiden, tieteenharjoittajien sekä muiden terveysalan asiantuntijoiden artikkeleita ja palautetta. Heidän avullaan wikisivuston tietoja voidaan päivittää, laajentaa ja monipuolistaa. Näin Heidi-sivustosta voi tulla ajantasainen EU:n terveystiedon lähde.

 

Uutisia EU:sta


Euroopan lääkevirastolta ohjeistusta monoklonaalisia vasta-aineita sisältävistä lääkkeistä

Ohjeistus vastaa moniin monoklonaalisten vasta-aineiden kehittämisestä kiinnostuneiden lääkeyritysten esittämiin kysymyksiin. Näitä vasta-aineita käytetään joissakin syöpälääkkeissä sekä immuunijärjestelmään vaikuttavien sairauksien lääkityksessä.


Uusia organisaatioita mukaan EU-OSHA-työterveyskampanjaan

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on julkistanut "Terveyttä työpaikalle" -kampanjan 2012–2013 ensimmäiset 57 yhteistyökumppania. Kampanjassa painotetaan riskien ehkäisyn tärkeyttä.


Komissaari Dalli Euroopan rinnakkaislääkkeiden valmistajien liiton (EGA) konferenssissa

Terveyskomissaari John Dalli käsitteli puheessaan sitä, miten kohtuuhintaisten rinnakkaislääkkeiden parempi saatavuus voi edistää aktiivisena ja terveenä ikääntymistä.


25 vuotta syöväntorjuntaa EU:ssa

Komissaari John Dalli puhui Roomassa syöväntorjunnan eurooppalaisen kumppanuusohjelman (EPAAC) keskustelufoorumissa.
Kuulumisia eri maista


Suomi

Solariumkielto alle 18-vuotiaille

Heinäkuun alussa voimaan tulevan uuden EU-lainsäädännön mukaan solariumien henkilökunnan on valvottava, etteivät alle 18-vuotiaat pääse käyttämään laitteita. Tarkoituksena on suojella lapsia ja nuoria solariumien haitalliselta ultraviolettialtistukselta.


Italia

Kampanja elin-, kudos- ja soluluovutusten ja -siirtojen puolesta

Vuoden 2012 kampanjan tavoitteena on kannustaa kansalaisia toimimaan elinluovutusten ja -siirtojen puolesta.


Saksa

"Be Smart – Don’t Start" järjestetään 15. kerran

Monet nuoret aloittavat tupakoinnin kokeilemisen 12–14-vuotiaina. Jo 15 vuotta järjestetty "Be Smart – Don't Start" -kilpailu on suunnattu koululaisryhmille, jotka sitoutuvat olemaan tupakoimatta kuuden kuukauden ajan.EU:n lehdistötiedotteita


Sidosryhmien tuki eurooppalaiselle innovaatiokumppanuudelle

Eri sidosryhmät ovat toimittaneet komissiolle 261 sitoumusta toimista, joilla edistetään aktiivisena ja terveenä ikääntymistä. Sitoumusten mukaisesti ne työskentelevät ikääntyneiden elämänlaadun parantamiseksi paikallisella ja alueellisella tasolla.
Tapahtumakalenteri


Neurotiedefoorumi (FENS) (Barcelona, 14.–18.7.2012)

Euroopan neurotiedejärjestöjen liiton (FENS) järjestämässä foorumissa esitellään aivotutkimuksen viimeaikaista kehitystä. Tapaamiseen osallistuu 6 500 neurotieteilijää.


Euroopan hengityselinjärjestön (ERS) konferenssi (Wien, 1.–5.9.2012)

Alan ammattilaiset esittelevät Euroopan hengityselinjärjestön konferenssissa perustutkimukseen ja kliiniseen tieteeseen sekä hoitomenetelmiin liittyviä innovaatioita ja käytäntöjä.
Uusia julkaisuja


ECDC:n vuosikertomus 2011

Vuosikertomuksessa esitellään ECDC:n toimintaa vuonna 2011. Vuoden aikana EU:ssa koettiin Shiga-toksiinia tuottavan Escherichia coli -bakteerin aiheuttama epidemia ja Kreikassa levisivät malaria ja Länsi-Niilin virusinfektio. Lisäksi jouduttiin käsittelemään useita muita terveysuhkia.


Hengitystieallergiat – "Raise Awareness, Relieve the Burden"

Kirja on osa Euroopan allergia- ja hengityselinsairauksien potilasjärjestöjen liiton (EFA) kampanjaa, jonka tavoitteena on jakaa tietoa hengitystieallergioista ja helpottaa niistä kärsivien potilaiden tilannetta. Kirja on saatavilla 15 kielellä.Uutta Terveys-EU:ssa


Osallistu kyselyyn ja auta kehittämään Terveys-EU-portaalia

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto toivoo palautetta terveysportaalin käyttäjiltäValokeilassa


Heidi – terveysaiheinen wikisivusto


EU:n tason toimet


Terveys-EU – Terveysindikaattorit

Euroopan komissio – Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto

Kansanterveys – Terveysindikaattorit

Euroopan komissio – Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto

Heidi – terveysaiheinen wikisivusto

Euroopan komissio – Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastoTerveysohjelman hankkeita


REPROSTAT 2

Hankkeessa arvioidaan kattavien lisääntymisterveysindikaattoreiden käyttökelpoisuutta koko EU:ssa. Tarkastelussa keskitytään erityisesti murrosikäisten ja nuorten aikuisten lisääntymisterveyteen.


EU:n terveysindikaattoreita ja niiden seurantaa koskeva yhteinen toimi (ECHIM)

Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa, parantaa ja dokumentoida ECHI-indikaattoreita kaikissa jäsenmaissa. Lisäksi sen puitteissa ylläpidetään ECHI-indikaattoreiden ja niiden keruun kansallisten asiantuntijoiden verkostoa.Muita linkkejä:


Global Health Observatory (GHO) – WHO:n tilastotietokanta


EUGLOREH-raportti


Terveys-EU. Euroopan unionin kansanterveysportaali
Uutiskirje on saatavilla EU:n 22 virallisella kielellä:
http://health.europa.eu/newsletter


Uutiskirjeen tilauksen peruutus