Biuletyn „Zdrowie-UE”

Wydanie 38, 16 lipiec 2009 r.

W tym wydaniu


Witamy


Latem korzystajmy rozsądnie ze słońca


Dr Jürgen Vogelgesang – Dział ds. Bezpieczeństwa Produktów i Usług – DG ds. Zdrowia i Konsumentów – Komisja EuropejskaW związku z opublikowanym w 2006 r. zaleceniem Komisji dotyczącym produktów ochrony przeciwsłonecznej Komisja ponownie podejmuje działania mające zwiększyć wiedzę konsumentów na temat zagrożeń związanych z promieniowaniem UV i znaczenia odpowiedniej ochrony zarówno osób dorosłych, jak i dzieci, kiedy przebywają na słońcu.

Aby ułatwić konsumentom zrozumienie problemu, razem z producentami filtrów przeciwsłonecznych opracowano piktogramy i etykiety, które znajdują się praktycznie na wszystkich produktach ochrony przeciwsłonecznej wyprodukowanych w 2009 roku.

Obecnie prowadzone są badania nad ważnym składnikiem filtrów ochronnych – nano dwutlenkiem tytanu – pod kątem bezpieczeństwa dla zdrowia. Trwa ocena najnowszych danych przez niezależne komitety naukowe Komisji. Zadanie to jest wyzwaniem dla wszystkich, gdyż ocena nanomateriałów nie jest jeszcze powszechnie praktykowana. Jej wyników można się spodziewać pod koniec 2009 r.

Europejski kodeks walki z rakiem, który zostanie poddany przeglądowi i ewentualnie skorygowany, zawiera zalecenia dotyczące bezpiecznej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Obecnie UE finansuje dwa projekty dotyczące raka skóry: EPIDERM (ang. European Prevention Initiative for Dermatological Malignancies) – europejska inicjatywa na rzecz zapobiegania nowotworom skóry i EUROSUN (ang. Quantification of Sun Exposure in Europe and of its effects on Health) – projekt dotyczący ilościowego określenia ekspozycji na promieniowanie słoneczne w Europie i jego wpływu na zdrowie.

Rozpoczęła się również realizacja wspólnego projektu jedenastu państw członkowskich i Norwegii polegającego na zbadaniu oddziaływania promieniowania UV emitowanego przez lampy opalające używane w solariach i w prywatnych domach. Wyniki powinny być dostępne pod koniec tego roku.

Cokolwiek robisz tego lata, upewnij się, że opalasz się bezpiecznie: chroń siebie i swoje dzieci.

Aktualności z UE


Inauguracja Partnerstwa europejskiego na rzecz walki z rakiem, 29 września 2009 r.

Partnerstwo będzie wspierać państwa członkowskie w działaniach na rzecz walki z rakiem.

Inauguracja Partnerstwa europejskiego na rzecz walki z rakiem, 29 września 2009 r.

Partnerstwo będzie wspierać państwa członkowskie w działaniach na rzecz walki z rakiem.

Jakość wody w kąpieliskach UE coraz lepsza

Jak wynika z przedstawionego przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Środowiska corocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach, znaczna większość kąpielisk na terenie Unii Europejskiej spełniała w 2008 r. unijne normy w zakresie higieny.

Jakość wody w kąpieliskach UE coraz lepsza

Jak wynika z przedstawionego przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Środowiska corocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach, znaczna większość kąpielisk na terenie Unii Europejskiej spełniała w 2008 r. unijne normy w zakresie higieny.

Nowy przegląd publikacji na temat nanocząsteczek opublikowany przez Europejskie Obserwatorium Ryzyka

W nowym przeglądzie literatury poświęconej ekspozycji na nanocząsteczki w miejscu pracy podsumowano najnowsze publikacje o nanocząsteczkach, koncentrując się na ich możliwym niekorzystnym oddziaływaniu na zdrowie w miejscu pracy.

Nowy przegląd publikacji na temat nanocząsteczek opublikowany przez Europejskie Obserwatorium Ryzyka

W nowym przeglądzie literatury poświęconej ekspozycji na nanocząsteczki w miejscu pracy podsumowano najnowsze publikacje o nanocząsteczkach, koncentrując się na ich możliwym niekorzystnym oddziaływaniu na zdrowie w miejscu pracy.

ECL – zalecenia dotyczące bezpiecznego opalania

Ostrzeżenie ECL (ang. Association of European Cancer Leagues) − stowarzyszenia europejskich lig walki z rakiem brzmi: nadmierna ekspozycja na promienie UV powoduje raka skóry i jej przedwczesne starzenie się!

ECL – zalecenia dotyczące bezpiecznego opalania

Ostrzeżenie ECL (ang. Association of European Cancer Leagues) − stowarzyszenia europejskich lig walki z rakiem brzmi: nadmierna ekspozycja na promienie UV powoduje raka skóry i jej przedwczesne starzenie się!

Stanowisko EAU w sprawie badań przesiewowych w kierunku raka prostaty

Europejskie Stowarzyszenie Urologiczne (ang. European Association of Urology − EAU) uwzględniło najnowsze informacje naukowe z randomizowanych badań kontrolnych nad rakiem prostaty (Schröder et al, NEJM 2009).

Stanowisko EAU w sprawie badań przesiewowych w kierunku raka prostaty

Europejskie Stowarzyszenie Urologiczne (ang. European Association of Urology − EAU) uwzględniło najnowsze informacje naukowe z randomizowanych badań kontrolnych nad rakiem prostaty (Schröder et al, NEJM 2009).Wiadomości z Europy


Irlandia

Czy opalasz się rozsądnie?

Irlandzkie Towarzystwo Walki z Rakiem (ang. Irish Cancer Society) ogłosiło początek rocznej kampanii mającej na celu rozpowszechnianie informacji na temat ochrony przed słońcem.

Belgia

Bezpiecznie w słońcu – jak wybrać produkt chroniący przed słońcem? Skorzystaj z tych wskazówek!

Bezpiecznie w słońcu (rozsądne opalanie) to inicjatywa CRIOC, DETIC, FEDIS i Belgijskiej Federalnej Służby Publicznej ds. Zdrowia Publicznego, Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego i Ochrony Środowiska. Broszurka zawiera porady, jakie podstawowe środki ostrożności należy podjąć i jak stosować produkty z filtrami przeciwsłonecznymi.


Komunikaty prasowe UE


Tego lata 180 mln Europejczyków skorzysta z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego

U progu sezonu wakacyjnego europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), którą posiada 180 mln Europejczyków, obchodzi pięciolecie swojego istnienia. Obywatele 31 krajów europejskich mogą posługiwać się kartą, aby korzystać z opieki medycznej w razie choroby lub wypadku podczas pobytu w jednym z objętych nią krajów (państwa UE, Norwegia, Lichtenstein, Islandia i Szwajcaria).

Tego lata 180 mln Europejczyków skorzysta z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego

U progu sezonu wakacyjnego europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), którą posiada 180 mln Europejczyków, obchodzi pięciolecie swojego istnienia. Obywatele 31 krajów europejskich mogą posługiwać się kartą, aby korzystać z opieki medycznej w razie choroby lub wypadku podczas pobytu w jednym z objętych nią krajów (państwa UE, Norwegia, Lichtenstein, Islandia i Szwajcaria).Planowane wydarzenia


Międzynarodowa konferencja na temat zespołu chorobowego Cornelii de Lange (23 lipca 2009 r.)

Jednodniowa konferencja poświęcona wyzwaniom stojącym przed osobami zawodowo zajmującymi się ludźmi dotkniętymi tym syndromem i innymi podobnymi chorobami, w przypadku których dobrze udokumentowane problemy autyzmu są powiązane z mnóstwem innych problemów zdrowotnych.

ESC kongres pt. „Zapobieganie czynnikom ryzyka i ich identyfikacja” (29 sierpnia 2009 r.)

Tematem odbywającego się w Barcelonie dorocznego kongresu ECS (ang. European Cardiology Society) − Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego będzie zapobieganie chorobom układu krążenia. W ciągu ostatnich kilku lat poczyniono niezwykłe postępy w dziedzinie badań podstawowych, klinicznych i epidemiologicznych.

Konferencja NanOEH2009 (26−29 sierpnia 2009 r.)

Na konferencji omówione zostaną globalne kwestie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa mające związek z zaprojektowanymi nanocząsteczkami i nanotechnologiami, zwłaszcza w kontekście zdrowia w miejscu pracy i ochrony środowiska.

Konferencja na temat alkoholu i ciąży (9 września 2009 r.)

Eurocare we współpracy z przewodnictwem Szwecji w Unii Europejskiej organizuje specjalną konferencję z okazji międzynarodowego dnia poświęconego szkodliwym dla płodu skutkom spożywania przez kobiety ciężarne alkoholu (FASD − International Foetal Alcohol Spectrum Disorders).Nowe publikacje


Euroheat – projekt dotyczący poprawy w zakresie działań zdrowotnych w sytuacjach ekstremalnych warunków atmosferycznych/fali upałów

W ramach projektu Euroheat koordynowanego przez europejskie biuro regionalne WHO i współfinansowanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Konsumentów oceniono wpływ upałów na zdrowie mieszkańców miast europejskiego regionu WHO oraz określono możliwości usprawnienia gotowości systemów zdrowotnych i środków reagowania podejmowanych w ramach tych systemów w celu ochrony zdrowia.

Euroheat – projekt dotyczący poprawy w zakresie działań zdrowotnych w sytuacjach ekstremalnych warunków atmosferycznych/fali upałów

W ramach projektu Euroheat koordynowanego przez europejskie biuro regionalne WHO i współfinansowanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Konsumentów oceniono wpływ upałów na zdrowie mieszkańców miast europejskiego regionu WHO oraz określono możliwości usprawnienia gotowości systemów zdrowotnych i środków reagowania podejmowanych w ramach tych systemów w celu ochrony zdrowia.

Podróże po Europie 2009

Praktyczne informacje dla wszystkich planujących urlop lub wycieczkę.

Podróże po Europie 2009

Praktyczne informacje dla wszystkich planujących urlop lub wycieczkę.

Poradnik o bezpiecznej żywności dla podróżnych

Zawarte w nim porady są ważne dla każdego podróżnego, a zwłaszcza dla grup wysokiego ryzyka, takich jak niemowlęta, małe dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz te z obniżoną odpornością, a także osoby z HIV/AIDS.

Poradnik o bezpiecznej żywności dla podróżnych

Zawarte w nim porady są ważne dla każdego podróżnego, a zwłaszcza dla grup wysokiego ryzyka, takich jak niemowlęta, małe dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz te z obniżoną odpornością, a także osoby z HIV/AIDS.


Co nowego?


„Bądź zdrowy, bądź sobą” – Komisja rozpoczyna kampanię na rzecz zdrowia młodych ludzi


„Bądź zdrowy, bądź sobą” – Komisja rozpoczyna kampanię na rzecz zdrowia młodych ludziW centrum uwagi


Ochrona przed słońcem i promieniowaniem UV


Działania na poziomie UE


Zdrowie - UE - Rak

Rak

Beztroskie wakacje

Transport i podróże

Produkty zawierające filtry przeciwsłoneczne

Przedsiębiorczość i przemysł

Zorganizowane wakacje

DG ds. Zdrowia i Konsumentów


Wiadomości


Produkty zawierające filtry przeciwsłoneczne: dowiedz się więcej o ochronie przed słońcem tego lata!

Wraz z początkiem sezonu wakacyjnego Komisja Europejska poprzez działania informacyjne stara się, aby konsumenci lepiej chronili się przed słońcem tego lata.

Produkty zawierające filtry przeciwsłoneczne: dowiedz się więcej o ochronie przed słońcem tego lata!

Wraz z początkiem sezonu wakacyjnego Komisja Europejska poprzez działania informacyjne stara się, aby konsumenci lepiej chronili się przed słońcem tego lata.


Projekty w ramach programu zdrowia publicznego


Epiderm – europejska inicjatywa na rzecz zapobiegania nowotworom skóry

Epiderm ma na celu zdobywanie oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat raka skóry − występowania tej choroby, czynników ryzyka, leczenia i kosztów − aby można było opracować odpowiednie strategie zapobiegawcze i ograniczania ryzyka oraz stworzyć praktyczne zalecenia na podstawie sprawdzonych metod.

Eurosun – ilościowe określenie ekspozycji na promieniowanie słoneczne w Europie i jego wpływu na zdrowie

Celem projektu jest monitorowanie narażenia na promieniowanie ultrafioletowe w Unii Europejskiej i związana z tym częstotliwość zachorowań na raka skóry i zaćmę. W ramach projektu zostaną opracowane wskaźniki ekspozycji na promieniowanie UV i przewidziana zostanie ogólna zapadalność na choroby związane z promieniowaniem UV w UE w nadchodzących latach.


Ciekawe linki


WHO − Rak skóry


ECPC - Europejska Koalicja Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi


Europejski kodeks walki z rakiem


Zdrowie-UE. Portal zdrowia publicznego Unii Europejskiej
Biuletyn informacyjny jest dostępny w 22 językach urzędowych UE:
http://health.europa.eu/newsletter


If you wish to cancel your subscription to this newsletterclick here