Logo Európskej komisie

NEWSLETTER

Číslo 134, 17 Júl 2014

Zdravie - EÚ

Vaša brána k hodnoverným informáciám z oblasti verejného zdravia

Teraz sme členmi plne vybaveného fitnescentra: využijme tieto nové stroje!

Autor: Ursula O'Dwyer, poradkyňa pre politiku na podporu zdravia, Politika na podporu zdravia, ministerstvo zdravotníctva Írska

Autor: Ursula O'Dwyer, poradkyňa pre politiku na podporu zdravia, Politika na podporu zdravia, ministerstvo zdravotníctva Írska

Máme dôvod oslavovať a vrelo vítame závery Rady z 20. júna o výžive a fyzickej aktivite ako znamenie, že neustále sa zhoršujúci problém berieme čoraz vážnejšie: viac než polovica dospelých Európanov trpí nadváhou alebo obezitou, deti nebezpečne predstihujú svojich rodičov a príliš veľa starších ľudí trpí podvýživou.

Je nepopierateľné, že nezdravý životný štýl má veľký vplyv na životy občanov, národné rozpočty na zdravotnú starostlivosť a európsku konkurencieschopnosť, takže neexistujú žiadne pochybnosti, že problém si vyžaduje nielen našu plnú pozornosť, ale aj úplné odhodlanie konať.

Práve pre [...]

V tomto vydaní

Správy z EÚ » 
Pripravované podujatia » 
Správy z celej Európy » 
Tlačové vyhlásenia EÚ » 
Nové publikácie » 
  Predplatiť
  Predchádzajúce vydania
  Navrhnúť uverejnenie správy alebo podujatia
  Poslať priateľovi

Prečítajte si všetko o téme tohto vydania  »

Ďalej v rámci témy vydania

Projekty v rámci Programu verejného zdravia »

Podpora zdravého stravovania a fyzickej aktivity v miestnych spoločenstvách (HEPCOM)

Predchádzanie obezite prostredníctvom európskej siete (OPEN)

Európska mládež v boji proti obezite (EYTO)

Európske fórum na podporu fyzickej aktivity (MOVE)

SALUS: Európska sieť na sledovanie zmeny zloženia potravín, určovanie a výmenu osvedčených postupov pre MSP a spotrebiteľov

Novinárska cena EÚ za zdravie – Články »

„Cukor – sladký jed?“, Célia Rosa, finalistka za rok 2013 z Portugalska

„Ste to, čo jedávala vaša stará mama“, Virve Pohjanpalo, finalistka za rok 2013 z Fínska

„Klemen obetoval tisíc eur a svoje zdravie, aby mal vypracované svalnaté telo“, Marja Milič, finalistka za rok 2013 zo Slovinska

„Najlacnejšie antidepresívum“, Rita Makarész, finalistka za rok 2011 z Maďarska a celková víťazka 2. ceny

 
 

Správy z EÚ 

Európska únia sa zaviazala bojovať proti obnovenej epidémii HIV v Európe  »

Európska únia prispieva k posilneniu prevencie a starostlivosti v reakcii na novú epidémiu HIV v Európe. Prečítajte si vystúpenia z nedávneho stretnutia mediálnej skupiny na tému HIV v Aténach.

Európa stanovuje priority na predchádzanie zhoršenia celkového zdravia v starobe  »

Cieľom úsilia iniciatívy Európskej komisie, európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie, je určiť opatrenia na predchádzanie slabosti v starobe. Priority boli preskúmané na nedávnej konferencii v rámci množstva vystúpení, ktoré sú k dispozícii tu.

Nové video: „Spoločnou prácou za dlhší a zdravší život“  »

This video promotes the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing which brings together organisations involved in active ageing all over Europe – public authorities, associations, industry, NGOs, patient organisations and citizens.

Komisár pre zdravie Tonio Borg predniesol pred Valným zhromaždením OSN prejav o neprenosných ochoreniach  »

Komisár prednášal v New Yorku na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni o prevencii a kontrole neprenosných chorôb, kde znovu potvrdil záväzok EÚ týkajúci sa prevencie neprenosných ochorení a ich kontroly.

Výzva na vyjadrenie záujmu o pozíciu Komisiou vymenovaných členov expertnej skupiny Európskej komisie pre kontrolu rakoviny potrvá do 20. júla  »

Výzva na vyjadrenie záujmu je určená skupinám aktívnym v oblasti rakoviny vrátane výrobcov liekov, poskytovateľov služieb, organizácií pacientov a európskych profesijných združení, vedeckých spoločností a združení na predchádzanie rakovine.

Pripravované podujatia 

Budovanie zdravých globálnych potravinových systémov – Nová priorita pre verejné zdravie (Oxford, 8. – 9. septembra 2014)  »

Účastníci sa zamerajú na choroby súvisiace so stravou, určia, aký vplyv majú existujúce globálne potravinové systémy na zdravie, a preskúmajú politiky, ktoré by mohli podporiť zdravie a kvalitu života, a podporia globálne potravinové systémy, ktoré sú environmentálne, kultúrne a sociálne udržateľné.

Informačný deň pre iniciatívu s názvom Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny (Brusel 9. septembra 2014)  »

Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny je iniciatíva Komisie zameraná na organizovanie stratégie odbornej prípravy EÚ v oblastiach potravinového práva, krmivového práva, pravidiel týkajúcich sa zdravia zvierat a ich dobrých životných podmienok, ako aj pravidiel týkajúcich sa zdravia rastlín.

HTA 2.0 Europe – konferencia Teaming Up for Value (30. – 31. októbra 2014, Rím, Taliansko)  »

Pridajte sa na tejto konferencii k 600 účastníkom zo všetkých sektorov týkajúcich sa zdravia vrátane politických predstaviteľov, akademickej obce, hodnotiteľov technológií, zástupcov priemyslu a občianskej spoločnosti a zapojte sa do diskusie o kľúčových úspechoch európskej spolupráce v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA).

Správy z celej Európy 

Francúzska ministerka zdravotníctva spúšťa verejnú databázu zdravotníckeho odvetvia a zdravotníckych pracovníkov  [Francúzsko]  »

Ministerka zdravotníctva Marisol Tourain nedávno spustila novú webovú lokalitu, ktorú spravuje francúzska vláda, ktorá každému občanovi poskytuje prístup k informáciám o zdravotníckom odvetví, zdravotníckych pracovníkoch a vzťahoch medzi obomi skupinami.

Tlačové vyhlásenia EÚ 

Dôrazné obmedzenie bisfenolu A (BPA) v hračkách  »

Neustála snaha zvyšovať bezpečnosť hračiek viedla Európsku komisiu k rozhodnutiu stanoviť prísny limit 0,1 mg/l (migračný limit) v hračkách určených deťom vo veku do 3 rokov a vo všetkých hračkách, pri ktorých sa počíta s vkladaním do úst.

Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog: v novej štúdii sa poukazuje na nárast užívania nekontrolovaných psychoaktívnych látok medzi mladými Európanmi  »

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi Komisia obnovila svoj záväzok chrániť mladých ľudí pred nebezpečenstvom nekontrolovaných psychoaktívnych látok. Čoraz väčší počet mladých ľudí v EÚ užíva návykové látky.

Nový nárast prípadov eboly v západnej Afrike: Európska únia navyšuje núdzové financovanie  »

Európska komisia vyčleňuje ďalších 500 000 EUR na zlepšenie zásahov zameraných na potlačenie zhoršujúcej sa epidémie eboly v Guinei, Libérii a Sierre Leone. Tým sa celková pomoc Komisie zvýšila na 1,9 milióna EUR.

Nové publikácie 

Uverejnenie výročnej správy riaditeľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rok 2013  »

Táto výročná správa poskytuje dobrý prehľad úspechov centra za predchádzajúci rok a súhrn finančných a administratívnych operácií centra.

Informačný leták o nedávno uverejnených základných európskych zdravotných ukazovateľoch  »

Základné európske zdravotné ukazovatele poskytujú rozsiahly obraz o stave zdravia a zdravotnej starostlivosti v Európskej únii. Poskytujú referenčné údaje pre členské štáty EÚ, krajiny EZVO, kandidátske krajiny a ďalšie európske krajiny.

Téma nasledujúceho vydania

Zdravie a medzinárodné otázky

Tento spravodajca je dostupný v 23 úradných jazykoch EÚ
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Správa bola zaslaná z nemonitorovanej adresy. Preto na ňu, prosím, neodpovedajte.

Ak chcete zrušiť pravidelné zasielanie tohto bulletinu, kliknite tu