Logo Evropské komise

NEWSLETTER

Číslo 134, 17. Červenec 2014

Zdraví-EU

Spolehlivé informace o veřejném zdraví

Všechny potřebné nástroje máme nyní na dosah: Začněme je používat!

Ursula O'Dwyerová, politická poradkyně v oblasti zdravotní osvěty, ministerstvo zdravotnictví Irské republiky

Ursula O'Dwyerová, politická poradkyně v oblasti zdravotní osvěty, ministerstvo zdravotnictví Irské republiky

S potěšením jsme uvítali závěry Rady o výživě a fyzické aktivitě z 20. června. Jsou důkazem toho, že začínáme brát vážně závažný problém: více než polovina dospělých Evropanů má nadváhu nebo trpí obezitou. Děti přitom své rodiče v těchto statistikách nebezpečně dohánějí. Na druhé straně příliš mnoho seniorů trpí podvýživou.

Je nesporné, že nezdravý životní styl má značný dopad na životy občanů, na rozpočty veřejného zdravotnictví a na evropskou konkurenceschopnost. Proto není pochyb o tom, že si tento problém zaslouží nejen naši plnou pozornost, ale také naše plné odhodlání jej řešit.

Proto jsm [...]

V tomto vydání

Novinky z EU » 
Budoucí akce » 
Podávání zpráv z celé Evropy » 
Tiskové zprávy EU » 
Nové publikace » 
  Objednávka
  Předchozí vydání
  Náměty na další aktuality
  Poslat dál

Přečtěte si vše v tomto čísle  »

Rovněž v tomto čísle

Projekty v oblasti programu veřejného zdraví »

Propagace zdravé stravy a fyzické aktivity v místních komunitách (HEPCOM)

Prevence obezity díky evropské síti (OPEN)

Evropská mládež proti obezitě (EYTO)

Evropské fórum na podporu tělesné aktivity (MOVE)

SALUS: Evropská síť pro sledování nových potravinářských receptur, identifikaci a výměnu osvědčených postupů pro malé a střední podniky a spotřebitele

Novinářská cena EU v oblasti zdraví - Články »

„Cukr – sladký jed?“ Célia Rosa, finalistka portugalského národního kola 2013

„Jste to, co jedla vaše babička“, Virve Pohjanpalo, finalistka finského národního kola 2013

„Pro dokonale vypracované tělo Klemen obětoval tisíc eur a svoje zdraví“, Marja Miličová, finalistka slovinského národního kola 2013

„Nejlevnější antidepresivum“, Rita Makarészová, finalistka maďarského národního kola 2011 a držitelka 2. místa v celoevropské soutěži

 
 

Novinky z EU 

EU se zavázala bojovat proti opětovnému nárůstu onemocnění HIV v Evropě  »

Evropská unie přispívá k posílení prevence a péče v reakci na obnovení epidemie HIV v Evropě. Viz prezentace z nedávného zasedání mediálního uskupení v Aténách, které se viru HIV věnovalo.

Evropské priority v oblasti zdraví seniorů  »

Iniciativa Evropské komise, evropské inovačního partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí se snaží najít opatření k prevenci špatného zdravotního stavu seniorů. Priority byly přezkoumány během nedávné konference, jejíž materiály najdete na této internetové stránce:

Nové video: „Společně pro dlouhý život ve zdraví“  »

Video propaguje evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí, které sdružuje organizace působících v oblasti aktivního stárnutí v celé Evropě – veřejné orgány, sdružení, průmysl, nevládní organizace, organizace pacientů a občany.

Projev komisaře Tonia Borga k Valnému shromáždění OSN na téma nepřenosných chorob  »

Na zasedání Valného shromáždění OSN o prevenci a kontrole nepřenosných nemocí, které se konalo v New Yorku, komisař Borg potvrdil závazky EU v této oblasti.

Do 20. července 2014 je možné reagovat na výzvu k vyjádření zájmu o místa Komisí jmenovaných členů expertní skupiny pro boj proti rakovině  »

Na výzvu k vyjádření zájmu mohou reagovat skupiny z oblasti léčby rakoviny, včetně výrobců, poskytovatelů služeb, organizací pacientů, evropských profesních sdružení, vědeckých společností a sdružení pro prevenci rakoviny.

Budoucí akce 

Budování zdravé společnosti – Nový imperativ pro veřejné zdravotnictví (Oxford, 8.–9. září 2014)  »

Účastníci se zaměří na nemoci související se způsobem stravování, posoudí dopad stávajících světových potravinových systémů na zdraví, a prozkoumají možnosti politik, které by mohly sloužit k prosazování zdraví a dobrých životních podmínek a k podpoře světových potravinových systémů, které jsou environmentálně, kulturně a společensky udržitelné.

Informační den o vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin (Brusel, 9. září 2014)  »

Iniciativa Komise pro lepší vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin má za cíl organizovat odborná školení o právních předpisech týkajících se potravin a krmiv, zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat a rostlinolékařství.

HTA 2.0 Europe – konference Teaming Up for Value (30.–31. října 2014, Řím, Itálie)  »

600 účastníků ze všech oblastí (včetně tvůrců politik, akademické obce, hodnotitelů technologií, zástupců průmyslu a občanské společnosti) budou na této konferenci diskutovat o zásadních úspěších evropské spolupráce v oblasti hodnocení zdravotnických technologií (HZT).

Podávání zpráv z celé Evropy 

Francouzská ministryně zdravotnictví zahajuje provoz veřejné databáze firem podnikajících ve zdravotnictví a pracovníků ve zdravotnictví  [Francie]  »

Ministryně zdravotnictví Marisol Tourainová nedávno spustila nové internetové stránky spravované francouzskou vládou, které poskytují informace o firmách působících ve zdravotnictví a pracovnících ve zdravotnictví a případném propojení zájmů obou skupin.

Tiskové zprávy EU 

Přísné omezení výskytu bisfenolu A (BPA) v hračkách  »

Evropská komise se neustále snaží zlepšit bezpečnost hraček, a proto se rozhodla stanovit pro tuto látku přísný limit ve výši 0,1 mg/l (migrační limit) v hračkách pro děti do 3 let a ve všech hračkách, které může dítě vložit do úst.

Mezinárodní den proti zneužívání drog: nová studie dokládá, že mladí Evropané užívají ve zvýšené míře legální omamné látky  »

U příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi Komise obnovila svůj závazek chránit mladé lidi před nebezpečím „legálních omamných látek“. V EU narůstá počet mladých lidí, kteří se stávají na těchto látkách závislými.

Nová vlna onemocnění virem ebola v Západní Africe: Evropská unie navyšuje finanční prostředky na naléhavé řešení situace  »

Evropská komise přidělila dodatečnou částku ve výši 500 000 eur na posílení opatření, která mají potlačit nárůst epidemie viru ebola v Guiney, Libérii a Sierra Leone. Celková výše podpory Komise dosahuje 1,9 milionů eur.

Nové publikace 

Zveřejnění výroční zprávy ředitele Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, za rok 2013  »

Výroční zpráva poskytuje přehled úspěchů střediska za loňský rok a souhrn jeho finančních a správních operací.

Informační přehled týkající se nedávno zveřejněných evropských základních zdravotních ukazatelů  »

Evropské základní zdravotní ukazatele (ECHI) poskytují rozsáhlý přehled stavu veřejného zdraví a zdravotní péče v Evropské unii. Představují referenční hodnoty pro členské státy EU, země ESVO, kandidátské země a ostatní evropské státy.

V příštím vydání

Zdraví a mezinárodní otázky

Tento zpravodaj je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Vzkaz byl zaslán z e-mailové adresy, která se nemonitoruje. Proto na něj prosím neodpovídejte.

Chcete-li zrušit předplatné zpravodaje, klepněte zde