Logo Evropské komise

NEWSLETTER

Číslo 129, 8. Květen 2014

Zdraví-EU

Spolehlivé informace o veřejném zdraví

Elektronické zdravotnictví: od slibů ke hmatatelným výsledkům

Dr. Clemens Martin Auer, spolupředseda sítě eHealth a generální ředitel rakouského Ministerstva zdravotnictví

Dr. Clemens Martin Auer, spolupředseda sítě eHealth a generální ředitel rakouského Ministerstva zdravotnictví

Aktuální politika elektronického zdravotnictví v Evropské unii pomalu začíná přinášet konkrétní výsledky. Sítě elektronického zdravotnictví se začínají používat k řešení složitých problémů a v dlouhodobém horizontu se očekává, že budou přeshraničně interoperabilní a umožní tak snadné sdílení dat.

Významným krokem vpřed je dokument obsahující pokyny, jak má pro potřeby elektronické výměny vypadat soubor údajů o pacientech, který byl přijat loni v listopadu. Pokyny navíc dalece přesahují pouhou dohodu ohledně minima požadovaných informací. Obsahují též úplný popis organizačních, technických a právních po [...]

V tomto vydání

Novinky z EU » 
Budoucí akce » 
Tiskové zprávy EU » 
Nové publikace » 
Podávání zpráv z celé Evropy » 
  Objednávka
  Předchozí vydání
  Náměty na další aktuality
  Poslat dál

Přečtěte si vše v tomto čísle  »

Rovněž v tomto čísle

Projekty v oblasti programu veřejného zdraví »

Evropský kodex zdravotní péče poskytovné na dálku (TeleSCoPE)

Iniciativa na vytvoření přeshraničních registrů pacientů (PARENT)

Metody pro hodnocení zdravotnických zdravotnických prostředků

HASIC – Stárnutí s minimem zdravotních problémů – Jak může pomoci internet i vaše okolí

Koordinace klasické péče a péče na dálku – zaváděcího programu

Novinářská cena EU v oblasti zdraví - Články »

„Nejmodernější technika na pomoc pacientům postiženým Alzheimerovou chorobou“, Maria Litou, finalistka ročníku 2013 za Řecko

 
 

Novinky z EU 

Virus Eboly v západní Africe: EU navyšuje svou okamžitou pomoc na 1,1 milionu eur  »

Evropská unie vyvíjí další úsilí zaměřené na zvládání situace v ohnisku Eboly v západní Africe. Zaslala mobilní laboratoře a poskytuje financování, odborníky, vybavení a odborné analýzy. Výbor pro zdravotní bezpečnost také schválil postup pro informování veřejnosti.

Stanovisko výboru SCCS ohledně kosmetických přípravků obsahujících hliník  »

Nezávislý vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele Evropské komise zveřejnil své stanovisko k bezpečnosti hliníku v kosmetických prostředcích.

Parlament schválil nařízení o poplatcích za farmakovigilanci Evropské agentury pro léčivé přípravky  »

Parlament hlasoval ve prospěch nařízení o poplatcích pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky za její práci v oblasti farmakovigilance u humánních léčivých přípravků. Nařízení stanoví úroveň a strukturu těchto poplatků.

Komise doplňuje právní předpisy o poregistračních studiích účinnosti léčiv  »

Právní rámec pro poregistrační studie léčivých přípravků v EU stanovený právními předpisy z roku 2010 a 2012 byl doplněn nařízením Komise v přenesené pravomoci. Nařízení přesněji definuje situace, kdy jsou tyto studie požadovány.

Akční plán týkající se dárcovství orgánů a transplantací prošel přezkumem v polovině období  »

Komise přezkoumala pokrok a vývoj evropských a vnitrostátních iniciativ, jejichž společným cílem je zajistit větší počet darovaných orgánů, zdokonalit transplantační systémy, a zvýšit kvalitu a bezpečnost transplantací.

Evropské fórum o vlivu alkoholu na zdraví pořádá plenární zasedání  »

14. plenární zasedání Evropského fóra o vlivu alkoholu na zdraví se konalo 9. dubna 2014 v Bruselu. Předsedal mu John F. Ryan, pověřený ředitel pro oblast veřejného zdraví z Generálního ředitelství pro zdraví a spotřebitele.

Komise zveřejnila Pokyny pro investory do veřejného zdraví  »

Na základě žádostí Komise poskytla veřejnosti svůj soubor pokynů pro evropské strukturální a investiční fondy, včetně pokynů pro investice do zdraví.

Evropské sdružení studentů lékařství získává zkušenosti v oblasti veřejného zdraví  »

Studenti z Evropského sdružení studentů medicíny nedávno navštívili GŘ SANCO a Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví a potraviny, aby se informovali o politice EU v oblasti veřejného zdraví. Sdružení se v oblasti veřejného zdraví trvale angažuje. Pomáhá například mladým lidem se zdravotním postižením.

Den dárkyň mateřského mléka: zvyšování veřejného povědomí  »

19. května byl stanoven jako Den dárkyň mateřského mléka. Má zvýšit povědomí veřejnosti o existenci mléčných bank a o nedostatku dárkyň. V Evropě funguje 203 mléčných bank, kde pečlivě vyšetřené ženy darují mléko pro nedonošené a nemocné novorozence.

Budoucí akce 

Evropská konference o vzácných onemocněních a přípravcích k jejich léčbě (Berlín, 8.–10. května 2014)  »

Více než 100 řečníků a bezpočet odborníků. Konference představí nejnovější výzkum, vývoj nových léčebných možností a inovací ve zdravotní péči, sociální péči a podpoře na evropské a vnitrostátní úrovni.

8. Evropský den práv pacientů (Brusel, 12. května 2014)  »

Pořádá Active Citizenship Network za podpory Evropské komise a jejího programu pro oblast veřejného zdraví. Akce je příležitostí pro národní a evropská sdružení působící v oblasti chronických onemocnění ke sdílení zkušeností a spolupráci.

Fórum pro elektronické zdravotnictví 2014 (Atény, 12.–14. května 2014)  »

V rámci akce proběhne konference na vysoké úrovni, výstava, setkání eHealth Network a mnoho dalších. Účelem je poskytnout fórum pro výměnu zkušeností, vzájemnou podporu, výmenu osvědčených postupů a inovací.

19. Konference Evropské asociace pro zdraví chrupu (Gothenburg, 12.–14. června 2014)  »

Tato každoroční konference poskytuje příležitost pro výměnu informací mezi vědci, lékaři a tvůrci politik.

Tiskové zprávy EU 

Společný nákup očkovacích látek a léků je tu!  »

Komise schválila dohodu o společném zadávacím řízení, které umožní všem zemím EU dobrovolnou účast při kolektivním nákupu pandemických očkovacích látek a jiných zdravotnických protiopatření.

Světový den informování veřejnosti o autismu: Projekt EU usiluje o to, aby autisté dostali šanci na trhu práce.  »

Evropská komise svými pilotními projekty pomohla přibližně 100 autistům z 5 zemí EU získat práci. Více nová zpráva zveřejněná u příležitosti Světového dne informování veřejnosti o autismu, který připadá na 2. dubna.

Nové publikace 

Rychlé posouzení rizik: Ohnisko viru Ebola v západní Africe  »

V kontextu situace v západní Africe ECDC vyhodnotila riziko rozšíření a přenosu viru Ebola do EU. To posloužilo jako základ pro diskusi o řízení rizik ve Výboru pro zdravotní bezpečnost a následný postup při informování veřejnosti.

Podávání zpráv z celé Evropy 

Francouzská ministryně zdravotnictví představila kalendář očkování na rok 2014  [Francie]  »

U příležitosti dubnového Evropského týdne očkování představila ministryně zdravotnictví Marisol Tourainová nový očkovací kalendář, který má občanům připomenout, že vakcíny nejsou zdaleka minulostí. „Očkování je jedním z největších úspěchů politiky veřejného zdraví,“ uvedla ministryně.

Belgie nabízí zdravotnickým pracovníkům školení v environmentální medicíně  [Belgie]  »

Belgie zkvalitňuje znalosti zdravotnického personálu v oblasti enviromentální medicíny. Lékaři, zdravotní sestry, porodní asistenti, kinezioterapeuté a další budou moci v tomto oboru absolvovat kurz.

V příštím vydání

Novela směrnice o tabákových výrobcích

Tento zpravodaj je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Vzkaz byl zaslán z e-mailové adresy, která se nemonitoruje. Proto na něj prosím neodpovídejte.

Chcete-li zrušit předplatné zpravodaje, klepněte zde