Eiropas Komisijas logo

NEWSLETTER

Nr. 128, 2014 m. Aprīlis 10 d.

Veselība-ES

Drošs informācijas avots par sabiedrības veselību

Iepazīstināšana ar labāko Eiropas žurnālistiku veselības jomā

Eiropas Komisijas veselības komisārs Tonio Borgs

Eiropas Komisijas veselības komisārs Tonio Borgs

Sevī ievelkoši, oriģināli un intensīvi — ar šādiem īpašības vārdiem es raksturotu visus trīs uzvarējušos rakstus, kurus man bija tas gods apbalvot Piektajā ES žurnālistikas konkursā veselības aizsardzības jomā. Ceremonija notika Briselē 8. aprīlī. Šos trīs rakstus izvēlējās no vairāk nekā 850 rakstiem, kurus bija iesnieguši žurnālisti no visas Eiropas.

No sākotnēji atlasītajiem 28 lieliskajiem rakstiem īpaši izcēlās pirmās vietas ieguvēja Henka Blankena (Nīderlande) aizkustinošais raksts “Karela galva”. Tas ir stāsts par jaunu vīrieti, kuram ir Parkinsona slimība. Rakstā stāstīts par to, kā viņam nosaka [...]

Šajā izdevumā

ES ziņas » 
ES paziņojumi presei » 
Gaidāmie notikumi » 
Jaunas publikācijas » 
Ziņojumi no visas Eiropas » 
  Abonēt
  Iepriekšējie izdevumi
  Pieteikt jaunumus un pasākumus
  Sūtīt draugam

Lasiet visu rakstu  »

Vēl šajā izdevumā

Veselības programmas projekti »

Eiropas pediatriskās onkoloģijas tīkls diagnostikas un ārstēšanas vajadzībām

Depresijas profilakse un labāka informētība par šo slimību, pateicoties sadarbības tīkliem ES

CHRODIS-JA - Kopīga rīcība hronisku slimību novēršanā un veselīgas novecošanas veicināšanā visa mūža garumā

ProYouth - Eiropas iniciatīva gauniešu garīgās veselības veicināšanai un ēšanas traucējumu profilaksei

Piesardzība un cilvēku izcelsmes vielu uzraudzība

ES . gada žurnālistikas balva veselības aizsardzības jomā — raksti »

ES žurnālistikas konkurss veselības aizsardzības jomā veicina kvalitatīvu žurnālistiku, kas uzlabo sabiedrības informētību

 
 

ES ziņas 

Komisija pieņem ziņojumu par jaunieviestās terapijas medicīnisko preču regulējumu  »

Šajā ziņojumā par attiecīgo regulu Komisija analizē, kāds ES ir pašreizējais stāvoklis jaunieviestās terapijas medicīnas preču jomā un kā regula ietekmē šādu terapiju.

Atklāta apspriede un seminārs par elektromagnētisko lauku (pasākums notika Atēnās)  »

Eiropas Komisija un Grieķijas prezidentūra ES Padomē sarīkoja atklātu apspriedi par zinātnisko atzinumu attiecībā uz elektromagnētiskā lauka ietekmi uz veselību. Pasākums notika Atēnās 27. martā, un nākamajā dienā tam sekoja seminārs par to pašu tematu. Lasiet prezentācijas.

Veselības un vides alianse atjauninājusi vietni “Ķimikāliju ietekme uz veselību”  »

Minētā alianse ir atjauninājusi savu tīmekļa vietni un elektronisko apkārtrakstu, kā arī izveidojusi jaunus sociālo mediju rīkus, lai vairotu atbalstu stingrākam bīstamu ķimikāliju lietošanas regulējumam gan Eiropā, gan citur pasaulē.

Starptautiskās diabēta savienības Eiropas nodaļa ziņo par diabēta ārstēšanas pieejamību  »

Šis ir pirmais tāda veida ziņojums par diabētu. Tajā pētītas problēmas, ar kurām saskaras diabēta slimnieki, kad viņi mēģina saņemt vajadzīgo ārstēšanu. Tajā analizēts, kādas ir ārstēšanās iespējas konkrētās valstīs, dots pārskats par reģioniem, un varbūt šis ziņojums iedvesmos nākt klajā ar jauniem risinājumiem.

ES paziņojumi presei 

Eirobarometra aptauja rāda, ka Eiropas Savienībā daudzi nekad nesporto  »

Jaunākajā Eirobarometra aptaujā par sportošanu un fizisko aktivitāti 59 % Eiropas Savienības iedzīvotāju atbildēja, ka nekad nevingro un nesporto vai dara to reti, savukārt 41 % to dara vismaz reizi nedēļā. Komisija aicina iedzīvotājus būt fiziski aktīvākiem.

Igaunijas ārsti aktīvi izmanto tīmekļa priekšrocības un izraksta e-receptes  »

Vairumā valstu ģimenes ārsti e-receptes izmanto ne visai daudz (32 %), taču Igaunija šajā jomā ir pirmajā vietā ES, jo e-receptes šajā valstī izraksta 100 % ārstu. Lasiet vairāk par to, kā Eiropā izmanto e-veselības iespējas.

Vācijas kompānija saņem divus miljonus eiro lielu ES veicināšanas prēmiju par inovatīvu vakcīnu tehnoloģiju  »

Vācijas biofarmaceitiskā firma “CureVac GmbH” ieguvusi līdz šim pirmo ES veicināšanas prēmiju par inovāciju. Šo balvu Komisija piedāvāja, lai rosinātu izgudrotājus pārvarēt vienu no lielākajiem šķēršļiem, kas traucē vakcīnas izmantot jaunattīstības valstīs.

Gaidāmie notikumi 

E-veselības forums 2014 (Atēnās 2014. gada 12.–14. maijā)  »

Šo pasākumu rīko Eiropas Komisija kopā ar Grieķijas prezidentūru ES Padomē. Forumā iepazīstinās ar inovatīvu praksi, kas jau ir pierādījusi pozitīvo ietekmi uz veselību, sociālo jomu un ekonomiku un kuru tiešām var īstenot arī citur un plašākā mērogā.

Jaunas publikācijas 

Zinātnisko komiteju 2013. gada atzinumi nu pieejami CD  »

Šajā kompaktdiskā ir zinātnisko komiteju 2013. gada atzinumi par patērētāju aizsardzību, veselības un vides risku un jauniem un nesen apzinātiem draudiem veselībai.

Publicēta atjaunināta zobārstniecības amalgamas faktu lapa  »

Nesen atjauninātā faktu lapa pamatojas uz Veselības un vides riska zinātniskās komisijas galīgo atzinumu par zobārstniecības amalgamu, kas pieņemts 2014. gada martā

Komunikācija veselības jomā un tās loma profilaksē un lipīgu slimību apkarošanā Eiropā  »

Šī publikācija ir viens no pētniecības projekta “Translating Health Communication” rezultātiem. Projekta mērķis ir atbalstīt komunikāciju veselības jomā, lai uzlabotu profilaksi un ierobežotu lipīgu slimību izplatību.

Ziņojumi no visas Eiropas 

“Ar tavām acīm” (video, kurā bērniem izskaidro retas slimības)  [Itālija]  »

Itālijas Veselības ministrija ir sagatavojusi šo video kā mācību materiālu, ar kura palīdzību izskaidrot retas slimības pamatskolas skolēniem.

Īrija atzīmē 10. gadskārtu, kopš aizliegts smēķēt darbā  [Īrija]  »

Veselības ministrs dr. Džeimss Reilijs teica: “2004. gadā pieņemtajam aizliegumam smēķēt darba vietā ir bijusi milzīga ietekme”. Pētnieki aprēķinājuši, ka tad, ja aizliegums nebūtu pieņemts, smēķēšanas dēļ būtu miruši 3726 cilvēki.

Biļetena nākamajā numurā

E-veselība

E biļetens ir pieejams 23 ES oficiālajās valodās
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Lūdzu, neatbildiet uz šo vēstuli, jo tā izsūtīta no adreses, kurā neviens neuzrauga ienākošās vēstules.

Ja vēlaties pārtraukt šā biļetena abonēšanu, uzklikšķiniet šeit