Euroopan komission logo

NEWSLETTER

Nro 128, 10 huhtikuuta 2014

Terveys-EU

Luotettavaa tietoa terveysasioista

EU:n terveysalan journalismin valiot palkittu

Tonio Borg, terveysasioista vastaava komissaari

Tonio Borg, terveysasioista vastaava komissaari

Jo viidettä kertaa järjestetyn EU:n vuotuisen terveysalan journalistikilpailun palkintotilaisuus pidettiin Brysselissä 8. huhtikuuta 2014. Minulla oli kunnia jakaa palkinnot kolmelle parhaalle artikkelille, jotka kaikki ovat erittäin mielenkiintoisia ja omaperäisiä. Kilpailuun osallistui yhteensä yli 850 terveysaiheista artikkelia eri EU-maista.

Loppusuoralle valituista 28 erinomaisesta artikkelista voittajaksi nousi Alankomaiden Henk Blankenin mukaansatempaava artikkeli "Carels hoofd" (Carelin pää). Siinä kerrotaan nuorena Parkinsonin tautiin sairastuneen miehen tarina diagnoosista alkaen ja kuvataan y [...]

Tässä numerossa

Uutisia EU:sta » 
EU:n lehdistötiedotteita » 
Tapahtumakalenteri  » 
Uusia julkaisuja » 
Kuulumisia eri maista » 
  Tilaa
  Aikaisemmat numerot
  Lähetä uutisia ja tapahtumatietoja
  Lähetä linkki

Lue pääkirjoitus kokonaisuudessaan  »

Lisää aiheesta

Terveysohjelman hankkeita »

Lasten onkologian asiantuntijoiden eurooppalainen viiteverkosto diagnosointia ja hoitoa varten

PREDI-NU – masennuksen torjunnan yhteistyöverkosto EU:ssa

CHRODIS-JA – kroonisten sairauksien ehkäisy ja terveenä ikääntymisen edistäminen

ProYouth-hanke edistää nuorten mielenterveyttä ja ehkäisee syömishäiriöitä

SOHO V&S – ihmisestä peräisin olevien aineiden valvontajärjestelmän kehittämishanke

EU:n terveysalan Journalistipalkinto – artikkeleita »

EU:n terveysalan journalistikilpailulla edistetään laatujournalismia

 
 

Uutisia EU:sta 

Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä annettu asetus – komission raportti  »

Komissio tarkastelee raportissaan pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden nykytilannetta EU:ssa ja analysoi asetuksen vaikutusta pitkälle kehitettyihin terapioihin.

Sähkömagneettiset kentät – julkinen kuuleminen ja työpaja Ateenassa  »

Euroopan komissio ja EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Kreikka järjestivät Ateenassa 27.3.2014 kuulemistilaisuuden sähkömagneettisia kenttiä ja niiden mahdollisia terveysvaikutuksia koskevasta tieteellisestä lausunnosta. Seuraavana päivänä järjestettiin aihetta koskeva työpaja. Esitelmät ovat luettavissa verkossa.

HEALin Chemicals Health Monitor -palvelu uudistui  »

Health and Environment Alliance (HEAL) on uudistanut verkkosivustoaan ja uutiskirjettään ja ottanut käyttöön uusia sosiaalisen median työkaluja, joiden tavoitteena on edistää kansanterveyttä ja vaarallisten aineiden sääntelyn tiukentamista.

Diabeteshoitojen saatavuus – IDF Europen raportti  »

Kansainvälisen diabetesliiton Euroopan toimiston raportissa tarkastellaan diabeetikkojen mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa hoitoa Euroopan eri maissa. Siinä arvioidaan kansallisen tason hoitomahdollisuuksia alueellisesta näkökulmasta. Tavoitteena on, että tutkimuksen avulla voitaisiin löytää uusia ratkaisuja haasteisiin.

EU:n lehdistötiedotteita 

Eurobarometri: monet eurooppalaiset eivät liiku riittävästi  »

Uusimman urheilua ja liikuntaa koskevan Eurobarometri-tutkimuksen mukaan eurooppalaisista 41 % urheilee tai harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa ja 59 % vain harvoin – jos lainkaan. Komissio tukee liikuntaa edistäviä EU-maiden toimia.

Viro kärjessä sähköisten lääkemääräysten käytössä  »

Yleislääkärit käyttävät EU:ssa keskimäärin varsin vähän sähköisiä lääkemääräyksiä (32 %), mutta Virossa digitaalitekniikkaa hyödynnetään täysipainoisesti – 100 % lääkemääräyksistä on siellä sähköisiä. Lue lisää sähköisestä terveydenhuollosta Euroopassa.

EU:lta 2 miljoonan euron kannustinpalkinto saksalaiselle yritykselle innovatiivisen rokoteteknologian kehittämisestä  »

Saksalainen biolääkeyritys CureVac GmbH on voittanut EU:n ensimmäisen innovaatiokannustinpalkinnon. Euroopan komissio haluaa kannustaa yrityksiä kehittämään rokotteita, jotka säilyisivät stabiileina vaihtelevissa lämpötiloissa ja soveltuisivat näin kehitysmaissa käytettäviksi.

Tapahtumakalenteri  

eHealth Forum 2014 (Ateena, 12.–14.5.2014)  »

Euroopan komission ja EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Kreikan järjestämässä sähköisiä terveyspalveluja käsittelevässä tapaamisessa esitellään innovatiivisia toimia, joilla on saatu aikaan näkyviä terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia ja jotka ovat toistettavissa suuremassakin mittakaavassa.

Uusia julkaisuja 

Tiedekomiteoiden lausunnot vuodelta 2013 saatavana CD-ROM-levyllä  »

Levylle on koottu kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean, terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevän tiedekomitean sekä kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevän tiedekomitean vuonna 2013 antamat lausunnot ja perusteluasiakirjat.

Hammasamalgaami: päivitetty tietosivu julkaistu  »

Päivitetty tietosivu perustuu terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevän tiedekomitean maaliskuussa 2014 hyväksymään lopulliseen lausuntoon hammasamalgaamista.

Terveysviestintä ja sen rooli tartuntatautien ehkäisyssä ja valvonnassa Euroopassa  »

Translating Health Communication ‑tutkimushankkeen työn tuloksena syntyneessä julkaisussa tarkastellaan terveysviestinnän roolia tartuntatautien ehkäisyssä ja valvonnassa.

Kuulumisia eri maista 

Harvinaiset sairaudet – video lapsille  [Italia]  »

Italian terveysministeriön tuottaman, ala-asteikäisille lapsille suunnatun videon ja opetusmateriaalipaketin avulla kerrotaan harvinaisista sairauksista.

Kymmenen vuotta savuttomia työpaikkoja Irlannissa  [Irlanti]  »

Irlannin terveysministeri James Reilly toteaa, että vuonna 2004 voimaan tulleella työpaikkojen tupakointikiellolla on ollut merkittävä vaikutus. Tutkimusten mukaan tupakasta aiheutuneita kuolemia on ollut 3 726 vähemmän kuin mitä olisi ollut odotettavissa, jos kieltoa ei olisi ollut.

Seuraavassa numerossa

Sähköiset terveyspalvelut

Uutiskirje on saatavilla EU:n 23 virallisella kielellä
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Älä vastaa tähän viestiin, sillä lähettäjäosoitteeseen saapuvia viestejä ei seurata.

 Uutiskirjeen tilauksen peruutus