Eiropas Komisijas logo

NEWSLETTER

Nr. 127, 2014 m. Marts 27 d.

Veselība-ES

Drošs informācijas avots par sabiedrības veselību

ES gatava cīnīties pret hroniskajām slimībām

ES veselības aizsardzības komisārs Tonio Borgs

ES veselības aizsardzības komisārs Tonio Borgs

Hroniskās slimības ir nopietna un arvien pieaugoša iedzīvotāju problēma. Tās neapšaubāmi ir galvenais mirstības cēlonis. Ar tām saistāmi aptuveni 86 % nāves gadījumu Eiropas Savienībā. Divi miljoni cilvēku katru gadu mirst no sirds un asinsvadu slimībām, un tiek lēsts, ka 8 % iedzīvotāju cieš no diabēta — daļa no tiem nevajadzīgi. Daudzos gadījumos hroniskās slimības var novērst, samazinot galvenos riska faktorus, proti, smēķēšanu, alkohola pārmērīgu lietošanu, neveselīgu uzturu un nepietiekamas fiziskās aktivitātes.

Eiropas Savienībai ir skaidrs, ka šo problēmu nevar ignorēt, un tā ir gatava rīkoties. [...]

Šajā izdevumā

ES ziņas » 
ES paziņojumi presei » 
Ziņojumi no visas Eiropas » 
Gaidāmie notikumi » 
Jaunas publikācijas » 
  Abonēt
  Iepriekšējie izdevumi
  Pieteikt jaunumus un pasākumus
  Sūtīt draugam

Lasiet visu rakstu  »

Vēl šajā izdevumā

Veselības programmas projekti »

“Implement”: ES pētniecības projekts par hronisko slimību pacientu aprūpes faktisku uzlabošanu

CHRODIS-JA: kopīga rīcība, lai cīnītos pret hroniskajām slimībām un veicinātu veselīgu novecošanu visa dzīves cikla laikā

Eiropas tīkls rīcībai novecošanas un fiziskās aktivitātes jomā

ES . gada žurnālistikas balva veselības aizsardzības jomā — raksti »

“She's not a quitter”, 2012 žurnālistu konkursa fināliste no Austrijas Karina Polaka

“The old people's village on the island of immortals” , 2013. gada žurnālistu konkursa finālists no Zviedrijas Henriks Ennarts

 
 

ES ziņas 

Konferencē “Health in Europe: Making it Fairer” (gādājot par taisnīgāku veselību Eiropā) aplūko nevienlīdzības novēršanas veidus  »

Šonedēļ notika augsta līmeņa konference “Health in Europe: Making it Fairer”, kas bija veltīta diskriminācijas novēršanai veselības jomā. Tajā psprieda veidus, kā izskaust starp ES dalībvalstīm pastāvošo nevienlīdzību veselības aprūpes pakalpojumu un aprūpes ziņā.

Cīņa pret HIV/AIDS: stājas spēkā 2014.–2016. gada rīcības plāns pastiprinātai rīcībai ES un kaimiņvalstīs  »

Eiropas Komisija nupat ir izziņojusi rīcības plānu cīņai pret HIV/AIDS. Šis plāns turpina un paplašina pašreizējo ES rīcību šajā jomā, pamatojoties uz rezultātiem, kas panākti 2013.–2009. gada rīcības plāna ietvaros.

Padome pieņem jaunu tabakas izstrādājumu direktīvu  »

Nesen apstiprinātā tabakas izstrādājumu direktīva tika pieņemta Padomē. Šī direktīva ieviesīs stingrāku regulējumu attiecībā uz tabakas izstrādājumu lietošanu un tirdzniecību.

Pieņemts galīgais SCHER atzinums par zobu amalgamu un vides risku  »

Zinātniskās komitejas (SCHER) pieņēmušas savu galīgo atzinumu par zobārstniecības amalgamu un ietekmi uz vidi.

Sākta sabiedriska apspriešana par locītavu protēžu “metāls-metāls” drošību  »

Sākotnējais atzinums par locītavu protēžu “metāls-metāls”, jo īpaši gūžas protēžu drošību, ko publicējusi Eiropas Komisija un tās neatkarīgā zinātniskā komiteja (SCENIHR), nodots sabiedriskai apspriešanai, kas ilgs līdz 2014. gada 25. aprīlim.

Neatkarīgo ekspertu grupa jautājumā par veselību pieņem pirmos trīs atzinumus un sāk sabiedrisko apspriešanu  »

Neatkarīgo ekspertu grupa jautājumā par veselību, kas konsultē Eiropas Komisiju par veidiem, kā efektīvi investēt veselībā, pieņem pirmos trīs atzinumus. Sākta sabiedriskā apspriešana par atzinumu attiecībā uz finansējumu un pacientu orientēšanas sistēmām primārajā aprūpē.

Izmaiņas nosaukumā, bet ne uzdevumos: “Chafea” pārņem stafeti no EAHC  »

Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra “Chafea” ir pārņēmusi Veselības un patērētāju izpildaģentūras EAHC pilnvaras un darbojas kopš 2014. gada sākuma.

Bērnu drošības alianse publicē pirmo ES mēroga novērtējumu par tīšu fizisku vardarbību pret bērniem  »

Šis ziņojums apraksta, cik izplatīta ir tīša fiziska vardarbība pret bērniem, tostarp slikta izturēšanās, vardarbība vienaudžu vidū un vardarbīga izturēšanās pret sevi. Pirmo reizi ES vispusīgi izvērtēti valsts pasākumi, lai rīkotos saistībā ar tādu parādību kā tīša fiziska vardarbība pret bērnu.

Ziņojumi no visas Eiropas 

Malta paziņo par politiku cīņai pret retajām slimībām  [Malta]  »

Pēc Pasaules Reto slimību dienas Malta paudusi apņemšanos ieguldīt vairāk pasākumos, kas ļautu mazināt slogu, ko rada retās slimības un reto slimību pacientu aprūpe. Tā plāno nākt klajā ar politiku cīņai pret retajām slimībām, kura tiks apspriesta 2014. gada trešajā ceturksnī.

Dānija ievieš bezmaksas kolorektālā vēža pārbaudes, kur paraugus nosūtīs pa pastu  [Dānija]  »

Personām vecumā no 50 līdz 74 gadiem (vecuma grupa, kurai ir lielākais resnās zarnas vēža risks) saņems izkārnījumu paraugu ņemšanas komplektus, kas nosūtāmi atpakaļ uz laboratorijām. Veselības ministrijas cer, ka 6 personas no 10 piedalīsies šajā projektā un ka vēža izraisītu nāves gadījumu skaits tiks samazināts.

Jūs esat tas, ko ēdat: Beļģija pēta ēšanas paradumus valstī  [Beļģija]  »

Aptuveni 3200 brīvi atlasītu cilvēku vecumā no 3 līdz 64 gadiem uzaicināja piedalīties piedalīties valsts pētījumā par uzturā lietoto pārtiku. Katru dalībnieku divas reizes apmeklēs kvalificēti veselības aprūpes speciālisti un iztaujās viņus par uzturu, veselību un dzīvesveidu.

Gaidāmie notikumi 

Konference “ES stratēģijas laicīgai brīdināšanai un reaģēšanai cilvēku gripas pandēmijas gadījumā — rentabilitātes analīze” (Luksemburga, 28. marts)  »

Šajā konferencē aplūkos to, kā noteikt prioritātes sabiedrības veselības aizsardzības pasākumiem pret cilvēku gripu.

Simpozijs par “iFightDepression — elektronisku pašpalīdzības rīku cīņai pret depresiju” (Brisele, 2014. gada 1. aprīlis)  »

Šis simpozijs norisinās īpaša projekta ietvaros, kurā iecerēts izveidot pašpalīdzības instrumentu, kas ļautu cīnīties ar depresiju, kura ir viens no trijiem galvenajiem slimību un invaliditātes cēloņiem Eiropas Savienībā.

Pirmais ES samits par hroniskajām slimībām (Brisele, 2014. gada 3.–4. aprīlis)  »

Pirmajā ES samitā par hroniskajām slimībām aplūkos medicīniskās, sociālās un ekonomiskās priekšrocības, ko sniedz ilgtspējīgas investīcijas veselībā, un iespējas samazināt hronisko slimību radīto slogu un nostiprināt to profilaksi un ārstēšanu.

Informācijas diena par trešo veselības aizsardzības programmu 2014.–2020. gadā (Brisele, 2014. gada 11. aprīlis)  »

Šīs informācijas dienas mērķis ir sniegt pārskatu par trešo veselības aizsardzības programmu, kas drīzumā stāsies spēkā un veicinās sadarbību starp dalībvalstīm, lai uzlabotu veselības politiku.

Biļetena nākamajā numurā

ES žurnālistikas balva veselības aizsardzības jomā

E biļetens ir pieejams 23 ES oficiālajās valodās
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Lūdzu, neatbildiet uz šo vēstuli, jo tā izsūtīta no adreses, kurā neviens neuzrauga ienākošās vēstules.

Ja vēlaties pārtraukt šā biļetena abonēšanu, uzklikšķiniet šeit