Euroopan komission logo

NEWSLETTER

Nro 127, 27 maaliskuuta 2014

Terveys-EU

Luotettavaa tietoa terveysasioista

EU on sitoutunut toimimaan kroonisten sairauksien vähentämiseksi

Tonio Borg, EU:n terveyskomissaari

Tonio Borg, EU:n terveyskomissaari

Krooniset sairaudet ovat merkittävä ja kasvava ongelma. Ne ovat ylivoimaisesti suurin kuolinsyy ja aiheuttavat noin 86 prosenttia kaikista EU:n kuolemantapauksista. Joka vuosi kaksi miljoonaa ihmistä kuolee sydän- ja verisuonitauteihin, ja arviolta 8 prosenttia väestöstä kärsii diabeteksesta – jotkut aivan tarpeettomasti. Monia kroonisia sairauksia voidaan ehkäistä vähentämällä merkittävimpiä riskitekijöitä, kuten tupakointi, alkoholin liikakäyttö, epäterveellinen ruokavalio ja riittämätön liikunta.

EU on tietoinen siitä, että ongelmaan on puututtava, ja se on sitoutunut toimimaan. Meillä on politiikkoj [...]

Tässä numerossa

Uutisia EU:sta » 
EU:n lehdistötiedotteita » 
Kuulumisia eri maista » 
Tapahtumakalenteri  » 
Uusia julkaisuja » 
  Tilaa
  Aikaisemmat numerot
  Lähetä uutisia ja tapahtumatietoja
  Lähetä linkki

Lue pääkirjoitus kokonaisuudessaan  »

Lisää aiheesta

Terveysohjelman hankkeita »

Implement: EU:n tutkimushanke kroonisten sairauksien hoitoa parantavien toimien toteuttamisesta

CHRODIS-JA: yhteistoimi, jonka tarkoituksena on kitkeä kroonisia sairauksia ja edistää tervettä ikääntymistä.

Euroopan unionin ikääntymisen ja fyysisen aktiivisuuden toimintaverkosto

EU:n terveysalan Journalistipalkinto – artikkeleita »

Vuoden 2012 itävaltalainen finalisti Karin Pollack: ”She's not a quitter”

Vuoden 2013 ruotsalainen finalisti Henrik Ennart: ”The old people's village on the island of immortals”

 
 

Uutisia EU:sta 

”Health in Europe: Making it Fairer” -konferenssissa pyritään löytämään keinoja vähentää terveydenhuollon eriarvoisuutta  »

”Health in Europe: Making it Fairer” – syrjinnän torjuntaan terveydenhuollon alalla keskittyvä konferenssi – järjestettiin kuluneella viikolla. Konferenssissa keskusteltiin tavoista, joilla voidaan kitkeä eriarvoisuutta terveydenhuoltopalveluissa EU:n jäsenvaltioiden välillä.

HIVin/AIDSin torjunta: parannetun toimintasuunnitelman 2014–2016 käynnistäminen EU:ssa ja naapurivaltioissa  »

Euroopan komissio on juuri käynnistänyt HIViä/AIDSia koskevan toimintasuunnitelman, joka jatkaa ja laajentaa vuosina 2009–2013 toteutettua toimintasuunnitelmaa.

Neuvosto hyväksyi uuden tupakkatuotteita koskevan direktiivin  »

Neuvosto on hyväksynyt äskettäin tarkistetun tupakkatuotteita koskevan direktiivin. Direktiivillä pyritään tiukentamaan tupakkatuotteiden käyttöä ja markkinointia koskevaa lainsäädäntöä.

Terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevän tiedekomitean (SCHER) lopullinen lausunto hampaiden amalgaamipaikoista ja ympäristöriskeistä on hyväksytty.  »

Tiedekomitean lopullinen lausunto hampaiden amalgaamipaikoista ja ympäristövaikutuksista on hyväksytty.

Metallisten tekonivelten turvallisuutta koskeva julkinen kuuleminen käyntiin  »

Euroopan komission ja sen itsenäisen tiedekomitean SCENIHRin julkaisema alustava lausunto metallisten tekonivelten ja erityisesti lonkkanivelten turvallisuudesta on avoin julkiselle kuulemiselle 25. huhtikuuta 2014 asti.

Itsenäinen terveysalan asiantuntijoiden paneeli hyväksyi kolme lausuntoa ja käynnisti julkisen kuulemisen  »

Itsenäinen terveysalan asiantuntijoiden paneeli toimii Euroopan komission neuvonantajana tuloksellisissa terveysinvestoinneissa. Paneeli on nyt hyväksynyt kolme ensimmäistä lausuntoaan. Rahoitusta ja perusterveydenhuollon kokonaisvaltaisia järjestelmiä koskevan lausunnon julkinen kuuleminen on nyt käynnistetty.

Nimi on muuttunut, mutta tehtävänkuva on säilynyt samana: Chafea on EAHCin seuraaja  »

Kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto, Chafea, on toiminut vuoden 2014 alusta terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston EAHCin seuraajana.

Euroopan lastenturvallisuuden liitto julkaisee EU:n laajuisen arvion lasten tahallisesta vahingoittamisesta  »

Raportti kuvaa lapsiin kohdistuvan tahallisen vahingoittamisen yleisyyttä: lasten huonoa kohtelua sekä heidän keskinäistä ja itseensä kohdistuvaa väkivaltaa. Se on ensimmäinen EU:n laaja-alainen arvio kansallisista toimista lasten tahallisen vahingoittamisen kitkemiseksi.

Kuulumisia eri maista 

Malta toimiin harvinaisten sairauksien haittojen vähentämiseksi  [Malta]  »

Malta aikoo panostaa harvinaisista sairauksista aiheutuvan taakan keventämiseen ja niistä kärsivien potilaiden hoitamiseen. Se aikoo myös käynnistää kuulemisen harvinaisiin sairauksiin liittyvistä toimista vuoden 2014 kolmanneksella neljänneksellä.

Tanskaan ilmainen peräsuolen syövän seulonta  [Tanska]  »

Seulonnassa lähetetään näytteenottoon tarvittavat välineet postitse 50–74-vuotiaille henkilöille, joilla riski sairastua peräsuolen syöpään on suurin. Näytteet lähetetään takaisin laboratorioon niin ikään postitse. Terveysministeriö toivoo, että kuusi kymmenestä osallistuu tutkimukseen ja että syöpäkuolemien määrää voidaan tällä tavoin vähentää.

Olet, mitä syöt: Belgia tutkii kansallisia syömätottumuksia  [Belgia]  »

Kansalliseen elintarvikkeiden kulutusta koskevaan tutkimukseen kutsuttiin noin 3 200 satunnaisesti valittua 3–64-vuotiasta henkilöä. Koulutetut terveydenhuoltoalan työntekijät käyvät jokaisen tutkimukseen osallistujan luona kaksi kertaa ja esittävät osallistujille kysymyksiä terveydestä, elämäntyylistä ja elintarvikkeiden kulutustottumuksista.

Tapahtumakalenteri  

Pandeemisen influenssan Euroopan laajuisten hälytys- ja reagointistrategioiden kustannustehokkuutta käsittelevä konferenssi (”Cost-Effectiveness Assessment of European Influenza Human Pan  »

Luxemburgissa järjestettävässä konferenssissa pyritään selvittämään, millä kansanterveyttä edistävillä toimilla voidaan parhaiten torjua ihmisiin tarttuvia influenssaepidemioita.

iFightDepression – masennuksen itsehoitoon tarkoitettua verkkosovellusta käsittelevä symposiumi (Bryssel, 1.4.2014)  »

Symposiumi kuuluu hankkeeseen, jossa kehitetään masennuksen itsehoitoon tarkoitettua työkalua. Masennus on yksi kolmesta yleisimmästä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden syistä EU:ssa.

Ensimmäinen EU:n kroonisia sairauksia käsittelevä konferenssi (Bryssel, 3.–4.4.)  »

EU:n ensimmäisessä kroonisia sairauksia käsittelevässä konferenssissa keskustellaan kestävien terveysinvestointien lääketieteellisistä, sosiaalisista ja taloudellisista hyödyistä. Esillä on myös kroonisten sairauksien aiheuttaman taakan keventäminen ja niiden ehkäisyn ja hallinnan tehostaminen.

EU:n kolmatta terveysohjelmaa 2014–2020 koskeva tiedotuspäivä (Bryssel, 11.4.2014)  »

Tiedotuspäivän tarkoituksena on kertoa alkavasta kolmannesta terveysohjelmasta, jonka avulla edistetään jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä terveyspolitiikkojen parantamisessa.

Seuraavassa numerossa

EU:n terveysalan journalistikilpailu

Uutiskirje on saatavilla EU:n 23 virallisella kielellä
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Älä vastaa tähän viestiin, sillä lähettäjäosoitteeseen saapuvia viestejä ei seurata.

 Uutiskirjeen tilauksen peruutus