Logo Evropské komise

NEWSLETTER

Číslo 126, 13. Březen 2014

Zdraví-EU

Spolehlivé informace o veřejném zdraví

Třetí program v oblasti zdraví podporuje optimální spolupráci

Tonio Borg, evropský komisař pro oblast zdraví

Tonio Borg, evropský komisař pro oblast zdraví

Přijetím třetího programu v oblasti zdraví na období 2014–2020 vstupujeme do nové fáze podpůrných akcí týkajících se veřejného zdraví v Evropské unii. Tento program je hlavní nástrojem na podporu evropské zdravotní politiky a spolupráce s členskými státy a zainteresovanými subjekty a na zlepšování výsledků v oblasti zdraví v celé Evropské unii. Program je koncipován tak, aby podporoval a doplňoval činnosti členských států v oblastech, kde je spolupráce na úrovni EU nezbytná nebo kde poskytuje důležitou přidanou hodnotu.

Tato spolupráce je za současné hospodářské situace velmi důležitá. Členské státy jso [...]

V tomto vydání

Novinky z EU » 
Tiskové zprávy EU » 
Podávání zpráv z celé Evropy » 
Budoucí akce » 
Nové publikace » 
  Objednávka
  Předchozí vydání
  Náměty na další aktuality
  Poslat dál

Přečtěte si vše v tomto čísle  »

Rovněž v tomto čísle

Projekty v oblasti programu veřejného zdraví »

Projekty financované z programu v oblasti zdraví 2008–2013

Společná akce týkající se snižování škod souvisejících s alkoholem (RARHA)

Stárnutí s minimem zdravotních problémů – jak může pomoci internet i vaše komunita

Evropská referenční síť expertů na pediatrickou onkologii pro diagnostiku a léčbu

Novinářská cena EU v oblasti zdraví - Články »

Novinářská cena EU v oblasti zdraví: bohatý zdroj informací o zdraví

 
 

Novinky z EU 

Zahájena konzultace týkající se předběžného stanoviska ohledně kovových kloubních endoprotéz  »

Byla zahájena konzultace týkající se předběžného stanoviska ohledně kovových kloubních endoprotéz, se zvláštním zaměřením na kovové kyčelní implantáty.

Zahajovací zasedání společné akce týkající se komplexní kontroly rakoviny  »

Společná akce týkající se komplexní kontroly rakoviny (CANCON) měla své úvodní zasedání v polovině března.

K vyhlazení tuberkulózy do roku 2050 je nutné větší úsilí Evropská unie  »

U příležitosti Světového dne boje proti tuberkulóze dne 24. března vyzývá evropská pobočka Světové zdravotnické organizace členské státy EU, aby zintenzivnily své úsilí k vyhlazení tuberkulózy do roku 2050.

Členské státy se snaží společně bojovat proti obezitě dětí  »

Během nedávné konference o výživě a tělesné aktivitě, která se konala v Aténách, členské státy ohlásily, že se skupina na vysoké úrovni pro výživu a fyzickou aktivitu dohodla na evropském akčním plánu zaměřeném na obezitu dětí.

Evropská komise a Světová zdravotnická organizace zveřejnily profily zemí ohledně obezity  »

Nově zveřejněné profily jednotlivých zemí v oblasti výživy, fyzické aktivity a obezity poskytují přehled údajů na vybraném seznamu ukazatelů.

Snižují Evropané příjem soli?  »

V roce 2008 byl zřízen evropský rámec pro dobrovolné vnitrostátní iniciativy, jejichž cílem bylo během čtyř let snížit příjem soli o nejméně 16 %. Z nového průzkumu vyplývá, jakého pokroku bylo dosaženo.

Co dělají země EU pro to, aby zabránily úmyslným úrazům dětí?  »

Tento měsíc vydala Evropská aliance pro bezpečnost dětí zprávu o vnitrostátních opatřeních k řešení úmyslných poranění dětí, která posoudila bezpečnostní opatření ve více než 25 členských státech.

Podávání zpráv z celé Evropy 

Itálie zahájila provoz nového portálu zdravotnických služeb  [Itálie]  »

Byl spuštěn nový portál, který poskytuje informace o zdravotních službách v Itálii (např. o vykonávaných činnostech, ordinačních dobách) a uvádí hodnocení ze strany pacientů či rady, jak se objednat k lékaři.

Za zdravé Irsko – spolupráce studentů, učitelů a škol  [Irsko]  »

Irské ministerstvo zdravotnictví uvítalo zveřejnění průzkumu „Lifeskills 2012“, podle kterého hrají školy důležitou úlohu v této iniciativě podporou zdravé výživy na úrovni základních škol.

Snížením administrativní zátěže budou mít zdravotní sestry více času na péči o pacienty  [Německo]  »

Mnoho zdravotních sester v Německu je nespokojeno s množstvím administrativy, kvůli které se nemohou více věnovat poskytování péče. Spolkové ministerstvo zdravotnictví hledá možnosti, jak zjednodušit zdravotní dokumentaci.

Budoucí akce 

Globální fórum o zdravotní politice – Dostupnost léků (Brusel, 20. března 2014)  »

Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele pořádá Globální fórum o zdravotní politice. Tématem je dostupnost léků. Jedná se o jednu z pěti akcí, které se budou konat v roce 2014.

Devátý ročník sympozia o dětské leukémii (Praha, 28.–29. dubna 2014)  »

Na tomto otevřeném fóru budou pediatričtí hematologové a onkologové z celého světa diskutovat o pokroku v léčbě dětské leukémie.

Evropská konference o vzácných onemocněních a přípravcích na jejich léčbu (Berlín, 8. – 10. května 2014)  »

Zástupci pacientů, akademická obec, odborníci v oblasti zdravotní péče, zástupci odvětví, regulační orgány i činitelé s rozhodovací pravomocí se na této konferenci zaměří na tzv. „Rare Disease Puzzle“ a všechna vzácná onemocnění v Evropě.

Druhé sympozium o možnosti neomezené délky života (Nikósie, Kypr, 24. – 26. května 2014)  »

Na sympoziu se bude diskutovat o možnostech biomedicíny i dalších věd ohledně odstranění stárnutí. Účastníci se zaměření na předpoklady a návrhy týkající se úplné eliminace degenerativních onemocnění.

Nové publikace 

Systém externího zajištění kvality pro meningokokové onemocnění Neisseria meningitidis 2012  »

Kontrola meningokokových onemocnění je zásadní pro včasné odhalení případů a pro aktivaci příslušné reakce v oblasti veřejného zdraví, pro očkování a pro odhad zátěž těchto onemocnění.

V příštím vydání

Chronická onemocnění

Tento zpravodaj je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Vzkaz byl zaslán z e-mailové adresy, která se nemonitoruje. Proto na něj prosím neodpovídejte.

Chcete-li zrušit předplatné zpravodaje, klepněte zde