Euroopan komission logo

NEWSLETTER

Nro 125, 28 helmikuuta 2014

Terveys-EU

Luotettavaa tietoa terveysasioista

Harvinaisten sairauksien teemapäivä 2014: Yhteistyöllä paremman hoidon hyväksi

Yann Le Cam, EURORDISin pääjohtaja

Yann Le Cam, EURORDISin pääjohtaja

Harvinaisista sairauksista kärsivät lapset ja aikuiset joutuvat yhteiskunnassamme helposti eristyksiin ja muita heikompaan asemaan. Erilaisia harvinaisia sairauksia on noin 6 000, ja niitä sairastaa yhteensä noin 30 miljoonaa eurooppalaista. Yhtenäisenä joukkona nämä ihmiset voivat luoda kriittisen massan, jota ei voida sivuuttaa. Sairauksien kirjo on suuri, mutta monet ongelmat ovat yhteisiä. Yhdessä toimien potilaat ja heidän perheensä voivat saada enemmän huomiota ja heidän asemaansa voidaan parantaa. EU pyrkii muokkaamaan olosuhteita suotuisammiksi, jotta saataisiin aikaan konkreettisia, myönteisiä tuloksia. [...]

Tässä numerossa

Uutisia EU:sta » 
EU:n lehdistötiedotteita » 
Kuulumisia eri maista » 
Uusia julkaisuja » 
Tapahtumakalenteri  » 
  Tilaa
  Aikaisemmat numerot
  Lähetä uutisia ja tapahtumatietoja
  Lähetä linkki

Lue pääkirjoitus kokonaisuudessaan  »

Lisää aiheesta

Terveysohjelman hankkeita »

ORPHANET – harvinaisten sairauksien ja harvinaislääkkeiden tietoportaali

EPIRARE – harvinaisia sairauksia koskevien rekistereiden eurooppalainen foorumi

EUROCAT – synnynnäisten kehityshäiriöiden eurooppalainen seurantarekisteri

EUROMAC – McArdlen tautia ja siihen liittyviä lihassairauksia sairastavien rekisteri

ENERCA – harvinaisia anemioita tutkiva eurooppalainen asiantuntijaverkosto

ERCUSYN – Cushingin oireyhtymää koskeva rekisteri

EUROCRINE – harvinaisten endokriinisten kasvainten kirurgian eurooppalainen rekisteri

EUHANET – eurooppalainen hemofiliaverkosto

E-HOD – eurooppalainen homokystinuria- ja metylaatioverkosto ja -rekisteri

InNerMed – perinnöllisten neurometabolisten sairauksien tiedonvaihtoverkosto

EU:n terveysalan Journalistipalkinto – artikkeleita »

Alen can finally move his little arms, Meta Černoga, Slovenian voittaja-artikkeli 2012

When lupus sinks its teeth into the body, it never lets its victim go, Marcela Fuknová, Slovakian voittaja-artikkeli 2012

Black balls, Tomasz Przybysz-Przybyszewski, Puolan voittaja-artikkeli 2012

 
 

Uutisia EU:sta 

Kuluttajaturvallisuuskomitean tietopyyntö nanorakenteisesta piidioksidista  »

Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea pyytää sidosryhmien lausuntoja nanorakenteisen piidioksidin turvallisuutta koskevaa arviointia varten. Tiedot pyydetään toimittamaan 31.5.2014 mennessä.

Kantasolututkimus diabeetikkojen hoidon apuna  »

Yli 55 miljoonaa eurooppalaista sairastaa diabetesta, ja vuoteen 2030 mennessä määrän arvioidaan kasvavan 64 miljoonaan. Parannuskeinoja sairauteen ei vielä ole, mutta ykköstyypin diabetesta voidaan hoitaa haiman saarekesolujen tai jopa koko haiman siirroilla.

Lääkkeiden hyviä tuotantotapoja koskevien Euroopan komission suuntaviivojen tarkistus  »

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen suuntaviivojen liitteen 15 (toimivuusarviointi ja validointi) tarkistamisesta. Sidosryhmiä pyydetään esittämään kommenttinsa 31.5.2014 mennessä.

EU:n lehdistötiedotteita 

Elektroniikan ja älyjärjestelmien innovaatiot selkäydinvaurioista tai Parkinsonin taudista kärsivien potilaiden apuna  »

Nanoelektroniikan ja älyjärjestelmien tutkimus antaa toivoa uusista hoitokeinoista esimerkiksi selkäydinvaurioista, Parkinsonin taudista, syövästä ja muista terveysongelmista kärsiville potilaille.

Kuulumisia eri maista 

Maltan ja Italian yhteinen julkilausuma terveydenhuollon ja lääketieteen alan yhteistyöstä  [Malta]  »

Maltan ja Italian terveysministerit ovat allekirjoittaneet yhteisen julkilausuman yhteistyöstä terveydenhuollon ja lääketieteen alalla. Kyseessä on merkittävä askel maiden välisen yhteisymmärryspöytäkirjan täytäntöönpanossa.

Noin 500 uutta erikoistuvan lääkärin paikkaa Puolaan maaliskuussa 2014  [Puola]  »

Puolassa täytetään maaliskuussa 2014 noin 500 erikoistuvan lääkärin paikkaa. Etusijalla ovat pediatrian, pediatrisen hammaslääketieteen, lasten ja nuorten psykiatrian ja neonatologian alat.

Romanian ja Italian kardiologit yhteistyöhön lasten auttamiseksi  [Romania]  »

Romanialaiset pediatriseen kardiologiaan erikoistuneet lääkärit ja hoitajat ovat yhteistyössä italialaisten spesialistien kanssa antaneet sydänkirurgista hoitoa lapsille (6 kk – 15 vuotta), joilla on erilaisia synnynnäisiä sydänvikoja.

Uusia julkaisuja 

Rare Diseases: How Europe is meeting the Challenges  »

Kirjasessa tarkastellaan tautiryhmää, jota kutsutaan harvinaisiksi sairauksiksi. Niitä sairastaa kuitenkin yhteensä yli 30 miljoonaa eurooppalaista.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisten terveyteen Euroopassa  »

PESETA II -hankkeen julkaisun mukaan ilmastonmuutokseen liittyvät kuolemaan johtavat sairaudet lisääntyvät merkittävästi seuraavien 90 vuoden aikana.

Leikkausalueen infektioiden seuranta Euroopassa 2010–2011  »

Leikkausalueen infektiot ovat yleisimpiä hoitoon liittyviä infektioita ja kuolleisuutta lisääviä riskejä. Niihin vaikuttavia tekijöitä ovat pitkäaikainen sairaalahoito, tehohoito ja toistuvat kirurgiset toimenpiteet.

Tapahtumakalenteri  

iFightDepression – masennuksen itsehoidon verkkosovellusta käsitelevä symposiumi (Bryssel, 1.4.2014)  »

PREDI-NU-hankkeen puitteissa toimivassa masennuksen torjunnan yhteistyöverkostossa kehitetään masennuksen itsehoitoon tarkoitettua verkkosovellusta. Masennus on yksi yleisimmistä sairauslomien ja työkyvyttömyyden syistä EU:ssa.

Sähkömagneettiset kentät – kuulemistilaisuus alustavasta lausunnosta (Ateena, 27.3.2014)  »

Euroopan komissio järjestää 27.3. julkisen kuulemistilaisuuden EU:n tiedekomitean alustavasta lausunnosta, joka koskee sähkömagneettisten kenttien mahdollisia terveysvaikutuksia.

Konferenssi: Kohti terveyden tasa-arvoa Euroopassa (Bryssel, 18.3.2014)  »

Konferenssissa käsitellään terveysalan oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden kehittämistä, terveydenhuollon saatavuuden parantamista ja syrjinnän torjuntaa terveysalalla.

Euroopan komission innovaatiokonventti (Bryssel, 10.–11.3.2014)  »

Vuosittain järjestettävään innovaatiokonventtiin odotetaan tänä vuonna yli 2 000 osallistujaa. Tilaisuuden avaa Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. Puhujien joukossa on muun muassa Jack Andraka, joka kehitti lupaavan syövänseulontamenetelmän vain 15-vuotiaana.

Krooniset sairaudet -konferenssi (Bryssel, 3.–4.4.2014)  »

Ensimmäistä kertaa järjestettävässä EU-konferenssissa keskustellaan kestävien terveysinvestointien lääketieteellisistä, sosiaalisista ja taloudellisista eduista sekä keinoista, joilla voidaan vähentää kroonisten sairauksien aiheuttamia rasitteita ja kehittää niiden ehkäisyä ja hoitoa.

Terveydenhuollon innovaatiokonferenssi (Varsova, 25.4.2014)  »

Vuotuinen konferenssi on suunnattu sähköisistä terveydenhuoltopalveluista kiinnostuneille EU:n terveysalan ammattilaisille ja tutkijoille. Puolalaisen terveydenhuollon aikakausjulkaisun järjestämän tilaisuuden tukijoihin kuuluu mm. Euroopan komissio.

Seuraavassa numerossa

EU:n terveysalan toimintaohjelma

Uutiskirje on saatavilla EU:n 23 virallisella kielellä
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Älä vastaa tähän viestiin, sillä lähettäjäosoitteeseen saapuvia viestejä ei seurata.

 Uutiskirjeen tilauksen peruutus