Euroopan komission logo

NEWSLETTER

Nro 123, 13 helmikuuta 2014

Terveys-EU

Luotettavaa tietoa terveysasioista

Lääkeväärennösdirektiivi: Lääketurvallisuuden parantaminen EU:ssa

Paola Testori, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja

Paola Testori, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja

EU:n kansalaiset ovat oikeutettuja lääkkeisiin, jotka ovat turvallisia, laadukkaita ja tehokkaita. Väärennetyt lääkkeet voivat sisältää huonolaatuisia tai väärin annosteltuja (joko liian suuri tai liian pieni annos) ainesosia, ja siksi ne muodostavat vakavan terveysuhan EU:n kansalaisille. Väärennettyjä lääkkeitä koskeva direktiivi, joka pantiin täytäntöön 2. tammikuuta 2013, parantaa lääketurvallisuutta. Siinä säädetään toimenpiteistä, joiden avulla voidaan varmistaa lääkkeiden aitous ja parantaa niiden ainesosien laatua. Direktiivi sisältää kolme uudistusta:

Reseptilääkkeiden ulommassa päällyksessä on [...]

Tässä numerossa

Uutisia EU:sta » 
EU:n lehdistötiedotteita » 
Tapahtumakalenteri  » 
Kuulumisia eri maista » 
  Tilaa
  Aikaisemmat numerot
  Lähetä uutisia ja tapahtumatietoja
  Lähetä linkki

Lue pääkirjoitus kokonaisuudessaan  »

Lisää aiheesta

EU:n terveysalan Journalistipalkinto – artikkeleita »

"Buying medicines online – a game of Russian roulette", Yiannis Devetzoglou, Kreikan kansallinen voittaja, 2011

"Are medicines with no marketing authorization illegal?", Pauline Michel, Ranskan kansallinen voittaja, 2012

 
 

Uutisia EU:sta 

Sähkömagneettiset kentät ja terveysvaikutukset: julkinen kuuleminen alustavasta lausunnosta  »

Euroopan komissio ja kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea (SCENIHR) ovat käynnistäneet julkisen kuulemisen sähkömagneettisille kentille altistumisen mahdollisista terveysvaikutuksista. Kuulemiseen voi osallistua 16.4.2014 asti.

Potilasturvallisuus: EU:n nopea hälytysjärjestelmä ihmisveren ja sen ainesosien siirroille  »

Euroopan komission käynnistämä uusi hälytysjärjestelmä parantaa verensiirtopotilaiden potilasturvaa.

Euroopan komission kehitysyhteistyön pääosaston ehdotuspyyntö: kansanterveyslaitosten tukeminen (23 milj. euroa)  »

Ehdotuspyynnön tavoitteena on vahvistaa alhaisen tulotason maiden kansanterveyslaitosten valmiuksia kansanterveyden alan päätöksenteossa ja toimintapoliittisissa linjauksissa. Ehdotusten toivotaan sisältävän myös kansanterveyslaitosten ja sidosryhmien välisiä yhteistyökumppanuuksia. Ehdotustiivistelmien jättämisen määräaika on 17.3.2014.

EU mukana syöväntorjunnassa  »

Maailman syöpäpäivän yhteydessä Euroopan komissio esittää 10 vähän tunnettua faktaa EU:n toimista syöväntorjunnan alalla.

Yhteinen toimi alkoholiin liittyvien haittojen vähentämiseksi (RARHA)  »

EU:n rahoittamassa kolmivuotisessa RARHA-hankkeessa tuetaan jäsenmaita EU:n alkoholistrategian mukaisissa toimissa ja lujitetaan niiden valmiuksia vähentää alkoholiin liittyviä haittoja.

Verkkopalvelut ja vertaisryhmät terveenä ikääntymisen tukena - HASIC-hanke  »

EU:n tukeman HASIC-hankkeen tavoitteena on kannustaa yli 65-vuotiaita terveellisiin ja aktiivisiin elintapoihin. Hanke kestää 30 kuukautta, ja siihen kuuluu koulutusta, vertaisryhmätoimintaa, verkkopalveluja ja alueellisia palvelujärjestelmiä.

Ikääntymistä ja liikuntaa käsittelevä eurooppalainen EUNAAPA-verkosto saa tukea EU:n terveysohjelmasta  »

EUNAAPA-verkosto pyrkii laajentamaan työtään, jolla se haluaa parantaa ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä elämää liikunnan avulla.

EU:n lehdistötiedotteita 

Syö hyvin – voi hyvin: Euroopan komissio lujittaa koulujen maito- ja hedelmätukijärjestelmiä  »

Euroopan komissio ehdottaa, että nykyiset koulujen maito- ja hedelmätukijärjestelmät yhdistetään yhdeksi "Syö hyvin – voi hyvin" -kampanjaksi. Tavoitteena on edistää lasten terveellisiä ruokailutottumuksia.

Tapahtumakalenteri  

Julkinen kuuleminen ja seminaari sähkömagneettisista kentistä ja niiden terveysvaikutuksista (Ateena 27.–28.3.2014)  »

Julkisen kuulemisen ja seminaarin aiheena on kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevän tiedekomitean (SCENIHR) alustava lausunto terveysvaikutuksista, joita mahdollisesti aiheutuu altistumisesta sähkömagneettisille kentille.

Ravitsemus ja liikunta kaikissa ikävaiheissa – Kreikan puheenjohtajakauden konferenssi (Ateena 25.–26.2.2014)  »

Kreikan puheenjohtajakaudella järjestettävässä konferenssissa tarkastellaan ravitsemusta ja liikuntaa terveyttä edistävinä tekijöinä läpi elämän. Aiheena ovat myös ruokavalioon liittyvät tarttumattomat taudit, kansanterveys sekä tieteellinen tutkimus EU:n strategioiden laadinnan tukena.

Kuulumisia eri maista 

Uudistettu syöväntorjuntasuunnitelma  [Ranska]  »

Ranska on juuri käynnistänyt vuosien 2014-2019 kansallisen syöväntorjuntasuunnitelman, jossa painotetaan ennaltaehkäisyä ja seulontaa sekä tarvetta puuttua sosiaaliseen epätasapainoon terveydenhuollon alalla.

Kotitapaturmien ehkäiseminen  [Italia]  »

Italiassa tehostetaan kotitapaturmien ehkäisyä tiedotustoimilla. Italiassa tapahtuu vuosittain noin 2,8 miljoonaa kotitapaturmaa, suurin osa naisille.

Uusi interaktiivinen sivusto kannustaa lapsia terveisiin elintapoihin  [Espanja]  »

Terveys- ja sosiaaliministeriön uudella sivustolla lapset voivat vierailla virtuaalisessa huvipuistossa ja saada tietoa esimerkiksi ravitsemuksesta ja liikunnasta.

Seuraavassa numerossa

Harvinaiset sairaudet

Uutiskirje on saatavilla EU:n 23 virallisella kielellä
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Älä vastaa tähän viestiin, sillä lähettäjäosoitteeseen saapuvia viestejä ei seurata.

 Uutiskirjeen tilauksen peruutus