Euroopa Komisjoni logo

NEWSLETTER

Viimati muudetud 123, 13. Veebruar 2014

ELi tervishoid

Portaal, kus leiate usaldusväärset teavet rahvatervise kohta

Võltsitud ravimite direktiiv – ravimite ohutuse tõhustamine ELis

Paola Testori Coggi, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor

Paola Testori Coggi, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor

Euroopa kodanikel on õigus ravimitele, mis on ohutud, kvaliteetsed ja tõhusad. Võltsitud ravimid võivad sisaldada madalakvaliteedilisi koostisosi, samuti võivad koostisosad olla vales koguses. Seetõttu kujutavad sellised ravimid endast suurt ohtu ELi kodanike tervisele. 2. jaanuaril 2013 jõustunud võltsitud ravimite direktiiviga suurendatakse ravimite ohutust, kuna selles on sätestatud meetmed nende ehtsuse kontrollimiseks ja nende koostisosade kvaliteedi parandamiseks. Direktiiviga kaasneb kolm peamist uuendust.

Esiteks peavad retseptiravimite välispakendil olema konkreetse pakendi number ja rikkumisva [...]

Selle uudiskirja teemad

ELi uudised » 
ELi pressiteated » 
Eelseisvad üritused » 
Teateid liikmesriikidest » 
  Telli
  Eelmised uudiskirjad
  Soovitage uudiseid ja üritusi
  Saada sõbrale

Read the full focus of this edition  »

Vaata ka

ELi tervishoiuteemaline ajakirjanduspreemia – Artiklid »

„Ravimite ostmine Internetis – vene rulett”, Yiannis Devetzoglou (Kreeka) võidutöö 2011

„Kas müügiloata ravimid on ebaseaduslikud?”, Pauline Michel (Prantsusmaa) võidutöö 2012

 
 

ELi uudised 

Elektromagnetväljad ja tervisemõjud – esialgset seisukohta käsitlev avalik konsultatsioon  »

Euroopa Komisjon ning tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee (SCENIHR) algatasid hiljuti avaliku konsultatsiooni kokkupuutest elektromagnetväljaga tekkivate võimalike tervisohtude kohta. Seisukohti võib esitada Internetis kuni 16. aprillini 2014.

Patsiendi ohutus: Uus inimkudede ja -rakkudega seotud ELi kiirhoiatussüsteem  »

Euroopa Komisjon käivitas uue platvormi, millega parandatakse vereülekandes osalevate patsientide ohutust.

Euroopa Komisjoni arengu ja koostöö peadirektoraat EuropeAid avaldas konkursikutse riiklike tervishoiuasutuste toetuseks (väärtusega 23 miljonit eurot)  »

Konkursikutse eesmärk on tugevdada riiklikke tervishoiuasutusi madala sissetulekuga riikides rahvatervise alaste otsuste tegemise ja poliitika kujundamise valdkonnas. Julgustatakse tervishoiuasutuste ja sidusrühmade vahelist partnerlust. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 17. märts 2014.

EL võtab vähktõvevastaseid meetmed  »

Euroopa Komisjon esitab ülemaailmse vähipäeva puhul 10 vähetuntud fakti vähktõvega seotud ELi meetmete kohta.

Algatati ühismeede alkoholi põhjustatud kahju vähendamiseks (RARHA)  »

Euroopa Liidu rahastatav RARHA on äsja käivitatud 3-aastane meede, mille eesmärk on toetada liikmesriike liikuma edasi ühiste prioriteetide suunas vastavalt ELi alkoholistrateegiale ja tugevdada liikmesriikide suutlikkust alkoholist põhjustatud kahju vähendamisel.

Algab ELi projekt „Tervena vananemine Interneti ja ühiskonna toetusel” (HASIC)  »

Äsja algas projekt „Tervena vananemine Interneti ja ühiskonna toetusel” (HASIC), mis kestab 30 kuud. Projekti eesmärk on julgustada eakaid inimesi (65+) võtma omaks tervislikku ja aktiivset elulaadi.

Vananemise ja kehalise aktiivsuse alane Euroopa võrgustik EUNAAPA saab toetust ELi terviseprogrammist  »

Võrgustiku EUNAAPA eesmärk on laiendada veelgi oma tegevust, edendades Euroopas eakamate inimeste tervist, heaolu ja iseseisvust kehalise tegevuse kaudu.

ELi pressiteated 

Söö õigesti ja tunne end hästi: Euroopa Komisjon tõhustab koolipiima ja koolipuuvilja kavasid  »

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku ühendada koolides kaks eraldi kava kampaania alla „Söö hästi – tunne end hästi”, mis aitaks tagada, et lastel tekiksid tervisliku toitumise harjumused.

Eelseisvad üritused 

Elektromagnetvälju ja tervisemõjusid käsitlev avalik ärakuulamine ja seminar (Ateena, 27. ja 28. märts 2014)  »

Avalikul ärakuulamisel ja seminaril käsitletakse teaduslikke tõendeid, mis on seotud tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee (SCENIHR) esialgse arvamusega võimalike tervisemõjude kohta, mis tulenevad kokkupuutest elektromagnetväljadega.

ELi eesistujariigi Kreeka korraldatav konverents: „Toitumine ja kehaline aktiivsus lapsepõlvest vanurieani – väljakutsed ja võimalused” (Ateena, 25. ja 26. veebruar 2014)  »

Kreeka eesistumise raames korraldataval konverentsil käsitletakse toitumist ja kehalist aktiivsust kui terviseprofülaktikat kogu eluaja jooksul ning uuritakse poliitikat, mis on seotud toitumisega seotud mittenakkuslike haiguste, rahvatervise küsimuste ja teaduslike kaalutlustega ELi strateegiate väljatöötamiseks.

Teateid liikmesriikidest 

Prantsusmaal käivitatakse vähktõve vastase võitluse ajakohastatud tegevuskava  [Prantsusmaa]  »

Prantsusmaal on nüüd algatatud vähtõve vastase võitluse riiklik kava ajavahemikuks 2014–2019, mille raames pööratakse tähelepanu ennetamisele ja sõeluuringutele ning sotsiaalsele ebavõrdsusele tervishoius.

Itaalias tõstetakse koduse ohutuse alast teadlikkust  [Itaalia]  »

Itaalias kutsutakse üldsust üles võtma tarvitusele ettevaatusabinõusid koduste õnnetuste ärahoidmiseks. Itaalias toimub aastas 2,8 miljonit sellist õnnetust, peamiselt naistega.

Uus interaktiivne meelelahutussait aitab lastel omandada tervislikke harjumusi  [Hispaania]  »

Tervishoiu, sotsiaalteenuste ja võrdõiguslikkuse ministeerium kutsub lapsi külastama virtuaalset lõbustusparki, kus nad saavad teadmisi toitumise, kehaliste harjutuste ja arukate valikute kohta.

Järgmises numbris

Haruldased haigused

See uudiskiri on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Palun ärge vastake sellele teatele, sest sellele e-posti aadressile saadetud e-kirju ei loeta.

IKui soovid uudislehe tellimuse tühistada, klõpsa siin