Tipsa om sidan
RSS
google +
Utskriftsvänlig version

Martin Seychell, biträdande generaldirektör för hälso- och konsumentfrågor, EU-kommissionen

Martin Seychell, biträdande generaldirektör för hälso- och konsumentfrågor, EU-kommissionen

Det går sällan en dag utan att vi hör talas om cancer på nyheterna, på jobbet eller från släkt och vänner. Dagens statistik visar att var tredje man och var fjärde kvinna i EU kan drabbas av cancer under sina första 75 år. Näst efter hjärt- och kärlsjukdomar är cancer den vanligaste dödsorsaken i EU. Varje år skördar cancer mer än 1,5 miljoner liv och ytterligare 2,5 miljoner människor lever med en cancerdiagnos. Antalet dödsoffer till följd av cancer kommer att fortsätta stiga i takt med en åldrande befolkning.

Mitt mål som biträdande generaldirektör för konsument- och hälsofrågor är att bekämpa cancer på alla fronter. Genom att främja forskning och samarbete bidrar vi till effektiva behandlingsmetoder i hela EU. Vi vill också öka kunskapen om hur man förebygger cancer. Vårt mål är att minska antalet nya cancerfall med 15 procent till 2020.

Cancerfrågor har haft en central plats i EU:s politik sedan 1985, då EU-kommissionen och de dåvarande 12 medlemsländerna lanserade programmet ”Europa mot cancer” och den första europeiska kodexen mot cancer. Just nu arbetar vi med att uppdatera kodexen enligt de senaste vetenskapliga rönen. Vi hoppas därmed kunna hjälpa människor att hitta en sundare livsstil och uppmuntra dem att genomgå de hälsokontroller som erbjuds.

Cancer är en enorm utmaning. Därför är det viktigt att vi alla förebygger cancer och gör vad vi kan för att upptäcka cancer så tidigt som möjligt. I dag vill jag passa på att uppmana alla att ta kontroll över sina liv och anta en sundare livsstil och genomgå regelbundna hälsokontroller – det kan rädda liv.