Send to a friend
RSS
google +
Verzija za ispis

Martin Seychell, zamjenik glavnog direktora Glavne uprave za zdravlje i potrošače, Europska komisija

Martin Seychell, zamjenik glavnog direktora Glavne uprave za zdravlje i potrošače, Europska komisija

Rak je tema koja se gotovo svakodnevno pojavljuje u vijestima, na poslu ili u raspravama s obitelji i prijateljima. S obzirom na trenutačne stope učestalosti u Europskoj uniji, jedan od tri muškarca i jedna od četiri žene mogu oboljeti od raka u prvih 75 godina života. Nakon srčanih bolesti rak je drugi najčešći uzrok smrti u Europskoj uniji. Svake godine od raka umre više od 1,5 milijuna ljudi, a život 2,5 milijuna građana kojima je dijagnosticiran rak zauvijek se promijeni. Sa starenjem stanovništva broj umrlih od raka rast će i dalje.

Moj je cilj, kao zamjenika glavnog direktora Glavne uprave za zdravlje i potrošače, suprotstaviti se problemu raka na svim frontama. S jedne strane, poticanjem istraživanja i suradnje možemo osigurati razvijanje učinkovitih terapija za liječenje pacijenata oboljelih od raka diljem Europske unije. S druge strane, naš je ambiciozni cilj da podizanjem svijesti o prevenciji raka do 2020. godine smanjimo broj novih slučajeva oboljenja za 15%.

Rak je u fokusu politike Europske unije od 1985. godine, kada su Komisija i tadašnjih 12 država članica pokrenule program „Europa protiv raka” i prvi „Europski kodeks protiv raka”. Kodeks se trenutačno dopunjuje na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja. Njegova je svrha pomoći svim građanima da usvoje zdrav način života i pravovremeno obave preglede kada dođu u određene godine.

Svatko od nas ima svoju ulogu u svladavanju ovog ogromnog izazova. Ona počinje time da svaki pojedinac odabere put prevencije i ranog otkrivanja raka. Danas želim pozvati sve građane da preuzmu kontrolu nad svojim životima usvajanjem zdravog načina života te odlaskom na preglede koji bi im potencijalno mogli spasiti život nakon što dosegnu kritičnu dob.