Send til en ven
RSS
google +
Printervenlig version

Af Martin Seychell, vicegeneraldirektør for sundheds- og forbrugeranliggender i Europa-Kommissionen

Af Martin Seychell, vicegeneraldirektør for sundheds- og forbrugeranliggender i Europa-Kommissionen

Der går sjældent en dag, uden at vi hører om kræft – i nyhederne, på jobbet eller fra familie og venner. Ifølge statistikkerne risikerer hver tredje mand og hver fjerde kvinde i EU at blive ramt af kræft, inden de fylder 75 år. Næst efter hjertesygdomme er kræft den mest almindelige dødsårsag i EU. Hvert år dør 1,5 millioner af kræft, og yderligere 2,5 millioner lever med en kræftdiagnose. Antallet af dødsfald forsætter med at stige i takt med den aldrende befolkning.

Mit mål som stedfortrædende generaldirektør for sundheds- og forbrugeranliggender er at bekæmpe kræft på alle fronter. Ved at styrke forskning og samarbejde bidrager vi til mere effektive behandlingsmetoder i hele EU. Vi vil også øge kendskabet til kræft. Vores mål er at mindske antallet af nye kræfttilfælde med 15 % frem til 2020.

Kræft har stået centralt i EU's sundhedspolitik siden 1985, hvor EU-Kommissionen og de daværende 12 medlemslande lancerede programmet "Europa mod kræft" og den første "europæiske kræftkodeks". Lige nu arbejder vi på at ajourføre kodeksen ud fra de seneste videnskabelige resultater. Vi håber dermed at kunne hjælpe folk til at vælge en sundere livsstil og gennemgå de screeningsundersøgelser, de får tilbudt.

Kræft er en enorm udfordring. Derfor er det vigtigt, at vi hver især gør, hvad vi kan for at forebygge kræft og opdage sygdommen så tidligt som muligt. Jeg vil gerne opfordre alle, der har nået den kritiske alder, til at tage styringen i deres liv, leve sundt og gå til regelmæssige undersøgelser – det kan redde liv.