Poslat dál
RSS
google +
Verze pro tisk

Martin Seychell, zástupce generálního ředitele GŘ pro zdraví a spotřebitele, Evropská komise

Martin Seychell, zástupce generálního ředitele GŘ pro zdraví a spotřebitele, Evropská komise

O rakovině slýcháme téměř každý den ve zprávách nebo při hovoru s kolegy, rodinou či přáteli. Vzhledem k současné frekvenci výskytu této nemoci v Evropské unii může v prvních 75 letech života onemocnět rakovinou každý třetí muž a každá čtvrtá žena. Rakovina je v zemích EU po onemocnění srdce druhou nejčastější příčinou smrti. Každý rok na ni umírá více než jeden a půl milionu lidí a změní život dalším 2,5 milionům těch, u kterých byla diagnostikována. Se stárnutím obyvatelstva se bude počet úmrtí na rakovinu dále zvyšovat.

Moje funkce zástupce generálního ředitele GŘ pro zdraví a spotřebitele mě zavazuje bojovat proti rakovině na všech frontách. Podporou výzkumu a spolupráce můžeme zajistit, aby byla vyvíjena účinná léčba, kterou bude možno léčit pacienty s rakovinou v celé EU. Zvyšováním informovanosti o prevenci rakoviny chceme zase dosáhnout ambiciózního cíle: snížit do roku 2020 počet nových případů rakoviny o 15 %.

Celoevropská politika se zabývá rakovinou již od roku 1985, kdy Komise a tehdejších 12 členských zemí zahájily program „Evropa proti rakovině“ a přijaly první „Evropský kodex proti rakovině“. Tento kodex je v současné době aktualizován na základě nejnovějších vědeckých poznatků. Jeho účelem je pomáhat občanům osvojovat si zdravý životní styl a chodit od určitého věku na pravidelné prohlídky.

Všichni se můžeme na plnění tohoto náročného úkolu podílet. Vše začíná u nás samotných, kdy si každý z nás zvolí cestu prevence a včasného zjištění rakoviny. Dnes bych chtěl proto vyzvat všechny občany, aby si vzali k srdci zdravý životní styl a docházeli na screening pravidelně, jakmile dosáhnou určitého věku.