Logo Europese Commissie

NEWSLETTER

Nummer 121, 16 januari 2014

Gezondheid EU

Uw referentie voor betrouwbare volksgezondheidsinformatie

Gezondheidsongelijkheid

Door John F. Ryan, waarnemend directeur van het directoraat Volksgezondheid

Door John F. Ryan, waarnemend directeur van het directoraat Volksgezondheid

De ongelijkheid op gezondheidsgebied tussen verschillende sociaaleconomische groepen en tussen verschillende delen van de EU is een van de grootste problemen waarmee de Europese Unie vandaag te kampen heeft. Al vier jaar coördineert het volksgezondheidsdirectoraat SANCO onder het motto "Solidariteit in de gezondheidszorg" de strijd van de EU tegen gezondheidsongelijkheid.

 

Op 11 december 2013 heeft de Commissie het rapport gepubliceerd van een door de EU gefinancierde studie "Health Inequalities in the EU" van een consortium onder leiding van sir Michael Marmot van het University College in Lo [...]

In dit nummer

Nieuws van de EU » 
Nieuws uit heel Europa » 
EU-persberichten » 
Evenementen » 
Nieuwe publicaties » 
  Abonneren
  Vorige nummers
  Meld ons nieuws en evenementen
  Aan een vriend sturen

Lees het volledige hoofdartikel  »

Lees ook…

Projecten van het EU-gezondheidsprogramma »

Studie over de beste aanpak in de strijd tegen roken om de gezondheidsongelijkheid te verminderen

Verslag over de gezondheidstoestand van de Roma in de EU

EU-gezondheidsprijs voor Journalisten – Artikelen »

Ik wil leven, Evangelos Pallas, finalist 2012 voor Cyprus

Rode wangen en een tijdige test, Erzsébet Fazekas, finaliste 2012 voor Hongarije

 
 

Nieuws van de EU 

14e ministersvergadering van het Global Health Security Initiative (Rome, 13 december 2013)  »

De deelnemende ministers hebben gesproken over de nieuwe bedreigingen voor de gezondheid van het afgelopen jaar, over gemeenschappelijke acties ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de burgers, en over een betere bescherming van de gezondheid wereldwijd.

De finalisten voor de EU-gezondheidsprijs voor journalisten 2013  »

De EU-gezondheidsprijs voor journalisten heeft de 28 nationale finalisten, die de strijd nu op EU-voortzetten.

Openbare raadpleging over het voorlopig advies over nanozilver: veiligheids-, gezondheids- en milieu-effecten en rol bij de antimicrobiële weerstand  »

De Europese Commissie is een openbare raadpleging gestart over dit voorlopige advies van het WCNG over de toepassing van nanozilver en de eventuele gezondheidsrisico's daarvan.

Europees Innovatiepartnerschap (EIP) inzake actief en gezond ouder worden Opschalen naar gezonde groei  »

Het EIP heeft een nieuwe video uitgebracht met als thema "Opschalen naar gezonde groei".

Griekenland aan het roer van de Europese Unie  »

In januari is het Griekse voorzitterschap van de Raad van de EU begonnen. Lees de prioriteiten en het ontwerp-programma.

Nieuws uit heel Europa 

Conferentie van de G-8 over dementie  [Verenigd Koninkrijk]  »

De conferentie werd bijgewoond door ministers van volksgezondheid, innovatoren, onderzoekers en investeerders om te praten over een nieuwe aanpak van dementie.

Ministerie van Volksgezondheid in Spanje gaat de elektronische sigaret aan banden leggen  [Spanje]  »

Om de gezondheid van jongeren te beschermen zijn het ministerie van volksgezondheid en de regionale autoriteiten het eens geworden over beperkingen voor het gebruik van elektronische sigaretten tot duidelijk is wat de gevolgen voor de gezondheid zijn.

"Gezondheid telt!”, een nationaal preventieprogramma, gaat in februari van start  [Nederland]  »

Het driejarige programma, dat van 2014 tot 2016 loopt, is een gezamenlijke initiatief van zes ministeries, gemeenten, bedrijven en het maatschappelijk middenveld.

EU-persberichten 

Commissaris Borg opgetogen over het akkoord over de herziening van de richtlijn Tabaksproducten  »

Dit akkoord betekent dat tabaksproducten er volgens de nieuwe richtlijn ook moeten uitzien als tabaksproducten en ook zo moeten smaken. Dat helpt jongeren ervan te weerhouden om met roken te beginnen.

Voedingsmiddelen: Commissie komt met voorstellen over het klonen van dieren en over nieuwe voedingsmiddelen  »

De Europese Commissie heeft drie wetsvoorstellen over het klonen van dieren en over nieuwe voedingsmiddelen goedgekeurd, die meer rechtszekerheid brengen.

Evenementen 

Conferentie "Gezondheidsverschillen 2014 en later: werken aan samenhang en versterking van de gezondheid voor groei" (Brussel, 23 januari 2014)  »

Op deze conferentie van de Joint Action on Health Inequalities spreken internationale deskundigen en andere betrokkenen over gezondheidsongelijkheid.

Conferentie "Gezondheid in Europa – Een rechtvaardiger beleid (Brussel, 18 maart 2014)  »

Het thema van deze grote conferentie is een rechtvaardige en eerlijke verdeling van gezondheid in Europa door de toegang tot de zorg te verbeteren en discriminatie in de zorg te bestrijden.

Nieuwe publicaties 

"Health and environment: communicating the risks", een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)  »

Dit verslag over voorlichting over gezondheidsrisico's bevat een reeks adviezen voor regionale en lokale overheden, en voor risicomanagers in het algemeen.

Transplantatie en transfusie: Projecten en acties die transplantatie en bloedtransfusie in de Europese Unie makkelijker te maken, zodat meer levens kunnen worden gered en de levenskwaliteit va  »

Deze brochure geeft een beschrijving van elk project met een korte samenvatting en de voornaamste resultaten.

Griepvaccinatie – Stand van zaken bij de tenuitvoerlegging van de aanbeveling van de Raad  »

De aanbeveling roept de lidstaten en de EER-landen op om de gevolgen van de gewone griep te verminderen via nationale, regionale of lokale actieplannen en door meer mensen in te enten.

In het volgende nummer

Kanker

Deze nieuwsbrief is beschikbaar in 23 officiële talen van de EU
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Beantwoord dit bericht niet. E-mails naar dit adres worden niet gelezen.

Abonnement opzeggen