Eiropas Komisijas logo

NEWSLETTER

Nr. 121, 2014 m. Janvāris 16 d.

Veselība-ES

Drošs informācijas avots par sabiedrības veselību

Nevienlīdzība veselības aprūpē

Veselības aizsardzības direktorāta direktora pienākumu izpildītājs Džons F. Raiens (John F. Ryan)

Veselības aizsardzības direktorāta direktora pienākumu izpildītājs Džons F. Raiens (John F. Ryan)

Dažādu sociāli ekonomisko grupu nevienlīdzība veselības aprūpē un atšķirības starp dažādām ES daļām ir viena no problēmām, kuras Eiropas Savienībai jārisina steidzamā kārtā. Pēdējos četros gados Veselības un patērētāju ģenerāldirektorātā ietilpstošais sabiedrības veselības direktorāts ir koordinējis ES stratēģiju šādu atšķirību novēršanai: “Solidaritāte veselības aprūpē”.

 

2013. gada 11. decembrī Komisija publicēja ES finansētu ziņojumu “ES pastāvošā nevienlīdzība veselības aprūpē”, kuru sagatavojusi apvienība, ko vadīja sers Maikls Marmots no Universitātes koledžas Londonā. Tajā apkopoti jaun [...]

Šajā izdevumā

ES ziņas » 
Ziņojumi no visas Eiropas » 
ES paziņojumi presei » 
Gaidāmie notikumi » 
Jaunas publikācijas » 
  Abonēt
  Iepriekšējie izdevumi
  Pieteikt jaunumus un pasākumus
  Sūtīt draugam

Lasiet visu rakstu  »

Vēl šajā izdevumā

Veselības programmas projekti »

Ziņojums par paraugprakses apzināšanu smēķēšanas ierobežošanai un veselības aprūpē pastāvošās nevienlīdzības novēršanai

Ziņojums par romu veselību ES

ES . gada žurnālistikas balva veselības aizsardzības jomā — raksti »

“Es gribu dzīvot...”, Evangeloss Pallass, 2012. gada uzvarētājs no Kipras

“Sarkani vaigi un laikā veikta pārbaude”, Eržēbeta Fazekas, 2012. gada uzvarētāja no Ungārijas

 
 

ES ziņas 

14. ministru sanāksme par globālo veselības drošības iniciatīvu (Roma, 2013. gada 13. decembris)  »

Ministri sprieda par pērnā gada būtiskākajiem veselības drošības pasākumiem un to, kā kopīgi varētu aizsargāt iedzīvotāju veselību un gādāt par viņu drošību, kā arī vairot veselības drošību visā pasaulē.

Iepazīstieties ar ES žurnālistikas konkursa veselības aizsardzības jomā 2013. gada finālistiem  »

ES žurnālistikas konkursa veselības aizsardzības jomā žūrija ir atlasījusi 28 valsts finālistus, kuri nu sacentīsies par ES līmeņa balvu.

Sabiedriskā aptauja par sākotnējo atzinumu attiecībā uz nanosudrabu, tā ietekmi uz veselību un vidi un lomu mikrobu rezistencē  »

Eiropas Komisija ir sākusi sabiedrisko apspriešanu par augstāk minēto Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskās komitejas (SCENIHR) sākotnējo atzinumu. Apspriešanā galvenā uzmanība pievērsta nanosudraba izmantošanai un iespējamam riskam, ko tas rada veselībai.

Eiropas Inovācijas partnerība veselīgām un aktīvām vecumdienām: kā izplatīt labas metodes  »

Partnerība publicējusi jaunu video par paraugpraksi

Grieķijas prezidentūra ES Padomē  »

Janvārī sākusies Grieķijas prezidentūra ES Padomē. Izlasiet, kādas ir prezidentūras prioritātes un darba programmas projekts.

Ziņojumi no visas Eiropas 

G-8 samits par demenci  [Apvienotā Karaliste]  »

Šajā augstākā līmeņa sanāksmē pulcējās veselības ministri, izgudrotāji, zinātnieki un investori, lai pētītu veidus, kā varam izmainīt pašreizējo pieeju demences problēmai.

Spānijas veselības ministrs piekrīt ierobežot elektronisko cigarešu patēriņu  [Spānija]  »

Spānijas Veselības ministrija un reģionālās pašvaldības vienojušās par kopēju nostāju, ka ir jāierobežo elektronisko cigarešu lietošana, kamēr nav pilnībā izpētīta šādu cigarešu ietekme uz veselību. Pirmām kārtām jāaizsargā nepilngadīgie.

“Veselība ir svarīga” – Nīderlandes valsts īstenota profilakses programma, kas sāksies 2014. gada februārī  [Nīderlande]  »

Šajā trīs gadus ilgajā programmā (tā ilgs no 2014. g. līdz 2016. g.) iesaistīsies sešas Nīderlandes ministrijas, kā arī pašvaldības, uzņēmumi pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

ES paziņojumi presei 

Komisārs Borgs atzinīgi vērtē vienošanos par Tabakas izstrādājumu direktīvas pārskatīšanu  »

Tā kā izdevies panākt šo vienošanos, tiks pieņemta jauna direktīva, kas nodrošinās, ka tabakas izstrādājumi izskatās un garšo kā tabaka nevis kā kaut kas cits. Jaunā direktīva arī palīdzēs atturēt jauniešus no ķeršanās pie cigaretēm.

Pārtika: Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumus par dzīvnieku klonēšanu un jauniem pārtikas produktiem  »

Eiropas Komisija pieņēmusi trīs tiesību aktu projektus par dzīvnieku klonēšanu un par jaunu pārtiku. Tie ieviesīs juridisko noteiktību šajā jomā.

Gaidāmie notikumi 

Konference “Veselības aprūpes jomā pastāvošās nevienlīdzības novēršana 2014. gadā un turpmāk: kohēzijas veidošana un izaugsmes stimulēšana” (Briselē, 2014. gada 23. jan  »

Šo konferenci rīko veselības aprūpes jomā pastāvošās nevienlīdzības novēršanas akcijas partneri. Tajā pulcēsies starptautiska līmeņa eksperti un daudzas citas svarīgas ieinteresētās personas.

Konference “Veselība Eiropā – kā panākt lielāku taisnīgumu” (Briselē, 2014. gada 18. martā)  »

Šajā svarīgajā konferencē spriedīs, kā Eiropā vairot taisnīgumu un vienlīdzību veselības aprūpes jomā, uzlabot aprūpes pieejamību un novērst diskrimināciju.

Jaunas publikācijas 

Ziņojums “Veselība un vide: informēšana par risku” (publicējusi Pasaules Veselības organizācija (PVO)  »

Šajā ziņojumā ir informācija, kas noderīga gan vietējām un reģionālām pašvaldībām, gan riska pārvaldīšanai vispār.

Orgānu pārstādīšana un asins pārliešana: projekti un akcijas, kuru mērķis ir izglābt cilvēku dzīvību un uzlabot viņu dzīves kvalitāti, atvieglojot orgānu transplantāciju un a  »

Šajā brošūrā īsi pastāstīts par katru projektu un to svarīgākajiem rezultātiem.

Potēšana pret sezonālo gripu: ciktāl ir īstenots Padomes ieteikums  »

Ieteikumā ES dalībvalstis un EEZ valstis aicinātas rīkoties, lai ierobežotu sezonālās gripas izplatību ar valsts, reģionāla un vietēja mēroga rīcības plānu palīdzību un vairojot to iedzīvotāju skaitu, kuri vakcinēti pret sezonālo gripu.

Biļetena nākamajā numurā

Vēzis

E biļetens ir pieejams 23 ES oficiālajās valodās
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Lūdzu, neatbildiet uz šo vēstuli, jo tā izsūtīta no adreses, kurā neviens neuzrauga ienākošās vēstules.

Ja vēlaties pārtraukt šā biļetena abonēšanu, uzklikšķiniet šeit