Euroopan komission logo

NEWSLETTER

Nro 121, 16 tammikuuta 2014

Terveys-EU

Luotettavaa tietoa terveysasioista

Terveyserot

John F. Ryan, vt. johtaja, Euroopan komission terveysasioiden pääosaston kansanterveyden linja

John F. Ryan, vt. johtaja, Euroopan komission terveysasioiden pääosaston kansanterveyden linja

Terveyteen liittyvän eriarvoisuuden vähentäminen sosioekonomisten ryhmien ja EU:n eri alueiden välillä on yksi keskeisiä haasteitamme. Viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana on komission kansanterveysasioiden pääosasto SANCO koordinoinut terveyserojen poistamiseen tähtäävän Solidaarinen terveydenhuolto -strategian täytäntöönpanoa.

 

Komissio julkaisi 11.12.2013 raportin Terveyserot EU:ssa, jonka on laatinut Michael Marmotin (University College London) johtama ryhmä. Raportissa selvitetään terveyseroja EU:ssa ja arvioidaan alan toimintapolitiikkojen tehokkuutta.

 

Raportin mu [...]

Tässä numerossa

Uutisia EU:sta » 
Kuulumisia eri maista » 
EU:n lehdistötiedotteita » 
Tapahtumakalenteri  » 
Uusia julkaisuja » 
  Tilaa
  Aikaisemmat numerot
  Lähetä uutisia ja tapahtumatietoja
  Lähetä linkki

Lue pääkirjoitus kokonaisuudessaan  »

Lisää aiheesta

Terveysohjelman hankkeita »

Terveyserojen vähentäminen: tupakoinnin torjuntaa koskevat hyvät toimintatavat – raportti

Raportti romaniväestön terveydentilasta EU:ssa

EU:n terveysalan Journalistipalkinto – artikkeleita »

"I want to live...", Evangelos Pallas, Kyproksen kansallinen voittaja 2012

"The case of red cheeks and a timely test", Erzsébet Fazekas, Unkarin kansallinen voittaja 2012

 
 

Uutisia EU:sta 

Maailmanlaajuisen terveysturva-aloitteen (GHSI) ministerikokous (Rooma,13.12.2013)  »

Ministerit keskustelivat terveysturva-alan viimevuotisesta kehityksestä ja suunnittelivat yhteistyötä kansalaisten terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi ja terveysturvan lujittamiseksi maailmanlaajuisesti.

EU:n terveysalan journalistikilpailun 2013 palkintoehdokkaat  »

EU:n terveysalan journalistikilpailussa on valittu 28 kansallista voittaja-artikkelia EU-tason loppukilpailuun.

Alustava lausunto nanohopeasta: turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaikutukset sekä rooli mikrobilääkeresistenssissä – julkinen kuuleminen  »

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen nanohopeaa ja sen mahdollisia terveysriskejä koskevasta tiedekomitean (SCENIHR) alustavasta lausunnosta.

Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus – yhteistyön edut  »

EIP:n uudella videolla esitellään yhteistyön tähänastisia saavutuksia.

Kreikka EU:n neuvoston puheenjohtajamaana  »

Tammikuussa alkoi Kreikan kausi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana. Tutustu kauden painopisteisiin ja ohjelmaluonnokseen.

Kuulumisia eri maista 

G8-maiden dementiahuippukokous  [Iso-Britannia]  »

Huippukokoukseen osallistui terveysministereitä, tutkijoita, innovoijia ja investoijia, jotka keskustelivat uusista näkökulmista dementiasairauksiin.

Terveysministeriö päättää sähkösavukkeiden kulutusta koskevista rajoituksista  [Espanja]  »

Terveysministeriö ja alueelliset viranomaiset hyväksyivät yhteisen kannan sähkösavukkeita käytön rajoittamiseksi siihen asti, että niiden terveysvaikutukset tunnetaan tarkemmin. Tavoitteena on erityisesti alaikäisten suojelu.

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ohjelma käynnistyy helmikuussa 2014  [Alankomaat]  »

Kolmivuotisen ohjelman (2014–2016) toteutukseen osallistuu kuusi ministeriötä, kuntia, liikeyrityksiä ja kansalaisyhteiskuntaa edustavia järjestöjä.

EU:n lehdistötiedotteita 

Tupakkatuotedirektiivin tarkistus – komissaari Joe Borg ilmaisee tyytyväisyytensä  »

Uuden direktiivin mukaan tupakkatuotteiden on näytettävä ja maistuttava tupakkatuotteilta, mikä vähentää nuorten kiinnostusta tupakoinnin aloittamiseen.

Elintarvikkeet: Komissio hyväksyy eläinten kloonausta ja uuselintarvikkeita koskevat ehdotukset  »

Euroopan komissio hyväksyi kolme uutta lainsäädäntöehdotusta, joilla se haluaa parantaa oikeusvarmuutta eläinten kloonauksen ja uuselintarvikkeiden alalla.

Tapahtumakalenteri  

Terveyserojen vähentäminen vuodesta 2014 eteenpäin – konferenssi (Bryssel, 23.–24.1.2014)  »

Konferenssin järjestävät Joint Action on Health Inequalities -yhteistyökumppanit, ja siihen osallistuu kansainvälisiä asiantuntijoita ja muita keskeisten sidosryhmien edustajia. Konferenssissa käsitellään yhteenkuuluvuuden lujittamista ja terveyttä talouskasvun osatekijänä.

Kohti tasa-arvoisempaa terveyttä Euroopassa – konferenssi (Bryssel, 18.3.2014)  »

Konferenssissa käsitellään terveysalan oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden kehittämistä Euroopassa, terveydenhuollon saatavuuden parantamista ja syrjinnän torjuntaa terveysalalla.

Uusia julkaisuja 

WHO:n raportti terveys- ja ympäristöriskeistä tiedottamisesta  »

Maailman terveysjärjestön (WHO) raportti "Health and environment: communicating the risks" on suunnattu etenkin alue- ja paikallisviranomaisille sekä muille riskinhallinnasta vastaaville tahoille.

Esite elinsiirtoja ja verensiirtoja edistävistä hankkeista EU:ssa  »

Esitteessä on lyhyt tiivistelmä kustakin hankkeesta ja sen merkittävimmistä tuloksista.

Kausi-influenssarokotus — tilannekatsaus neuvoston suosituksen täytäntöönpanosta  »

Suosituksessa kehotetaan jäsenmaita ja ETA-maita toimimaan kausi-influenssan vaikutusten hillitsemiseksi, laatimaan kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimintasuunnitelmia sekä parantamaan kausi-influenssan rokotuskattavuutta.

Seuraavassa numerossa

Syöpä

Uutiskirje on saatavilla EU:n 23 virallisella kielellä
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Älä vastaa tähän viestiin, sillä lähettäjäosoitteeseen saapuvia viestejä ei seurata.

 Uutiskirjeen tilauksen peruutus