Euroopan komission logo

NEWSLETTER

Nro 119, 21 marraskuuta 2013

Terveys-EU

Luotettavaa tietoa terveysasioista

Euroopan antibioottipäivän tavoitteena on vähentää turhaa antibioottien käyttöä yli 40 Euroopan maassa

Marc Sprenger, Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) johtaja

Marc Sprenger, Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) johtaja

Antibiooteille vastustuskykyisistä taudinaiheuttajista johtuvat infektiot lisääntyvät hälyttävän nopeasti ja ovat vakava uhka kansanterveydelle. Antibioottien entistä harkitumpi käyttö on ratkaisevan tärkeää, jotta antibioottiresistenttien bakteerien lisääntymistä ja leviämistä saataisiin hidastettua. Antibiootteja käytetään usein väärin tai tarpeettomasti niin ihmisten kuin eläintenkin lääkinnässä.

 

Vuonna 2001 annetussa neuvoston suosituksessa mikrobilääkkeiden maltillisesta käytöstä ihmislääketieteessä kehotetaan EU-maita tehostamaan tiedotusta antibioottien ja muiden mikrobilääkkeiden malt [...]

Tässä numerossa

Uutisia EU:sta » 
Kuulumisia eri maista » 
Tapahtumakalenteri  » 
  Tilaa
  Aikaisemmat numerot
  Lähetä uutisia ja tapahtumatietoja
  Lähetä linkki

Lue pääkirjoitus kokonaisuudessaan  »

Lisää aiheesta

Terveysohjelman hankkeita »

ARPEC – eurooppalaisten lasten antibioottiresistenssi ja antibioottien käyttö

EU:n terveysalan Journalistipalkinto – artikkeleita »

Kim Verhaeghe: "A body full of life", Belgian kansallinen voittaja-artikkeli 2012

Ben Hirschler ja Kate Kelland: "When the drugs don’t work", Iso-Britannian kansallinen voittaja-artikkeli, joka sai ensimmäisen palkinnon myös koko EU:n tason kilpailussa.

Gary Finnegan: "Losing the superbug war", EU:n terveysalan journalistikilpailun Irlannin kansallinen voittaja-artikkeli 2011

 
 

Uutisia EU:sta 

Noin 80 % sydän- ja verisuonitaudeista olisi pitkälti ehkäistävissä – Tonio Borg, terveysasioista vastaava komissaari  »

Komissaari Borg korosti ehkäisevien toimien tärkeyttä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä sydänterveyden teemaviikolla Euroopan parlamentin jäsenten sydän- ja verisuonitautien ryhmälle (Heart Group) pitämässään puheessa.

Kroonisten sairauksien hoito julkisessa terveydenhuollossa – loppuraportti  »

EU:n neuvosto antoi 6.6.2011 päätelmät innovatiivisista lähestymistavoista kroonisten sairauksien hoidossa julkisessa terveydenhuollossa. Se kehotti EU-maita ja komissiota käynnistämään tarkastelun, joka edistää kroonisiin sairauksiin liittyviin haasteisiin vastaamista. Tämä asiakirja on tarkasteluprosessin loppuraportti.

EU:n toinen terveysohjelma – päätös tuesta vuoden 2012 hanke-ehdotuksille  »

Komission päätös tukien myöntämisestä vuoden 2013 ehdotuksille toisen terveysalan toimintaohjelman (2008–2013) puitteissa hyväksyttiin 29.10.

Päätös valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhista tulee voimaan  »

Uuden päätöksen ansiosta voidaan merkittävästi parantaa terveysturvaa EU:ssa ja suojella kansalaisia monenlaisilta terveysuhilta, kuten mahdollisilta pandemioilta ja muilta vakavilta valtioiden rajat ylittäviltä riskeiltä, jotka johtuvat tartuntataudeista tai kemiallisista, biologisista tai ympäristöön liittyvistä onnettomuuksista.

Hampaiden amalgaamipaikkojen elohopea – tietolehtinen  »

Terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevän tiedekomitean (SCHER) lausunnon pohjalta laaditussa tietolehtisessä kuvataan hampaiden amalgaamipaikkojen elohopean ympäristöriskejä ja välillisiä terveysvaikutuksia.

Yksilöllisen terveydenhuollon mahdollisuudet  »

Euroopan komission raportissa tarkastellaan yksilöllisen terveydenhuollon edistymistä ja uusiin hoitokeinoihin liittyviä mahdollisuuksia.

Kuulumisia eri maista 

Ensimmäinen kausi-influenssaraportti  [Italia]  »

Italia on julkaissut vuoden 2013 ensimmäisen kausi-influenssaraporttinsa ja siihen liittyviä ohjeita ja tiedotusaineistoa. Kausi-influenssa on suurin syy poissaoloihin työpaikoilta ja kouluista ja on Italiassa edelleen kolmanneksi tärkein tartuntataudeista johtuva kuolinsyy.

Mikrobilääkeresistenssistrategia 2013–2018  [Iso-Britannia]  »

Yhdistyneen kuningaskunnan strategiassa eritellään toimia, joilla pyritään vastaamaan mikrobilääkeresistenssin keskeisiin haasteisiin. Erityisesti siinä keskitytään antibiootteihin. Strategian yleistavoitteena on hidastaa mikrobilääkeresistenssin kehittymistä ja leviämistä.

Alkoholinkäyttö Sloveniassa – juomisen suuntauksia ja terveysvaikutuksia  [Slovenia]  »

Slovenian tuoreessa raportissa esitellään alkoholin käytön kehityssuuntauksia ja terveysvaikutuksia sekä ehdotetaan alkoholipoliittisia toimia.

Tapahtumakalenteri  

Sähköisten terveyspalvelujen verkoston kokous (Bryssel, 19.11.2013)  »

Kokouksessa hyväksytään potilastietoja koskevat ohjeet. Vapaaehtoisuuteen perustuvat ohjeet sisältävät suosituksia siitä, mitä perustietoja potilaan terveydentilasta olisi jaettava maiden rajat ylittävässä terveydenhuollossa ja miten tiedot välitetään. Ohjeiden tarkoituksena on tukea hoidon jatkuvuutta rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin tavoitteiden mukaisesti.

Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus (Bryssel, 25.11.2013)  »

Konferenssin tavoitteena on pitää yllä korkean tason keskustelua siitä, miten terveydenhuotojärjestelmissä voidaan edistää innovointia, jolla vastataan väestörakenteen muutoksen haasteisiin ja luodaan uusia kasvun ja työllisyyden mahdollisuuksia.

Syöväntorjunnan eurooppalaisen kumppanuusohjelman (EPAAC) avoin foorumi (26.–27.11.2013)  »

Slovenian kansanterveyslaitoksen isännöimän foorumin pääaiheina ovat kansalliset syöväntorjuntasuunnitelmat ja syöpäseulonnat.

Euroopan potilasfoorumin kampanja vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa  »

Kampanjassa korostetaan potilaiden osallistumisen merkitystä pyrittäessä poistamaan esteitä, jotka vaikeuttavat potilaiden mahdollisuuksia saada laadukasta, tehokasta ja kestävää terveydenhuoltoa.

Mikrobilääkeresistenssikonferenssi (Bryssel, 11.12.2013)  »

Euroopan komission järjestämässä konferenssissa tehdään mikrobilääkeresistenssin aiheuttamien uhkien torjumiseksi laaditun komission toimintasuunnitelman väliarviointi. Tilaisuudessa keskitytään tuleviin haasteisiin sekä suunniteltuihin toimiin ja niiden mahdollisiin rajoituksiin.

Uutiskirje on saatavilla EU:n 23 virallisella kielellä
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Älä vastaa tähän viestiin, sillä lähettäjäosoitteeseen saapuvia viestejä ei seurata.

 Uutiskirjeen tilauksen peruutus