Logo Evropské komise

NEWSLETTER

Číslo 119, 21. Listopad 2013

Zdraví-EU

Spolehlivé informace o veřejném zdraví

Evropský den informovanosti o antibiotikách podporuje obezřetné používání antibiotik ve více než 40 zemích,

Autor: Marc Sprenger, ředitel Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Autor: Marc Sprenger, ředitel Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Výskyt infekcí odolných vůči antibiotikům znepokojivě stoupá a představuje pro zdraví lidské populace velkou hrozbu. Jsem přesvědčen, že zpomalit vývoj a šíření bakterií rezistentních vůči antibiotikům lze právě efektivnějším používání antibiotik. Antibiotika jsou často používána nevhodně či zbytečně, a to jak u lidí, tak u zvířat.

 

Doporučení Rady z roku 2001 týkající se obezřetného používání antimikrobiálních látek v humánní medicíně uvádí, že by členské státy EU měly o významu obezřetného používání těchto látek veřejnost informovat. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) v [...]

V tomto vydání

Novinky z EU » 
Podávání zpráv z celé Evropy » 
Budoucí akce » 
  Objednávka
  Předchozí vydání
  Náměty na další aktuality
  Poslat dál

Přečtěte si vše v tomto čísle  »

Rovněž v tomto čísle

Projekty v oblasti programu veřejného zdraví »

Antibiotická rezistence a předepisování antibiotik dětem v Evropě (ARPEC)

Novinářská cena EU v oblasti zdraví - Články »

A body full of life (Tělo plné života), autor Kim Verhaeghe, vítězný článek za Belgii (ročník soutěže: 2012)

When the drugs don't work (Když léky nezabírají), vítězný článek Bena Hirschlera a Kate Kellandové za Spojené království , který rovněž získal první cenu v celoevropském ko

Losing the superbug war (Prohra války se supermikroorganismy), vítězný článek Garyho Finnegana za Irsko (2011)

 
 

Novinky z EU 

Přibližně 80 % kardiovaskulárních onemocnění lze do značné míry předcházet – evropský komisař pro otázky zdraví Tonio Borg  »

Ve svém projevu ke skupině poslanců Evropského parlamentu, která se věnuje problematice kardiovaskulárních nemocí (MEP Heart Group), při příležitosti Týdne kardiovaskulárních nemocí evropský komisař Tonio Borg zdůraznil význam prevence při boji s těmito typy onemocnění.

Úvahy o inovativních přístupech při léčbě chronických onemocnění v rámci státního zdravotnictví  »

Na svém zasedání 6. června 2011 Rada EU přijala závěry týkající se „Inovativních přístupů v systémech veřejného zdraví a zdravotní péče, pokud jde o chronická onemocnění“. Rada členské státy EU vyzývá, aby uvažovaly o nových způsobech optimalizace léčby chronických onemocnění.

Druhý program v oblasti zdraví: schválení udělování grantů na rok 2013  »

Dne 29. října bylo schváleno rozhodnutí Komise o udělování grantů návrhům na rok 2013 v rámci druhého programu v oblasti zdraví (2008-2013).

Rozhodnutí o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách vstoupilo v platnost  »

Toto nové rozhodnutí je významným krokem ve snaze zlepšit zdravotní bezpečnost v EU a efektivněji chránit občany před celou řadou zdravotních hrozeb, jako jsou různé druhy pandemií a před chemickými, biologickými či ekologickými katastrofami.

Rizika spojená se rtutí ze zubních amalgámů – Přehled údajů vycházející ze stanoviska Vědeckého výboru pro zdravotní a environmentální rizika (SCHER)  »

V tomto novém přehledu údajů jsou shrnuta environmentální rizika a nepřímé dopady rtuti ze zubního amalgámu na zdraví.

Zpráva Komise zdůrazňuje potenciál personalizované zdravotní péče  »

Evropská komise vydává zprávu, v níž upozorňuje na pokrok učiněný v oblasti personalizované zdravotní péče, jež by mohla pacientům nabídnout nové možnosti léčby.

Podávání zpráv z celé Evropy 

Vydání první zprávy o sezónní chřipce  [Itálie]  »

První zpráva o sezónní chřipce 2013 byla zveřejněna společně s pokyny a informačním materiálem. Sezónní chřipka je hlavní příčinou pracovní neschopnosti a zameškaných hodin ve škole a v Itálii zůstává i v současné době třetí příčinou úmrtí způsobených přenosnou nemocí.

Pětiletá strategie pro antimikrobiální rezistenci (2013–2018)  [Spojené království]  »

Tato strategie stanovuje opatření pro řešení hlavních výzev antimikrobiální rezistence (AMR) se zaměřením na antibiotika. Hlavním cílem strategie je zpomalit rozvoj a šíření antimikrobiální rezistence.

Zpráva o konzumaci alkoholických nápojů ve Slovinsku — současná situace, zdravotní dopady a navrhovaná opatření  [Slovinsko]  »

V této nové zprávě ze Slovinska jsou popsány zdravotní dopady nadměrné konzumace alkoholu. Zároveň jsou zde uvedena navrhovaná opatření k řešení této problematiky.

Budoucí akce 

4. zasedání Sítě pro elektronické zdravotnictví (Brusel, 19. listopadu 2013)  »

Během tohoto setkání budou přijaty první pokyny pro „lékařské záznamy o pacientech“. Tyto nezávazné pokyny mají být jakýmsi souborem doporučení, které základní lékařské údaje o pacientech napříč hranicemi EU sdílet a jak. Tato iniciativa spadá pod směrnici o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči a přispívá k dosažení tzv. „kontinuity péče“.

Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (Brusel, 25. listopadu 2013)  »

Cílem této konference je rozvinout diskusi na vysoké politické úrovni o tom, jak nejlépe podpořit inovace v pečovatelských systémech, aby reagovaly na demografickou situaci, a dále jak v této oblasti vytvořit příležitosti pro hospodářský růst a vznik pracovních míst.

Otevřené fórum evropského partnerství pro boj proti rakovině (EPAAC) (26. – 27. listopadu 2013)  »

Fórum pořádá slovinský Národní ústav veřejného zdraví a bude zaměřeno na národní plány pro boj proti rakovině. Na konci setkání budou zveřejněny závěry učiněné během EPAAC.

Kampaň Evropského fóra pacientů – volby do Evropského parlamentu v roce 2014  »

Cílem kampaně je zdůraznit roli pacientů při řešení základních otázek přístupu k vysoce kvalitní, účinné a udržitelné zdravotní péči.

Společná konference na téma antimikrobiální rezistence (Brusel, 11. prosince 2013)  »

Evropská komise tuto konferenci pořádá s cílem provést přezkum v polovině období svého akčního plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence. Hovořit se bude o současných problémech, příčinách a možných omezeních plánovaných opatření na snížení rostoucí hrozby antimikrobiální rezistence.

Tento zpravodaj je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Vzkaz byl zaslán z e-mailové adresy, která se nemonitoruje. Proto na něj prosím neodpovídejte.

Chcete-li zrušit předplatné zpravodaje, klepněte zde