Logo Európskej komisie

NEWSLETTER

Číslo 118, 7 November 2013

Zdravie - EÚ

Vaša brána k hodnoverným informáciám z oblasti verejného zdravia

Cukrovka: potreba medzisektorovej politickej reakcie EÚ

Autor: João Manuel Valente Nabais, predseda IDF Europe

Autor: João Manuel Valente Nabais, predseda IDF Europe

Niet pochybností, že cukrovka dosiahla v Európskej únii a vo svete rozmery epidémie. V roku 2012 žilo v EÚ s cukrovkou takmer 32 miliónov ľudí. Členské štáty vynakladajú v priemere ohromujúcich 10 % svojich výdavkov na zdravotnú starostlivosť na liečbu cukrovky a súvisiace zdravotné komplikácie. V niektorých krajinách dosahujú tieto výdavky až 20 %.

 

V posledných desiatich rokoch boli hlavnými príčinami epidémie cukrovky rastúca miera obezity, sedavý životný štýl a starnutie populácie. Hospodárska a finančná kríza sa tiež opakovane dotkla prístupu k starostlivosti v oblasti cukrovky, keďže väč [...]

V tomto vydaní

Správy z EÚ » 
Správy z celej Európy » 
Tlačové vyhlásenia EÚ » 
Pripravované podujatia » 
Nové publikácie » 
  Predplatiť
  Predchádzajúce vydania
  Navrhnúť uverejnenie správy alebo podujatia
  Poslať priateľovi

Prečítajte si všetko o téme tohto vydania  »

Ďalej v rámci témy vydania

Projekty v rámci Programu verejného zdravia »

Získavanie najlepších informácií prostredníctvom regionálnych výsledkov v oblasti cukrovky v EÚ (EUBIROD)

Novinárska cena EÚ za zdravie – Články »

Cvičené psy pre diabetikov a autistov, Melisa Tuya Sánchezová, národná víťazka zo Španielska

 
 

Správy z EÚ 

Medzinárodný deň cukrovky, 14. november 2013  »

Medzinárodná federácia pre cukrovku v Európe pri tejto príležitosti uverejnila prieskum o prístupe k liečbe cukrovky v Európe a s cieľom nadviazať na minuloročnú kampaň sa v Európskom parlamente v Bruseli uskutoční týždňová kampaň (11. – 15. novembra 2013) s rôznymi aktivitami súvisiacimi so stravovaním a fyzickou aktivitou

Verejná konzultácia o predbežnom stanovisku na tému „Silikónové prsníkové implantáty spoločnosti Poly Implant Prothèse (PIP) (aktualizácia 2013)“.  »

Európska komisia a jej Vedecký výbor pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká (SCENIHR) začali konzultáciu o predbežnom stanovisku: Predbežné stanovisko o bezpečnosti silikónových prsníkových implantátov spoločnosti Poly Implant Prothèse (PIP) (aktualizácia 2013).

Nová online videonahrávka s vysvetlením cezhraničnej starostlivosti  »

Viete, že sa môžete rozhodnúť pre zdravotnú starostlivosť v inej krajine?

Panel odborníkov pre účinné spôsoby investovania do zdravia: voľba predsedu a podpredsedu  »

Panel odborníkov je multidisciplinárna a nezávislá skupina odborníkov, ktorú zriadila Komisia (rozhodnutie Komisie 2012/C 198/06) na poskytovanie dôkladného a včasného vedeckého poradenstva v úsilí o moderné, pružné a udržateľné systémy zdravotnej starostlivosti.

Správy z celej Európy 

Nový zákon o verejnom zdraví v oblasti alkoholu  [Írsko]  »

Rozsiahly balík opatrení, ktoré pomáhajú riešiť vplyv alkoholizmu na deti, mladých ľudí a rodiny.  

Tlačové vyhlásenia EÚ 

Vyhlásenie komisára pre zdravie Tonia Borga o nadobudnutí účinnosti smernice o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti  »

„Z pohľadu pacientov táto smernica znamená zlepšenie ich postavenia, teda väčšiu ponuku zdravotnej starostlivosti, viac informácií a ľahšie cezhraničné uznávanie lekárskych predpisov.“

Pripravované podujatia 

Litovské fórum zdravia 2013 – Udržateľné systémy zdravotnej starostlivosti pre inkluzívny rast v Európe (Vilnius 19. – 20. novembra)  »

Prostredníctvom fóra, ktoré organizuje Európska aliancia verejného zdravia (EPHA) a ktoré sa koná pod záštitou litovského predsedníctva Rady Európskej únie, sa majú zistiť existujúce dôkazy o podpore rozvoja udržateľných systémov zdravotnej starostlivosti v celej Európe.

Nové publikácie 

Dobrý život v starobe? Monitorovanie a zlepšovanie kvality dlhodobej starostlivosti, štúdia uverejnená Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)  »

Táto kniha predkladá dôkazy a príklady vhodných skúseností, ktoré môžu pomôcť tvorcom politík, poskytovateľom starostlivosti a odborníkom pri stanovovaní a zvyšovaní kvality služieb dlhodobej starostlivosti.

Téma nasledujúceho vydania

Informovanosť o antibiotikách

Tento spravodajca je dostupný v 23 úradných jazykoch EÚ
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Správa bola zaslaná z nemonitorovanej adresy. Preto na ňu, prosím, neodpovedajte.

Ak chcete zrušiť pravidelné zasielanie tohto bulletinu, kliknite tu