Eiropas Komisijas logo

NEWSLETTER

Nr. 118, 2013 m. Novembris 7 d.

Veselība-ES

Drošs informācijas avots par sabiedrības veselību

Diabēts: ES politikai ir jābūt starpnozaru politikai

IDF Europe priekšsēdētājs João Manuel Valente Nabais

IDF Europe priekšsēdētājs João Manuel Valente Nabais

Nav šaubu, ka runa ir par diabēta epidēmiju Eiropas Savienībā un ārpus tās. 2012. gadā ES bija gandrīz 32 miljoni diabēta slimnieku. Vidēji 10 % no dalībvalstu veselības aprūpes izdevumiem ir saistīti ar diabēta un tā izraisīto komplikāciju ārstēšanu. Dažās valstīs šie izdevumi sasniedz pat 20 %.

 

Pēdējo desmit gadu laikā aptaukošanās, kas kļūst arvien izplatītāka, sēdošs dzīvesveids un sabiedrības novecošana ir galvenie diabēta epidēmijas faktori. Tā kā vairums dalībvalstu ekonomikas un finanšu krīzes dēļ taupības pasākumu ietvaros ir samazinājušas savu veselības aprūpes budžetu diabēta slimn [...]

Šajā izdevumā

ES ziņas » 
Ziņojumi no visas Eiropas » 
ES paziņojumi presei » 
Gaidāmie notikumi » 
Jaunas publikācijas » 
  Abonēt
  Iepriekšējie izdevumi
  Pieteikt jaunumus un pasākumus
  Sūtīt draugam

Lasiet visu rakstu  »

Vēl šajā izdevumā

Veselības programmas projekti »

Vienota Eiropas mēroga informācijas sistēma par diabētu “EUropean Best Information through Regional Outcomes in Diabetes” (EUBIROD)

ES . gada žurnālistikas balva veselības aizsardzības jomā — raksti »

Žurnālistikas konkursa finālistes spānietes Melisas Tujas Sančesas raksts par suņiem, kuri palīdz diabēta slimniekiem un autiskiem cilvēkiem.

 
 

ES ziņas 

Starptautiska Diabēta diena 2013. gada 14. novembrī  »

Starptautiskā Diabēta federācijas Eiropas nodaļa “IDF Europe” publicējusi pētījumu par diabēta aprūpes pieejamību, un kā pagājušā gada kampaņas turpinājums arī šogad nedēļu ilgs kampaņa (no 11.11.2013. līdz 15.11.2013.) Eiropas Parlamentā Briselē. Ieplānotas dažādas ar pārtiku saistītas un fiziskas aktivitātes.

Sabiedriskā apspriešana par sākotnējo atzinumu attiecībā uz “POLY IMPLANT prothèse” (PIP) silikona krūšu implantiem (2013)  »

Eiropas Komisija un tās Zinātniskā komiteja potenciālo un jaunatklāto veselības apdraudējumu jomā (SCHER) ir sākušas apspriešanu par sākotnējo atzinumu: Sākotnējais atzinums par “POLY IMPLANT prothèse” (PIP) silikona krūšu implantu drošumu (2013)

Jauns tiešsaistes video, lai izskaidrotu pārrobežu veselības aprūpi  »

Vai zināt, ka varat izšķirties par ārstēšanos citā valstī?

Ekspertu grupa jautājumā par efektīviem ieguldījumiem veselības jomā: priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas  »

Ekspertu grupā, ko izveidojusi Komisija (Komisijas Lēmums 2012/C 198/06), ir dažādu nozaru neatkarīgi eksperti; viņu uzdevums laicīgi sniegt pārdomātus un zinātniskos ieteikumus, kas ļautu izveidot modernas, atbilstīgas un ilgtspējīgas veselības aprūpes sistēmas.

Ziņojumi no visas Eiropas 

Jauns sabiedrības veselības (alkohola) likums  [Īrija]  »

Plašu pasākumu kopums, kas palīdzēs risināt problēmu, kas saistīta ar alkohola neapdomīgas lietošanas ietekmi uz bērniem, jauniešiem un ģimenēm.  

ES paziņojumi presei 

ES veselības komisāra Tonio Borga paziņojums par to, ka stājusies spēkā direktīva par pacientu tiesībām pārrobežu veselības aprūpē  »

Pacientiem šī direktīva sniedz lielākas iespējas: plašāku veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, vairāk informācijas, vieglāk atzīstamas receptes citās ES valstīs.

Gaidāmie notikumi 

Lietuvas Veselības forums 2013 “Ilgtspējīgas veselības sistēmas integrējošai izaugsmei Eiropā” (Viļņā, 19.–20. novembrī)  »

Forumā, ko organizē Eiropas Sabiedrības veselības alianse (EPHA) un kas norisinās laikā, kad ES Padomes prezidentūra ir Lietuvas ziņā, iecerēts apzināt pašreizējo pieredzi ar ilgtspējīgu veselības aprūpes sistēmu attīstīšanu visā Eiropā.

Jaunas publikācijas 

“Vecumdienās joprojām labā formā? Ilgtermiņa aprūpes kvalitātes uzraudzība un uzlabošana”, publicējusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO)  »

Šajā grāmatā sniegtas liecības un noderīgas pieredzes piemēri, lai palīdzētu politikas veidotājiem, aprūpes sniedzējiem un ekspertiem novērtēt un uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumus.

Biļetena nākamajā numurā

Pārdomāta antibiotiku lietošana

E biļetens ir pieejams 23 ES oficiālajās valodās
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Lūdzu, neatbildiet uz šo vēstuli, jo tā izsūtīta no adreses, kurā neviens neuzrauga ienākošās vēstules.

Ja vēlaties pārtraukt šā biļetena abonēšanu, uzklikšķiniet šeit