Europos Komisijos logotipas

NEWSLETTER

Nr. 118. 2013 metai. Lapkritis. 7 diena

Sveikata ES

Jūsų patikimos informacijos apie visuomenės sveikatą portalas

Dėl diabeto reikia tarpsektorinės ES politikos atsako

IDF Europos padalinio pirmininkas João Manuel Valente Nabais

IDF Europos padalinio pirmininkas João Manuel Valente Nabais

Akivaizdu, kad diabetas Europos Sąjungoje ir už jos ribų pasiekė epideminį lygį. 2012 m. diabetu sirgo beveik 32 milijonų ES gyventojų. Valstybės narės diabeto ir susijusių komplikacijų gydymui skiria stulbinamai didelę sveikatos priežiūros išlaidų dalį – vidutiniškai 10 %. Kai kuriose šalyse ji siekia 20 %.

 

Per pastarąjį dešimtmetį diabeto plitimas buvo daugiausia susijęs su didėjančia nutukusių gyventojų dalimi, sėsliu gyvenimo būdu ir gyventojų senėjimu. Dėl ekonomikos ir finansų krizės taip pat kildavo sunkumų naudotis diabetu sergančiųjų žmonių priežiūros paslaugomis, nes dauguma valstyb [...]

Šiame numeryje

ES naujienos » 
Pranešimai iš visos Europos » 
Valstybių narių nuomonė » 
Artėjantys renginiai » 
Nauji leidiniai » 
  Užsiprenumeruokite informacinį biuletenį
  Ankstesni leidimai
  Siūlykite naujienas ir renginius
  Nusiųsti draugui

Visi šio leidinio teminiai straipsniai  »

Kiti teminiai straipsniai

Sveikatos programos projektai »

EUropean Best Information through Regional Outcomes in Diabetes (EUBIROD) (Geriausia Europos diabeto informacija pasitelkiant regionų rezultatus)

m. ES apdovanojimai už žurnalistinį darbą sveikatos srityje. Straipsniai »

„Diabetu sergantiems žmonėms ir autistams padeda specialiai dresuoti šunys“, Melisa Tuya Sánchez, Ispanijos laureatė

 
 

ES naujienos 

2013 m. lapkričio 14 d. – tarptautinė diabeto diena  »

Šia proga Tarptautinės diabeto federacijos (IDF) Europos padalinys paskelbė tyrimą dėl galimybių naudotis sergančiųjų diabetu priežiūros paslaugomis Europoje, o tęsiant praėjusių metų kampanijos darbus, Europos Parlamente Briuselyje bus surengta savaitės savaitės trukmės (2013 m. lapkričio 11–15 d.) kampanija, per kurią vyks įvairūs su mityba ir fiziniu aktyvumu susiję užsiėmimai.

Viešos konsultacijos dėl pirminės nuomonės dėl „Poly Implant Prothèse“ (PIP) silikoninių krūtų implantų (2013 m.)  »

Europos Komisija bei jos Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis komitetas (SCENIHR) pradėjo konsultacijas dėl pirminės nuomonės dėl „Poly Implant Prothèse“ (PIP) silikoninių krūtų implantų (2013 m.) saugos

Naujas vaizdo siužetas internete apie sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse  »

Ar žinote, kad galite gydytis kitoje šalyje?

Veiksmingų investavimo į sveikatos sektorių būdų ekspertų grupė. Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimas  »

Tai nepriklausoma grupė, kurią sudaro įvairių sričių ekspertai. Ją įsteigė Komisija (Komisijos sprendimu 2012/C 198/06), kad laiku suteiktų patikimas mokslines rekomendacijas, kuriomis vadovaujantis būtų galima kurti modernias, poreikius atitinkančias ir tvarias sveikatos priežiūros sistemas.

Pranešimai iš visos Europos 

Naujas visuomenės sveikatos (alkoholio) įstatymo projektas  [Airija]  »

Išsamus priemonių rinkinys, padėsiantis spręsti piktnaudžiavimo alkoholiu poveikio vaikams, jaunimui ir šeimoms problemą.  

Valstybių narių nuomonė 

Už sveikatos apsaugos politiką atsakingo Komisijos nario Tonio Borgo pranešimas apie Direktyvos dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įsigaliojimą  »

„Dėl šios direktyvos pacientai įgis papildomų teisių: turės didesnį sveikatos priežiūros paslaugų pasirinkimą, gaus daugiau informacijos, jiems išrašyti receptai bus paprasčiau pripažįstami kitose šalyse.“

Artėjantys renginiai 

2013 m. Lietuvos sveikatos forumas „Tvarios sveikatos sistemos darniam Europos vystymuisi“ (Vilnius, lapkričio 19–20 d.)  »

Renginį organizuoja Europos visuomenės sveikatos aljansas (EPHA) globojant Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančiai Lietuvai. Juo siekiama rinkti tvarių sveikatos sistemų plėtojimo visoje Europoje duomenis.

Nauji leidiniai 

Gera gyvenimo kokybė senatvėje? „Stebėti ilgalaikės priežiūros kokybę ir ją gerinti“, paskelbė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO)  »

Šioje knygoje pateikiama naudingos patirties faktų ir pavyzdžių, kurie skirti padėti politikos formuotojams, vykdytojams bei specialistams išmatuoti ir pagerinti ilgalaikės priežiūros paslaugų kokybę.

Kitame numeryje

Ką reikia žinoti apie antibiotikus?

Šis informacinis biuletenis parengtas 23 oficialiosiomis ES kalbomis
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Į šį pranešimą atsakymo nerašykite – jis gautas iš netikrinamos e. pašto dėžutės.

Jei norite atsisakyti šio informacinio biuletenio prenumeratos, spustelėkite čia