Europa-Kommissionens logo

NEWSLETTER

Nr. 118, 7. November 2013

Sundhed-EU

Din indgang til pålidelig information om folkesundhed

Diabetes: behov for en tværfaglig politisk tilgang i EU

Af João Manuel Valente Nabais, formand for IDF Europa

Af João Manuel Valente Nabais, formand for IDF Europa

Det er en kendsgerning, at sukkersyge har nået et epidemisk omfang i og uden for EU. I 2012 levede tæt på 32 millioner mennesker med sukkersyge i EU. EU-landene bruger i gennemsnit hele 10 % af deres sundhedsudgifter på behandling af diabetes og relaterede komplikationer. I nogle lande er dette tal helt oppe på 20 %.

 

I det sidste årti har mere udbredt fedme, en stillesiddende livsstil og en aldrende befolkning været hoveddrivkræfterne bag diabetesepidemien Den økonomiske og finansielle krise har også gentagne gange begrænset adgangen til diabetesbehandling, da de fleste medlemslande har skåre [...]

I dette nummer

Nyt fra EU » 
Nyt fra EU-landene » 
Pressemeddelelser fra EU » 
Kommende begivenheder » 
Nye publikationer » 
  Abonner
  Tidligere numre
  Foreslå nyheder og begivenheder
  Send til en ven

Læs hele artiklen  »

Mere i fokus

Sundhedsprogramprojekter »

EUropean Best Information through Regional Outcomes in Diabetes (EUBIROD)

EU's sundhedspris for Journalister - Artikler »

Medicinske vagthunde til diabetikere og autister, af Melisa Tuya Sánchez, national vinder i Spanien

 
 

Nyt fra EU 

Den internationale diabetesdag, 14. november 2013  »

Til denne lejlighed har IDF Europa offentliggjort en undersøgelse om adgang til diabetesbehandling i Europa. For at videreføre sidste års kampagne bliver der en ugelang kampagne (11.-15. november 2013) i Europa-Parlamentet i Bruxelles med forskellige aktiviteter vedrørende mad og fysisk aktivitet

Offentlig høring om den foreløbige udtalelse om PIP- silikonebrystimplantater (2013-opdatering)  »

Kommissionen og Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (VKSM) har lanceret en høring om den foreløbige udtalelse: Foreløbig udtalelse om sikkerheden ved PIP-silikonebrystimplantater (2013-opdatering).

Ny video online om sundhedspleje på tværs af grænserne  »

Vidste du, at du kan vælge at få sundhedspleje i et andet land?

Ekspertpanel om effektive investeringer i sundhed: Valg af formand og næstformand  »

Ekspertpanelet er en tværfaglig og uafhængig ekspertgruppe nedsat af Kommissionen (Kommissionens afgørelse 2012/C198/06) for at sikre ordentlig og rettidig videnskabelig rådgivning for at gennemføre moderne, lydhøre og bæredygtige sundhedssystemer.

Nyt fra EU-landene 

Nyt lovforslag om folkesundhed (alkohol)  [Irland]  »

Omfattende pakke af foranstaltninger, som vil bidrage til at imødegå virkningerne af alkoholmisbrug for børn, unge og familier.  

Pressemeddelelser fra EU 

Udtalelse af sundhedskommissær Tonio Borg om ikrafttrædelsen af direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser  »

"For patienterne betyder dette direktiv bemyndigelse: flere valgmuligheder i sundhedsplejen, mere information, lettere anerkendelse af recepter i andre lande."

Kommende begivenheder 

Det litauiske sundhedsforum 2013 – Bæredygtige sundhedssystemer for inklusiv vækst i Europa (Vilnius, 19.-20. november)  »

Afholdt af den europæiske folkesundhedsalliance (EPHA) under det litauiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union for at finde frem til de nuværende beviser for, hvordan vi kan fremme bæredygtige sundhedssystemer i hele Europa.

Nye publikationer 

Et godt liv i alderdommen? Overvågning og forbedring af kvaliteten af langtidspleje, offentliggjort af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)  »

Denne brochure indeholder dokumentation for og eksempler på nyttige erfaringer, der kan hjælpe politiske beslutningstagere, tjenesteydere og eksperter med at måle og forbedre kvaliteten af langtidsplejen.

I næste udgave

Bevidsthed om antibiotika

Nyhedsbrevet udkommer på 23 officielle EU-sprog
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Du kan ikke svare på denne besked, da dit svar ikke vil blive læst.

Hvis du ikke længere vil abonnere på nyhedsbrevet, klik her