Logo Evropské komise

NEWSLETTER

Číslo 118, 7. Listopad 2013

Zdraví-EU

Spolehlivé informace o veřejném zdraví

Diabetes: Politika EU musí směřovat napříč odvětvími

João Manuel Valente Nabais, předseda evropské asociace Mezinárodní federace pro diabetes

João Manuel Valente Nabais, předseda evropské asociace Mezinárodní federace pro diabetes

Dnes je již zcela patrné, že cukrovka dosáhla v Evropské unii i mimo ni dimenzí epidemie. V roce 2012 žilo v EU s tímto onemocněním téměř 32 milionů lidí. Na léčbu diabetu a souvisejících komplikací vynakládají členské státy průměrně neuvěřitelných 10 % veškerých prostředků na zdravotní péči. V některých zemích dokonce až 20 %.

 

V posledních deseti letech přispěl k vzestupu této epidemie především rostoucí počet obézních osob, převládající sedavý životní styl a stárnutí obyvatelstva. Hospodářská a finanční krize dále komplikuje přístup některých osob k léčbě, jelikož většina členských států m [...]

V tomto vydání

Novinky z EU » 
Podávání zpráv z celé Evropy » 
Tiskové zprávy EU » 
Budoucí akce » 
Nové publikace » 
  Objednávka
  Předchozí vydání
  Náměty na další aktuality
  Poslat dál

Přečtěte si vše v tomto čísle  »

Rovněž v tomto čísle

Projekty v oblasti programu veřejného zdraví »

EUBIROD – Optimální využití regionálních zdrojů informací o diabetes na celoevropské úrovni

Novinářská cena EU v oblasti zdraví - Články »

„Využití asistenčních psů při detekování zdravotních problémů u diabetiků a autistů“, vítězný článek Melisy Tuya Sánchezové ze Španělska

 
 

Novinky z EU 

14. listopad – Mezinárodní den diabetu  »

IDF Europe při této příležitosti zveřejnila přehled o přístupu k léčbě cukrovky v Evropě. V návaznosti na loňskou kampaň bude od 11. do 15. listopadu v Evropském parlamentu v Bruselu probíhat prezentace týkající se významu správné výživy a fyzické aktivity.

Veřejná konzultace týkající se předběžného stanoviska k tématu silikonových prsních implantátů PIP (Poly Implant Prothèse) - aktualizace za rok 2013.  »

Evropská komise a její Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR) zahájily konzultaci k předběžnému stanovisku: Veřejná konzultace týkající se předběžného stanoviska k tématu silikonových prsních implantátů PIP (Poly Implant Prothèse) - aktualizace za rok 2013.

Nové video o přeshraniční zdravotní péči  »

Věděli jste, že se můžete nechat lékařsky ošetřit i v jiné zemi EU?

Expertní skupina: Účinné způsoby investování do zdraví Volba předsedy a místopředsedy  »

Tuto expertní multidisciplinární a nezávislou skupinu odborníků zřídila Komise (rozhodnutím 2012/C 198/06) proto, aby poskytovala řádné a včasné vědecké poradenství při budování moderních, akceschopných a udržitelných zdravotních systémů.

Podávání zpráv z celé Evropy 

Nový předpis k veřejnému zdraví (problematika alkoholu)  [Irsko]  »

Rozsáhlý balíček opatření, jehož cílem je zmírnit dopady, které má zneužívání alkoholu na děti, mladé lidi a na rodiny.  

Tiskové zprávy EU 

Prohlášení komisaře pro oblast zdraví Tonio Borga u příležitosti vstupu v platnost směrnice o právech pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče  »

„Směrnice znamená pro pacienty krok v před – větší výběr při volbě zdravotní péče, více informací a také snazší uznávání lékařských předpisů za hranicemi jejich země.“

Budoucí akce 

Litevské zdravotní fórum 2013 – Udržitelné zdravotní systémy pro růst podporující začlenění v Evropě (Vilnius, 19.–20. listopadu)  »

Fórum organizuje Evropská aliance pro veřejné zdraví (EPHA) pod záštitou litevského předsednictví Rady Evropské unie. Téma: Posílení rozvoje udržitelných systémů zdravotní péče v celé Evropě.

Nové publikace 

Dobrým život ve stáří? „Monitorování a zvyšování kvality dlouhodobé péče“, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)  »

Publikace prezentuje užitečné příklady z praxe s cílem pomoci tvůrcům politik, poskytovatelům péče a odborníkům přijímat opatření a zlepšovat kvalitu služeb dlouhodobé péče.

V příštím vydání

S antibiotiky opatrně

Tento zpravodaj je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Vzkaz byl zaslán z e-mailové adresy, která se nemonitoruje. Proto na něj prosím neodpovídejte.

Chcete-li zrušit předplatné zpravodaje, klepněte zde