Logoul Comisiei Europene

NEWSLETTER

Numărul 117, 24 octombrie 2013

Sănătate-UE

Sursa dumneavoastră de informaţii fiabile privind sănătatea publică

Intră în vigoare directiva privind asistența medicală transfrontalieră

Paola Testori Coggi, director general al DG Sănătate și Consumatori din cadrul Comisiei Europene

Paola Testori Coggi, director general al DG Sănătate și Consumatori din cadrul Comisiei Europene

Cetățenii europeni, indiferent unde locuiesc, au dreptul de a alege locul unde doresc să se trateze în UE și de a li se rambursa costurile aferente.  Acest drept este înscris acum în directiva privind asistența medicală transfrontalierăcare intră în vigoare la 25 octombrie 2013, fiind aplicabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

În baza legislației actuale, în cazul în care se îmbolnăvesc în timp ce călătoresc într-un alt stat membru, cetățenii beneficiază de sistemele de asigurări sociale ale țărilor din care provin. Cu toate acestea, în cazul asistenței medicale transfrontaliere planificate, stat [...]

În acest număr

Ştiri din actualitatea UE » 
Ştiri din toată Europa  » 
Comunicate de presă » 
Evenimente viitoare » 
Noi publicaţii » 
  Abonaţi-vă
  Numere anterioare
  Sugeraţi ştiri şi evenimente
  Trimite unui prieten

Citiţi articolul principal din acest număr  »

Tot în acest număr

Proiectele Programului de sănătate publică »

Inițiativa privind crearea de registre pentru pacienții transfrontalieri (PARENT)

Premiul european pentru jurnalism în domeniul sănătăţii - Articole »

Specialist în genetică medicală: a suferi de o boală rară este o adevărată catastrofă în Estonia (Silja Paavle, finalista din Estonia)

Lupta pentru viața Safirei (Patrícia Fonseca, finalista din Portugalia)

 
 

Ştiri din actualitatea UE 

Sănătatea mintală - Discursul comisarului pentru sănătate, Tonio Borg  »

Comisarul și-a reiterat angajamentul personal de a sprijini în continuare inițiative menite să promoveze sănătatea mintală și prevenirea bolilor mintale.

A IV-a ediție a atelierului pentru jurnaliști privind donarea și transplantul de organe (2013)  »

Prezentările și fotografiile sunt acum disponibile on-line.

Consultare publică referitoare la avizul preliminar privind „Riscurile pentru mediu și efectele indirecte asupra sănătății ale mercurului prezent în amalgamul dentar” (actualizare)  »

Toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte comentariile și propunerile privind avizul preliminar, până la 20 noiembrie 2013. În data de 6 noiembrie, la Luxemburg va avea loc o audiere publică.

Consultare publică - Orientarea Comisiei privind planurile de investigație pediatrică  »

Perioada de consultare se încheie la 18 decembrie 2013. La consultare pot participa toți cetățenii și toate organizațiile interesate.

Prezentările de la Forumul european privind sănătatea (Gastein)  »

Sesiunile susținute de Comisia Europeană privind „îmbunătățirea accesului și combaterea discriminării în domeniul asistenței medicale, cu accent pe grupuri vulnerabile” și „investițiile în domeniul sănătății” sunt acum disponibile on-line.

Ştiri din toată Europa  

„Dacă sunteți liber, de ce să deveniți dependent?”  [Franţa]  »

Campanie antifumat organizată de Institutul național de prevenire și educație pentru sănătate (Inpes), care își propune să-i sensibilizeze mai mult pe adolescenți față de noțiunea de libertate și față de lupta împotriva fumatului.

Plan anti-SIDA  [Belgia]  »

Belgia are un nou plan care prevede un cadru comun de acțiune împotriva infectării cu HIV/SIDA.

Comunicate de presă 

Votul Parlamentului European cu privire la propunerea referitoare la produsele din tutun  »

Tonio Borg, comisarul pentru sănătate, salută votul pozitiv acordat de Parlamentul European la 8 octombrie cu privire la propunerea Comisiei de revizuire a directivei referitoare la produsele din tutun.

Evenimente viitoare 

Politicile privind consumul de alcool la locul de muncă: ameliorarea productivității (Bruxelles, 22 noiembrie 2013)  »

Organizat de proiectul EWA (Consumul de alcool la locul de muncă în Europa), atelierul va prezenta principalele aspecte ale setului de instrumente creat pentru proiect și va promova mijloace mai eficiente de aplicare a măsurilor de combatere a consumului și excesului de alcool la locul de muncă.

Noi publicaţii 

„Eyes on Ages” - un raport publicat de Comisia Europeană referitor la politicile statelor membre privind limita de vârstă de la care este admis consumul de alcool  »

Acest raport va clarifica limita de vârstă legală din statele membre ale UE (+ Elveția și Norvegia). Raportul prezintă o imagine unică a modului în care aceste legislații naționale privind alcoolul funcționează în practică.

Atelierul „Copiii nou-născuți” - raportul Comisiei Europene  »

Acest raport sintetizează prezentările și discuțiile din cadrul atelierului cu tema copiii nou-născuți, care a avut loc la sediul Parlamentului European din Bruxelles. În UE, anual se nasc prematur circa 500 000 de copii. Aceștia riscă să sufere de diverse probleme de sănătate mai târziu în viață

Buletin informativ OMS despre sănătatea romilor - Nr. 5 - septembrie 2013  »

Publicat în cooperare cu Comisia Europeană

Acest buletin informativ este disponibil în 23 de limbi oficiale ale UE
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Vă rugăm să nu răspundeţi la acest mesaj, deoarece a fost trimis de pe o adresă de e-mail nemonitorizată.

Dacă nu doriţi să mai primiţi acest buletin informativ,r faceţi clic aici