Logo Europese Commissie

NEWSLETTER

Nummer 117, 24 oktober 2013

Gezondheid EU

Uw referentie voor betrouwbare volksgezondheidsinformatie

De richtlijn over gezondheidszorg in het buitenland treedt in werking

Door Paola Testori Coggi, directeur-generaal Gezondheid en consumenten, Europese Commissie

Door Paola Testori Coggi, directeur-generaal Gezondheid en consumenten, Europese Commissie

Als Europees burger hebt u overal in de EU recht op terugbetaalde medische zorg, ongeacht waar u woont. Dat recht is nu uitdrukkelijk opgenomen in een EU-richtlijn over gezondheidszorg in het buitenland, die op 25 oktober 2013 van kracht wordt.

Ook volgens de oude regeling kunt u een beroep doen op de sociale zekerheid van uw eigen land als u ziek wordt in een ander EU-land. Maar voor geplande behandelingen kan een land tot nog toe vragen dat u van tevoren toestemming vraagt, en die kan u geweigerd worden als u ook in eigen land binnen een medisch gerechtvaardigde termijn terecht kunt.

De nieuw [...]

In dit nummer

Nieuws van de EU » 
Nieuws uit heel Europa » 
EU-persberichten » 
Evenementen » 
Nieuwe publicaties » 
  Abonneren
  Vorige nummers
  Meld ons nieuws en evenementen
  Aan een vriend sturen

Lees het volledige hoofdartikel  »

Lees ook…

Projecten van het EU-gezondheidsprogramma »

Grensoverschrijdende patiëntendossiers (PARENT)

EU-gezondheidsprijs voor Journalisten – Artikelen »

Medisch geneticus: Een zeldzame ziekte is een echte ramp in Estland, van Silja Paavle, nationale winnaar, Estland

De strijd voor de redding van Safira, van Patrícia Fonseca, nationaal winnaar, Portugal

 
 

Nieuws van de EU 

Geestelijke gezondheid - column van Tonio Borg, Europees commissaris voor Volksgezondheid  »

De commissaris herhaalt dat hij initiatieven voor geestelijke gezondheid en ter preventie van psychische aandoeningen persoonlijk wil blijven steunen.

Vierde journalistenworkshop (2013) over orgaandonatie en -transplantatie  »

Presentaties en foto’s zijn nu online beschikbaar.

Openbare raadpleging over het voorlopige advies over milieurisico's en indirecte gezondheidseffecten van kwik uit amalgaamvullingen in tanden (update)  »

Alle belanghebbenden worden opgeroepen om opmerkingen te maken en voorstellen te doen naar aanleiding van het voorlopige advies. De uiterste datum voor de indiening is 20 november 2013. In Luxemburg is een openbare hoorzitting gepland op 6 november.

Openbare raadpleging over de richtsnoeren van de Commissie over plannen voor pediatrisch onderzoek  »

De raadpleging eindigt op 18 december 2013. Alle particulieren en organisaties worden

Presentaties van het Europees Gezondheidsforum, Gastein  »

De sessies van de Europese Commissie over een betere toegang tot gezondheidszorg en bestrijding van discriminatie, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, en over investeren in gezondheid, staan inmiddels online.

Nieuws uit heel Europa 

"Als je vrij bent, waarom zou je dan verslaafd willen zijn?"  [Frankrijk]  »

Deze campagne tegen roken van het Franse Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes)moet tieners bewust maken van hun vrije keuze en hen ontmoedigen om te gaan roken.

AIDS-Plan  [België]  »

België heeft een nieuw plan dat een gemeenschappelijk kader biedt voor de strijd tegen hiv/aids.

EU-persberichten 

Stemming van het Europees Parlement over het voorstel over tabaksproducten  »

Tonio Borg, commissaris voor gezondheid is tevreden dat het Europees Parlement bij de stemming op 8 oktober positief heeft geoordeeld over het voorstel van de Commissie tot herziening van de tabaksproductenrichtlijn.

Evenementen 

Beleid tegen alcohol op het werk: meer productiviteit (Brussel, 22 november 2013)  »

Op deze workshop van het EWA-project (European workplace and alcohol) worden de kernboodschappen van de toolkit gepresenteerd en toegelicht hoe alcoholmisbruik op de werkplek kan worden bestreden.

Nieuwe publicaties 

Publicatie van de Europese Commissie "Eyes on Ages - A research on alcohol age limit policies in European Member States"  »

Dit verslag geeft een duidelijk overzicht van de wettelijke minimumleeftijd in ieder EU-land (en Zwitserland en Noorwegen). Het biedt een uniek beeld van de manier waarop de nationale alcoholwetgeving in de praktijk werkt.

Workshop pasgeborenen: verslag van de Europese Commissie  »

Een overzicht van de presentaties en discussies op de workshop "Newborn Infants" in het Europees Parlement in Brussel. Ieder jaar worden in de EU een half miljoen baby’s te vroeg geboren en deze kinderen hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen later in het leven.

WHO Roma health newsletter, nummer 5, september 2013  »

Nieuwsbrief van de Wereldgezondheidsorganisatie over het gezondheidsbeleid ten aanzien van Roma, gepubliceerd in samenwerking met de Europese Commissie

Deze nieuwsbrief is beschikbaar in 23 officiële talen van de EU
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Beantwoord dit bericht niet. E-mails naar dit adres worden niet gelezen.

Abonnement opzeggen