Eiropas Komisijas logo

NEWSLETTER

Nr. 117, 2013 m. Oktobris 24 d.

Veselība-ES

Drošs informācijas avots par sabiedrības veselību

Spēkā stājas pārrobežu veselības aprūpes direktīva

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ĢD ģenerāldirektore Paola Testori Kodži

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju ĢD ģenerāldirektore Paola Testori Kodži

Eiropas pilsoņiem, lai kur viņi dzīvotu, ir tiesības izvēlēties, kurā ES valstī ārstēties, un saņemt kompensāciju par ārstēšanās izdevumiem.  Šīs tiesības tagad ir noteiktas direktīvā par pārrobežu veselības aprūpi  kura visā Eiropas Savienībā stājas spēkā 2013. gada 25. oktobrī.

Saskaņā ar pašreizējiem ES tiesību aktiem iedzīvotāji izmanto savas valsts sociālā nodrošinājuma shēmas segumu, ja viņiem gadās saslimt, ceļojot citā dalībvalstī. Tomēr attiecībā uz plānotu pārrobežu aprūpi dalībvalsts var pieprasīt, lai pacienti vispirms iesniegtu pieteikumu iepriekšējas atļaujas saņemšanai. Dalībvalstij ir pi [...]

Šajā izdevumā

ES ziņas » 
Ziņojumi no visas Eiropas » 
ES paziņojumi presei » 
Gaidāmie notikumi » 
Jaunas publikācijas » 
  Abonēt
  Iepriekšējie izdevumi
  Pieteikt jaunumus un pasākumus
  Sūtīt draugam

Lasiet visu rakstu  »

Vēl šajā izdevumā

Veselības programmas projekti »

Pārrobežu pacientu reģistru iniciatīva (PARENT)

ES . gada žurnālistikas balva veselības aizsardzības jomā — raksti »

"Medicīniskās ģenētikas speciālists: reta slimība Igaunijā ir īsta katastrofa", Silja Pāvle, konkursa fināliste no Igaunijas

"Kauja, lai glābtu Safiru", Patrīcija Fonseka, konkursa fināliste no Portugāles

 
 

ES ziņas 

Veselības aizsardzības komisārs Tonio Borgs "Runājot personiski par garīgo veselību"  »

Komisārs ir vairākkārt paudis savu personīgo apņemšanos turpināt atbalstīt iniciatīvas, lai veicinātu garīgo veselību un novērstu psihiskās slimības.

Ceturtais žurnālistu seminārs (2013. gadā) par orgānu ziedošanu un transplantāciju  »

Prezentācijas un fotogrāfijas tagad ir pieejamas tiešsaistē.

Sabiedriskā apspriešana par sākotnējo atzinumu "Zobārstniecības amalgamā izmantotā dzīvsudraba radītais vides apdraudējums un netiešā ietekme uz veselību" (aktualizēta informāc  »

Visas ieinteresētās personas ir aicinātas iesniegt komentārus un priekšlikumus par sākotnējo atzinumu, to var izdarīt līdz 2013. gada 20. novembrim. Luksemburgā 6. novembrī ir paredzēta atklāta uzklausīšana.

Sabiedriskā apspriešana par Komisijas pamatnostādnēm attiecībā uz pediatrijas pētījumu plāniem  »

Apspriešana beidzas 2013. gada 18. decembrī. Visi pilsoņi un organizācijas ir aicināti izteikt viedokli.

Prezentācijas Eiropas Veselības forumā Gašteinā  »

Eiropas Komisijas sesijas par pieejamāku veselības aprūpi un cīņu pret diskrimināciju šajā jomā, īpašu uzmanību pievēršot mazāk aizsargātām grupām, un par ieguldījumiem veselības jomā tagad ir pieejamas internetā.

Ziņojumi no visas Eiropas 

“Ja esi brīvs, kāpēc izvēlēties būt atkarīgam?”  [Francija]  »

Francijas Valsts Veselības profilakses un izglītības institūta (INPES) pretsmēķēšanas kampaņā,kas vēršas pie pusaudžiem, uzsvars likts uz brīvības ideju cīņā pret smēķēšanas izplatīšanos.

AIDS apkarošanas plāns  [Beļģija]  »

Beļģijā ir sācis darboties jauns HIV apkarošanas plāns, kas piedāvā kopīgi saskaņotu regulējumu pasākumiem pret HIV/AIDS.

ES paziņojumi presei 

Eiropas Parlamenta balsojums par tabakas izstrādājumu priekšlikumu  »

Veselības komisārs Tonio Borgs atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta pozitīvo balsojumu 8. oktobrī par Komisijas ierosinājumu pārskatīt priekšlikumu par tabakas izstrādājumiem.

Gaidāmie notikumi 

Alkohola apkarošanas politika darbavietā: ražīguma uzlabošana (Briselē, 2013. gada 22. novembrī)  »

Seminārā, ko organizē Eiropas projekts par darbavietu saistībā ar alkohola problēmu (EWA), būs iespējams iepazīties ar praktiskām metodēm un vispārējo situāciju, turklāt tas veicinās izpratni par to, kā labāk īstenot efektīvus pasākumus, lai izskaustu alkohola un tā pārmērīgas lietošanas problēmu darbavietā.

Jaunas publikācijas 

Eiropas Komisijas publikācija "Vecuma robeža" — pētījums par vecuma ierobežojumu politiku saistībā ar alkohola pieejamību ES dalībvalstīs  »

Ziņojumā būs apkopota informācija par vecuma ierobežojumu politiku, kāda alkohola pieejamības ziņā pastāv ES dalībvalstīs, kā arī Šveicē un Norvēģijā. Tas piedāvā skaidru ainu, kā šie valstu tiesību akti par alkohola pieejamību darbojas praksē.

Eiropas Komisijas ziņojums par neonataloģijas darbsemināru  »

Šajā ziņojumā apkopotas prezentācijas un diskusijas, kas notika neonataloģijas darbseminārā, kurš norisinājās Eiropas Parlamenta telpās Briselē. ES ik gadu priekšlaikus piedzimst pusmiljons bērnu. Vēlāk dzīvē viņi ir vairāk pakļauti veselības problēmu riskam.

PVO apkārtraksts par romu veselību, 5. laidiens, 2013. gada septembris  »

Publicēts sadarbībā ar Eiropas Komisiju.

E biļetens ir pieejams 23 ES oficiālajās valodās
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Lūdzu, neatbildiet uz šo vēstuli, jo tā izsūtīta no adreses, kurā neviens neuzrauga ienākošās vēstules.

Ja vēlaties pārtraukt šā biļetena abonēšanu, uzklikšķiniet šeit