Europos Komisijos logotipas

NEWSLETTER

Nr. 117. 2013 metai. Spalis. 24 diena

Sveikata ES

Jūsų patikimos informacijos apie visuomenės sveikatą portalas

Įsigalioja Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyva

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų GD generalinė direktorė Paola Testori Coggi

Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų GD generalinė direktorė Paola Testori Coggi

Europos piliečiai, nesvarbu, kur jie gyvena, turi teisę rinktis, kurioje ES šalyje gydytis, ir gauti išlaidų kompensaciją.  Ši teisė dabar įtvirtinta Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvoje2013 m. spalio 25 d. įsigaliojančioje visoje Europos Sąjungoje.

Pagal dabartinius ES teisės aktus kelionėse kitose valstybėse narėse susirgę piliečiai naudojasi savo šalių nacionalinėmis socialinės apsaugos sistemomis. Tačiau jei gydymas kitoje šalyje yra planinis, valstybė narė gali reikalauti, kad pacientai prašytų išankstinio leidimo, ir privalo tokį leidimą išduoti tik tuo atveju, jeigu pacientai [...]

Šiame numeryje

ES naujienos » 
Pranešimai iš visos Europos » 
Valstybių narių nuomonė » 
Artėjantys renginiai » 
Nauji leidiniai » 
  Užsiprenumeruokite informacinį biuletenį
  Ankstesni leidimai
  Siūlykite naujienas ir renginius
  Nusiųsti draugui

Visi šio leidinio teminiai straipsniai  »

Kiti teminiai straipsniai

Sveikatos programos projektai »

Tarptautinė pacientų registrų iniciatyva (PARENT)

m. ES apdovanojimai už žurnalistinį darbą sveikatos srityje. Straipsniai »

„Genetikas: retoji liga – tikra nelaimė Estijoje“, Estijos laureatė Silja Paavle

„Kova dėl Safiros išgelbėjimo“, Portugalijos laureatė Patrícia Fonseca

 
 

ES naujienos 

Psichikos sveikata. Už sveikatos politiką atsakingo Komisijos nario Tonio Borgo kreipimasis  »

Komisijos narys patvirtino savo asmeninį įsipareigojimą toliau remti iniciatyvas, kuriomis propaguojama psichikos sveikata ir siekiama užkirsti kelią psichikos ligoms.

Ketvirtasis žurnalistų seminaras (2013 m.) organų donorystės ir transplantacijos tema  »

Seminaro pranešimai ir nuotraukos jau skelbiami internete.

Viešos konsultacijos dėl pirminės nuomonės „Iš dantų amalgamų išsiskiriančio gyvsidabrio pavojus aplinkai ir netiesioginis poveikis sveikatai“ (atnaujinta)  »

Visos suinteresuotosios šalys kviečiamos teikti pastabas ir pasiūlymus dėl pirminės nuomonės. Pastabų teikimo terminas – 2013 m. lapkričio 20 d. Lapkričio 6 d. Liuksemburge planuojama surengti viešą posėdį.

Viešos konsultacijos dėl Komisijos gairių dėl pediatrinių tyrimų planų  »

Konsultacijų laikotarpis baigiasi 2013 m. gruodžio 18 d. Jose kviečiami dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos.

Pranešimai Europos sveikatos forume Gasteine  »

Europos Komisijos sesijų „Galimybių naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis gerinimas ir kova su diskriminacija sveikatos priežiūros srityje. Dėmesio centre – pažeidžiamos grupės“ ir „Investicijos į sveikatą“ pranešimus jau galima rasti internete.

Pranešimai iš visos Europos 

„Jei esi laisvas, kodėl renkiesi priklausomybę?“  [Prancūzija]  »

Šia Nacionalinio prevencijos ir sveikatos ugdymo instituto (Inpes) kampanijasiekiama, kad paaugliai geriau suvoktų, kas yra laisvė, ir kad būtų aktyviau kovojama su rūkymu.

Kovos su AIDS planas  [Belgija]  »

Naujas bendrai sutartas Belgijos kovos su ŽIV ir AIDS planas.

Valstybių narių nuomonė 

Europos Parlamento balsavimas dėl tabako gaminių pasiūlymo  »

Už sveikatos politiką atsakingas Komisijos narys Tonio Borgas džiaugiasi, kad Europos Parlamentas spalio 8 d. balsavo už Komisijos pasiūlymą persvarstyti pasiūlymą dėl tabako gaminių.

Artėjantys renginiai 

Alkoholio politika darbovietėje. Našumo didinimas (Briuselis, 2013 m. lapkričio 22 d.)  »

Šiame vykdant Europos darboviečių ir alkoholio (EWA) projektą organizuojamame seminare bus išdėstytos pagrindinės pagal šį projektą parengto priemonių rinkinio idėjos ir padedama suprasti, kaip darbo vietoje efektyviai kovoti su alkoholio vartojimu ir piktnaudžiavimu alkoholiu.

Nauji leidiniai 

Europos Komisijos leidinys „Dėmesio centre – amžius. ES valstybių narių politikos, kokio amžiaus žmonėms galima parduoti alkoholį, mokslinis tyrimas“.  »

Ataskaitoje išdėstoma, kokios amžiaus ribos politikos laikomasi ES valstybėse narėse (ir Šveicarijoje bei Norvegijoje). Tai unikalus šių nacionalinių alkoholio vartojimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktikoje tyrimas.

Europos Komisijos ataskaita „Seminaras naujagimių tema“  »

Šioje ataskaitoje apibendrinami Europos Parlamente Briuselyje vykusio seminaro „Naujagimiai“ pranešimai ir diskusijos. ES kasmet gimsta pusė milijono neišnešiotų kūdikių. Tokiems kūdikiams labiau nei laiku gimusiems gresia vėliau patirti sveikatos sutrikimų.

Romams skirtas PSO sveikatos informacinis biuletenis Nr. 5, 2013 m. rugsėjo mėn.  »

Skelbiamas bendradarbiaujant su Europos Komisija

Šis informacinis biuletenis parengtas 23 oficialiosiomis ES kalbomis
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Į šį pranešimą atsakymo nerašykite – jis gautas iš netikrinamos e. pašto dėžutės.

Jei norite atsisakyti šio informacinio biuletenio prenumeratos, spustelėkite čia