Euroopan komission logo

NEWSLETTER

Nro 117, 24 lokakuuta 2013

Terveys-EU

Luotettavaa tietoa terveysasioista

Rajatylittävää terveydenhuoltoa käsittelevä direktiivi tulee voimaan

Paola Testori Coggi, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja

Paola Testori Coggi, Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja

EU-kansalaisilla on asuinpaikastaan riippumatta oikeus valita, missä EU-maassa he saavat sairaanhoitoa, ja oikeus saada korvausta hoitokuluista.  Nämä oikeudet sisältyvät rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevaan direktiiviin joka tulee voimaan kaikkialla EU:ssa 25.10.2013.

Nykyisen EU-lainsäädännön mukaan kansalaiset voivat turvautua oman maansa sosiaaliturvajärjestelmään, jos he sairastuvat toisessa EU-maassa. Jos rajatylittävä terveydenhuolto on ennalta suunniteltua, voidaan potilaan kuitenkin edellyttää anovan siihen lupaa etukäteen. Lupa on pakko myöntää ainoastaan silloin, jos potilasta ei kotimaa [...]

Tässä numerossa

Uutisia EU:sta » 
Kuulumisia eri maista » 
EU:n lehdistötiedotteita » 
Tapahtumakalenteri  » 
Uusia julkaisuja » 
  Tilaa
  Aikaisemmat numerot
  Lähetä uutisia ja tapahtumatietoja
  Lähetä linkki

Lue pääkirjoitus kokonaisuudessaan  »

Lisää aiheesta

Terveysohjelman hankkeita »

PARENT — Rajatylittävä potilasrekisterihanke

EU:n terveysalan Journalistipalkinto – artikkeleita »

"Medical geneticist: A rare disease is a real disaster in Estonia", Silja Paavle, Viron kansallinen voittaja-artikkeli

"A battle to save Safira", Patrícia Fonseca, Portugalin kansallinen voittaja-artikkeli

 
 

Uutisia EU:sta 

Mielenterveys — Tonio Borg, terveysasioista vastaava komissaari  »

Komissaari Tonio Borg on ilmaissut tukensa mielenterveyshankkeille.

Elinsiirrot ja -luovutukset – journalistitapaaminen (2013)  »

Esitelmät ja valokuvat on nyt julkaistu verkkosivuilla.

Hampaiden amalgaamipaikkojen elohopean ympäristöriskit ja välilliset terveysvaikutukset – julkinen kuuleminen alustavasta lausunnosta  »

Kuulemistilaisuus on määrä järjestää Luxemburgissa 6.11. Aiheeseen liittyvät kommentit ja ehdotukset pyydetään toimittamaan 20.11.2013 mennessä.

Komission suuntaviivat pediatrisista tutkimussuunnitelmista – julkinen kuuleminen  »

Kuuleminen päättyy 18.12.2013. Sekä yksityishenkilöiden että organisaatioiden toivotaan osallistuvan siihen.

Eurooppalaisen terveysfoorumin (Gastein) esitelmät  »

Terveydenhuollon saatavuutta ja syrjimättömyyttä sekä terveyteen investoimista käsitelleiden Euroopan komission järjestämien tilaisuuksien aineistoa on julkaistu verkossa.

Kuulumisia eri maista 

"Olet vapaa, miksi valitsisit orjuuden?"  [Ranska]  »

Ranskan kansallisen terveyskasvatuslaitoksen (Inpes) tupakoinnintorjuntakampanjaon suunnattu nuorille. Sen keskeisenä teemana on vapaus.

Aids-suunnitelma  [Belgia]  »

Belgian uudessa hiv-suunnitelmassa on yhteiset puitteet hiv/aidsin torjunnalle.

EU:n lehdistötiedotteita 

Euroopan parlamentti hyväksyi tupakkatuotedirektiivin uudistusehdotuksen  »

Terveysasioista vastaava komissaari Tonio Borg on tyytyväinen siihen, että komission ehdotus tupakkatuotedirektiivin uudistuksesta hyväksyttiin Euroopan parlamentissa 8.10.

Tapahtumakalenteri  

Alkoholipolitiikka ja työelämä: tuottavuuden parantaminen (Bryssel, 22.11.2013)  »

Eurooppalaisen alkoholi ja työ -hankkeen (EWA) järjestämässä seminaarissa esitellään hankkeen keskeisiä tuloksia ja pyritään edistämään alkoholin ja sen runsaan käytön haittojen torjuntaa työpaikoilla.

Uusia julkaisuja 

Euroopan komission raportti alkoholi-ikärajoista EU-maissa  »

Raportin "Eyes on Ages - A research on alcohol age limit policies in European Member States" aiheena on EU-maiden, Sveitsin ja Norjan alkoholi-ikärajat. Siinä tarkastellaan, miten kansallinen alkoholilainsäädäntö toimii käytännössä.

Vastasyntyneet-seminaariraportti  »

Raportti Euroopan parlamentissa Brysselissä pidetystä vastasyntyneitä vauvoja käsitelleestä seminaarista. Vuosittain EU:ssa syntyy puoli miljoonaa vauvaa ennenaikaisesti. Heillä on muita suurempi riski terveysongelmiin myöhemmällä iällä.

Maailman terveysjärjestö (WHO), Romanien terveyttä käsittelevä uutiskirje, nro 5, syyskuu 2013  »

Julkaistu yhteistyössä Euroopan komission kanssa

Uutiskirje on saatavilla EU:n 23 virallisella kielellä
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Älä vastaa tähän viestiin, sillä lähettäjäosoitteeseen saapuvia viestejä ei seurata.

 Uutiskirjeen tilauksen peruutus