Euroopa Komisjoni logo

NEWSLETTER

Viimati muudetud 117, 24. Oktoober 2013

ELi tervishoid

Portaal, kus leiate usaldusväärset teavet rahvatervise kohta

Jõustub piiriülest tervishoidu käsitlev direktiiv

Paola Testori Coggi, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor

Paola Testori Coggi, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor

Euroopa kodanikel on olenemata oma elukohast õigus valida, kus nad ELis ravi saavad ning saada selle eest hüvitist. See õigus on nüüd kirjas piiriülese tervishoiu direktiivis, mis jõustub 25. oktoobril 2013 kõikjal ELis.

Praegu kehtivate ELi õigusaktide kohaselt saavad kodanikud hüvitatud oma riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi raames, kui nad haigestuvad mõnes teises liikmesriigis reisides. Siiski võib asjaomane liikmesriik plaanilise piiriülese ravi puhul nõuda, et patsiendid taotleksid eelnevalt luba ning liikmesriik on kohustatud asjaomast luba andma vaid juhul, kui patsiente ei saa meditsiiniliselt [...]

Selle uudiskirja teemad

ELi uudised » 
Teateid liikmesriikidest » 
ELi pressiteated » 
Eelseisvad üritused » 
Uued väljaanded » 
  Telli
  Eelmised uudiskirjad
  Soovitage uudiseid ja üritusi
  Saada sõbrale

Read the full focus of this edition  »

Vaata ka

Tervishoiuprogrammi projektid »

Piiriüleste patsiendiregistrite algatus (PARENT)

ELi tervishoiuteemaline ajakirjanduspreemia – Artiklid »

Meditsiinigeneetik: „Eesti väiksuse tõttu ei saa kõik inimesed siin alati vajalikku ravi”, liikmesriigi võitja Silja Paavle, Eesti

„Lahing Safira päästmiseks”, liikmesriigi võitja Patrícia Fonseca, Portugal

 
 

ELi uudised 

Tervisevolinik Tonio Borg vaimsest tervisest.  »

Volinik kinnitas oma isiklikku pühendumust toetada jätkuvalt algatusi vaimse tervise edendamiseks ning vaimuhaiguste ennetamiseks.

Elundidoonorluse ja elundite siirdamise alane neljas ajakirjandusseminar (2013)  »

Ettekanded ja fotod on nüüd kättesaadavad internetis.

Hambaamalgaamis sisalduva elavhõbeda keskkonnariskid ja kaudne tervisemõju – esialgset arvamust käsitlev avalik konsultatsioon (ajakohastatud)  »

Kõik huvitatud osapooled võivad esialgse arvamuse kohta esitada oma kommentaarid ja ettepanekud. Kommentaaride esitamise tähtaeg on 20. november 2013. Avalik kuulamine toimub Luxembourgis 6. novembril.

Avalik konsultatsioon seoses komisjoni suunistega pediaatriliste uuringute programmide kohta  »

Konsultatsioon kestab 18. detsembrini 2013. Osaleda võivad kõik kodanikud ja organisatsioonid.

Ettekanded Gasteini Euroopa Tervishoiufoorumilt  »

Internetis leiduvad nüüd Euroopa Komisjoni esitlused järgmistel teemadel: tervishoiu kättesaadavuse parandamine ja diskrimineerimise vastane võitlus tervishoius tähelepanu suunamisega haavatavatele rühmadele, ning tervisesse investeerimine.

Teateid liikmesriikidest 

„Kui oled vaba, siis miks valida sõltuvus?”  [Prantsusmaa]  »

See suitsetamisvastane kampaania, mida korraldab Institut national de prévention et d'éducation pour la santé,on suunatud noorukitele ning selle eesmärk on suurendada teadlikkust vabaduse mõistest ning võidelda suitsetama hakkamise vastu.

AIDSi vastane kava  [Belgia]  »

Belgial on uus HIV-kava, mis pakub üldtunnustatud tegevusraamistiku võitluseks HIV/AIDSi vastu.

ELi pressiteated 

Tubakatooteid käsitleva ettepaneku alane hääletamine Euroopa Parlamendis  »

Tervisevolinik Tonio Borg avaldas head meelt 8. oktoobril Euroopa Parlamendis toimunud hääletamise positiivse tulemuse üle, mis hõlmas komisjoni ettepanekut vaadata läbi tubakatooteid käsitlev ettepanek.

Eelseisvad üritused 

Alkoholipoliitika töökohal: tootlikkuse suurendamine (Brüssel, 22. november 2013)  »

Tööd ja alkoholi Euroopas käsitleva projekti (EWA) raames korraldataval seminaril esitatakse asjaomase vahendi peamised põhimõtted ning edendatakse arusaamist sellest, kuidas töökohal paremini rakendada alkoholi ja selle liigtarbimisega seotud tõhusaid meetmeid.

Uued väljaanded 

Euroopa Komisjoni väljaanne – „Eyes on Ages” –alkoholi vanusepiirangut käsitlev uuring ELi liikmesriikides.  »

Aruandes selgitatakse, miline on ametlik vanusepiirangu poliitika ELi liikmesriikides (lisaks Šveitsis ja Norras). Aruandes esitatakse ainulaadne ülevaade, kuidas alkoholitarbimist reguleeriv liikmesriikide õigus toimib praktikas.

Vastsündinute teemalist seminari käsitlev Euroopa Komisjoni aruanne  »

Aruandes tehakse ülevaade ettekannetest ja aruteludest, mis kõlasid vastsündinuid käsitleva seminari raames, mille korraldas Euroopa Parlament Brüsselis. ELis sünnib igal aastal pool miljonit enneaegset last ning neil on edaspidises elus suurem oht kogeda terviseprobleeme.

Romasid käsitlev Maailma Terviseorganisatsiooni uudiskiri, 5. väljaanne, september 2013  »

Antud välja koostöös Euroopa Komisjoniga

See uudiskiri on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Palun ärge vastake sellele teatele, sest sellele e-posti aadressile saadetud e-kirju ei loeta.

IKui soovid uudislehe tellimuse tühistada, klõpsa siin