Logo Evropské komise

NEWSLETTER

Číslo 117, 24. Říjen 2013

Zdraví-EU

Spolehlivé informace o veřejném zdraví

Směrnice o přeshraniční zdravotní péči vstupuje v platnost

Paola Testori Coggi, generální ředitelka pro oblast zdraví a ochranu spotřebitele, Evropská komise

Paola Testori Coggi, generální ředitelka pro oblast zdraví a ochranu spotřebitele, Evropská komise

Občané EU mají bez ohledu na to, v které zemi Unie žijí, právo sami zvolit stát, kde budou v rámci EU čerpat svůj nárok na lékařskou péči a na její proplacení pojišťovnou.  Toto právo jim garantuje směrnice o přeshraniční zdravotní péči, která v celé Evropské unii vstupuje v platnost 25. října 2013.

Zatím měli občané EU podle evropských předpisů nárok na krytí ze sociálního zabezpečení své domovské země při nutné zdravotní péči během cesty do jiného členského státu. Avšak před výkonem, který je plánovaný, smí domovský členský stát od pacientů vyžadovat předchozí povolení a péči je povinen po [...]

V tomto vydání

Novinky z EU » 
Podávání zpráv z celé Evropy » 
Tiskové zprávy EU » 
Budoucí akce » 
Nové publikace » 
  Objednávka
  Předchozí vydání
  Náměty na další aktuality
  Poslat dál

Přečtěte si vše v tomto čísle  »

Rovněž v tomto čísle

Projekty v oblasti programu veřejného zdraví »

Iniciativa na vytvoření přeshraničních registrů pacientů (PARENT)

Novinářská cena EU v oblasti zdraví - Články »

Lékařská genetika: „Vzácná nemoc? V Estonsku katastrofa“, Silja Paavle, vítězka národního kola soutěže za Estonsko

„Zachraňte Safiru“, Patrícia Fonseca, vítězka národního kola soutěže za Portugalsko

 
 

Novinky z EU 

Duševní zdraví – projev Tonio Borga, komisaře pro oblast zdraví  »

Komisař Borg znovu vyjádřil svou osobní angažovanost při podpoře iniciativy zaměřené na zlepšování duševního zdraví a předcházení duševním nemocem.

Čtvrtý novinářský seminář (2013) – Dárcovství orgánů a transplantace  »

Prezentace a fotografie jsou nyní k dispozici online.

Veřejná konzultace: Předběžné stanovisko k tématu Environmentální rizika rtuti ze zubních amalgámů a její nepřímé účinky na zdraví “ (aktualizace)  »

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily své připomínky a návrhy týkající se předběžného stanoviska. Návrhy musí být předloženy do 20. listopadu 2013. Související veřejné slyšení se koná v Lucemburku dne 6. listopadu.

Veřejná konzultace: Pokyny Komise ohledně plánů pediatrického výzkumu  »

Lhůta pro podávání příspěvků končí 18. prosince 2013. Zúčastnit se mohou všichni občané a všechny typy organizací.

Prezentace z Evropského zdravotnického fóra v Gasteinu  »

Dokumenty ze zasedání Evropské komise k tématům „Zlepšení přístupu ke zdravotnictví a boj proti diskriminaci v této oblasti se zaměřením na zranitelné skupiny“ a „Investování do zdraví“ jsou nyní k dispozici online.

Podávání zpráv z celé Evropy 

„Svoboda především? Tak proč jste si vybrali závislost?“  [Francie]  »

Odvykací kampaň Národního institutu pro prevenci a zdravotní výchovu (INPES) zaměřená na dospívající. Cílem je zvýšit jejich povědomí o tom, co skutečně znamená slovo svoboda a proč je lepší s kouřením nikdy nezačínat.

Plán boje proti AIDS  [Belgie]  »

Belgie má nový plán a společně dohodnutý rámec pro boj proti HIV/AIDS.

Tiskové zprávy EU 

Hlasování Evropského parlamentu o návrhu týkajícího se regulace tabákových výrobků  »

Tonio Borg, komisař pro oblast zdraví, vítá výsledky hlasování o návrhu Komise na revizi směrnice o tabákových výrobcích, které proběhlo 8. října v Evropském parlamentu.

Budoucí akce 

Alkohol na pracovišti: Zvyšování produktivity (Brusel, 22. listopadu 2013)  »

Seminář organizovaný v rámci projektu EWA (Evropská pracoviště a problematika alkoholu) – představí komunikační nástroje a hlavní sdělení a bude propagovat lepší provádění efektivních opatření týkajících se nadměrné konzumace alkoholu na pracovišti.

Nové publikace 

Publikace Evropská komise: „Eyes on Ages“ – Výzkum situace v členských státech týkající se stanovení věkové hranice pro konzumaci alkoholu  »

Politiky pro stanovování věkové hranice v členských státech EU, Švýcarsku a Norsku. Zpráva dokumentuje, jak příslušné vnitrostátní právní předpisy týkajících se konzumace alkoholu fungují v praxi.

Seminář o novorozencích – zpráva Evropské komise  »

Zpráva shrnuje prezentace a diskusi ze seminář nazvaného „Newborn Infants“, který se konal v Evropském parlamentu v Bruselu. Každoročně se v EU rodí půl milionu dětí předčasně. U těchto novorozenců existuje  v pozdějším věku vyšší riziko vzniku zdravotních problémů.

Zpravodaj zaměřený na zdraví romské populace, číslo 5, září 2013 (Světová zdravotnická organizace)  »

Publikováno ve spolupráci s Evropskou komisí

Tento zpravodaj je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Vzkaz byl zaslán z e-mailové adresy, která se nemonitoruje. Proto na něj prosím neodpovídejte.

Chcete-li zrušit předplatné zpravodaje, klepněte zde