EU-kommissionens logga

NEWSLETTER

Nr 116, 10 oktober 2013

Hälsoportal

Här hittar du tillförlitlig folkhälsoinformation

Psykisk hälsa

Tonio Borg, EU:s folkhälsokommissionär

Tonio Borg, EU:s folkhälsokommissionär

Psykisk ohälsa belastar sjukvården, välfärdssystemen och ekonomin. För 2010 beräknades de totala kostnaderna till över 450 miljarder euro. Svår depression är en av de tre vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning i alla EU-länder. Nästan en tredjedel av dem som har nedsatt arbetsförmåga eller ansöker om förtidspensionering anger psykisk ohälsa som skäl. Förutom att den som mår dåligt får sämre livskvalitet går arbetsmarknaden miste om värdefull arbetskraft.

För att ta itu med problemet och främja psykisk hälsa lanserade kommissionen 2008 den europeiska pakten för psykisk hälsa och välbefinnande. So [...]

I detta nummer

Nyheter från EU » 
Nyheter från EU-länderna » 
Kommande evenemang » 
Nya publikationer » 
Pressmeddelanden från EU » 
  Prenumerera
  Tidigare nummer
  Tipsa om nyheter och evenemang
  Tipsa om sidan

Läs hela artikeln  »

Mer på detta tema

Projekt inom folkhälsoprogrammet »

Självhjälpsverktyg och nätverk mot depression (Predi-nu)

Bättre psykisk hälsa bland unga genom teknikdriven individanpassad behandling (Pro-Youth)

EU:s journalistpris för folkhälsa – artiklar »

EU:s journalistpris för folkhälsa: den vinnande artikeln

EU:s journalistpris för folkhälsa: Polens finalistartikel

 
 

Nyheter från EU 

Världsdagen för psykisk hälsa, 10 oktober 2013  »

Årets temat är äldre vuxna och psykisk hälsa.

Folkhälsokommissionär Tonio Borg talar på den europeiska cancerkongressen 2013  »

I sitt tal säger Tonio Borg att kampen mot cancer fortfarande har högsta prioritet på alla nivåer och att alla EU-länder senast 2014 ska ha en nationell cancerplan.

Internationella hjärtdagen, 29 september 2013  »

EU:s folkhälsokommissionär Tonio Borg betonar hur goda matvanor tidigt i livet kan göra att man slipper hjärtsjukdomar.

EU:s journalistpris för folkhälsa 2013 – tack för era artiklar!  »

Vilken succé! Vi har fått in nästan 1 000 artiklar. De skickas nu till de nationella juryerna som väljer ut sina finalister. Vilka vinnarna blir får ni veta i april 2014 vid en särskild ceremoni.

Videoklipp om symbolen ”▼” – den svarta triangeln på läkemedel som övervakas extra noga  »

En svart triangel kommer snart att börja dyka upp på bipacksedlarna för att uppmuntra rapportering av misstänkta biverkningar. Europeiska läkemedelsmyndigheten förklarar mer i sitt videoklipp.

Europadagen för organdonation och transplantation, 12 oktober 2013  »

I år är Belgien värd för den europeiska donationsdagen, med stöd av Europarådet.

EU-forskning om traditionell kinesisk medicin  »

Det EU-finansierade projektet om god praxis för forskning om traditionell kinesisk medicin i den postgenomiska eran ska bedöma aktuell forskning om den traditionella kinesiska medicinens användning, säkerhet och effekt.

Ny webbplats om kvalitetssäkring  »

Eurohealthnets nya webbplats Quality Action sammanför 42 partner från 25 EU-länder. Syftet är att effektivare förebygga hiv i Europa med hjäp av verktyg för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring.

Nyheter från EU-länderna 

Psykiatrireformen  [Luxembourg]  »

Hälsovårdsministern och centrumet för hälsoforskning presenterar en rapport från 2011–2012 om reformen av psykiatrivården och framtida insatser för psykisk hälsa.

Tyskland antar nationell plan för sällsynta sjukdomar  [Tyskland]  »

Planen innehåller 52 förslag för att lösa de mest akuta problemen för patienterna och deras anhöriga.

Tips inför skolstarten  [Italien]  »

En vägledning för föräldrar och barn inför det nya läsåret om bland annat rätt sittställning, skolväskor, motion och idrott och huvudlöss.

Tävling om sund livsstil  [Litauen]  »

Tävlingen ska utveckla barns och ungas förmåga att skydda och förbättra både sin egen och andras hälsa. Bakom initiativet står centrumet för hälsoutbildning och sjukdomsförebyggande och studenter vid centrumet för informell utbildning.

Kommande evenemang 

Världshälsotoppmötet (Berlin, 20–22 oktober 2013)  »

På toppmötet samlas forskare, läkare, politiker, företagsledare och icke-statliga organisationer från hela världen för att diskutera medicinens och hälso- och sjukvårdens mest akuta framtidsproblem. 

Konferens om hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen för anställda med en kronisk sjukdom (Bryssel, 22–23 oktober 2013)  »

Konferensen finansieras genom EU:s folkhälsoprogram och sätter punkt för ett initiativ som drivs av det europeiska nätverket för bättre arbetsmiljö.

Sjätte europeiska patientforumet – seminarium om patientinflytande (Zagreb, 28–29 oktober 2013)  »

Deltagarna kan här få verktyg för att effektivare kunna stärka patientperspektivet på både europeisk och nationell nivå.

Nya publikationer 

Bättre hälsa för alla i EU – ny publikation från EU-kommissionen  »

Här kan du läsa om vad EU gör i folkhälsofrågor, varför EU engagerar sig och vilka resultat man har uppnått.

EU:s plattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa – årsrapport 2013  »

I den sjätte årsrapporten kan du läsa om plattformens verksamhet och resultat under 2012.

Europeiska plattformen för kost, fysisk aktivitet och hälsa – plenarmöte i Bryssel den 26 september 2013  »

Nu kan du läsa snabbprotokollet.

Pressmeddelanden från EU 

Säkrare medicintekniska produkter  »

EU-kommissionen har antagit skärpta regler för medicintekniska produkter för att återställa patienternas förtroende, bl.a. efter skandalen med bröstimplantat från företaget Poly Implant prothèse (PIP). 

I nästa nummer

Vård utomlands

Vårt nyhetsbrev finns på 23 officiella EU-språk
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Svara inte på detta meddelande. Mejl till den här adressen kommer inte att läsas.

Om du vill avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet, klicka här