Logotip Evropske komisije

NEWSLETTER

Številka 116, 10 oktober 2013

Zdravje–EU

Vaš portal za zanesljive informacije o javnem zdravju

Duševno zdravje

Tonio Borg, evropski komisar za zdravje

Tonio Borg, evropski komisar za zdravje

Stroški, ki jih imajo zaradi duševnih bolezni zdravstveni sistemi, sistemi socialnega varsta in gospodarstvo skupaj, so leta 2010 predvidoma znašali več kot 450 milijard evrov. Duševne bolezni so razlog za skoraj tretjino zahtevkov za priznanje delovne nezmožnosti in predčasno upokojitev v državah EU: ljudi prikrajšajo za zdravje in kakovost življenja, gospodarstvo za delovno silo.

Evropska komisija je leta 2008 uvedla evropski pakt za duševno zdravje in dobro počutje, namenjen obravnavi teh vprašanj in uveljavljanju dobrega duševnega počutja ljudi. Na začetku letošnjega leta se je začelo njegovo nadalj [...]

V tej številki

Novice iz EU » 
Prispevki iz Evrope » 
Napovednik » 
Nove publikacije » 
Sporočila za javnost EU » 
  Prijavasl
  Prejšnje številke
  Predlagajte novice in dogodke
  Pošlji prijatelju

Osrednja tema te izdaje  »

Tudi v tej izdaji

Projekti programa javnega zdravja »

Mreža za preprečevanje depresije in večjo ozaveščenost v EU (PREDI-NU)

Spodbujanje duševnega zdravja mladih s tehnološko podprto individualno oskrbo (PRO-YOUTH)

Novinarska nagrada EU za prispevke o zdravstvu – članki »

Dogodivščine na oddelku 14, prvonagrajeni novinarski članek Petra Třešňáka s Češke

Črne kroglice, novinarski članek Tomasza Przybysz-Przybyszewskija, nacionalnega nagrajenca s Poljske

 
 

Novice iz EU 

Svetovni dan duševnega zdravja, 10. oktober 2013  »

Tema letošnjega leta je Duševno zdravje in starejši odrasli

Evropski komisar za zdravje Tonio Borg je na evropskem kongresu o rakavih obolenjih 2013 spregovoril o boju proti raku.  »

Komisar Borg je poudaril, da rak je in mora ostati prednostna naloga javnih organov na vseh ravneh ter da bodo do leta 2014 vse države EU pripravile nacionalno strategijo ali načrt za obvladovanje raka.

Svetovni dan srca, 29. september 2013  »

Spletna stran komisarja za zdravje Tonia Borga, ki poudarja pomen zdravih navad v zgodnjem življenju za obvarovanje pred srčnimi obolenji.

Novinarska nagrada EU za prispevke o zdravstvu 2013 – rok za prijavo je potekel.  »

Najmnožičnejši odziv doslej! Prejeli smo skoraj 1000 člankov, ki jih bomo poslali nacionalnim žirijam v oceno. Nagrajence bomo razglasili na slovesnosti aprila 2014.

Evropska agencija za zdravila v videoposnetku razlaga pomen obrnjenega trikotnega simbola '▼' na zdravilih, ki so pod dodatnim nadzorom.  »

Črni trikotnik se bo na listu z navodili pojavil letošnjo jesen in ljudi spodbujal, naj prijavijo stranske učinke zdravila.

Evropski dan darovanja in presaditve organov, 12. oktober 2013  »

Evropski dan darovanja organov pripravlja letos Belgija pod okriljem Sveta Evrope.

Uskladitev raziskav EU o tradicionalni kitajski medicini  »

EU je financirala projekt z naslovom Dobre prakse v raziskavah tradicionalne kitajske medicine v času po odkritju genoma, v katerem naj bi ocenili sedanje raziskave EU o uporabi, varnosti in uspešnosti tradicionalne kitajske medicine.

Mreža EuroHealthNet odpira spletišče o akciji za kakovost  »

Akcija za kakovost povezuje 25 pridruženih in 17 sodelujočih partnerjev iz 25 držav EU, ki želijo z uporabo praktičnih orodij za zagotavljanje in izboljšanje kakovosti povečati uspešnost preventivnih ukrepov glede okužbe s HIV v Evropi.

Prispevki iz Evrope 

Reforma politike na področju psihiatrije in duševnega zdravja  [Luksemburg]  »

Francosko ministrstvo za zdravje in raziskovalni center za javno zdravje CRP-Santé predstavljata vmesne rezultate (2011–2012) pri uresničevanju reforme psihiatričnega sistema in prihodnje politike za duševno zdravje.

Nemški nacionalni program za redke bolezni  [Nemčija]  »

Nacionalni načrt obsega 52 predlogov, kako obravnavati najbolj pereče težave pacientov in njihovih svojcev.

Zdrav začetek šolskega leta  [Italija]  »

Vodnik za starše in otroke ob začetku novega šolskega leta, z nasveti o dobri drži, pravi izbiri šolske torbice, primernem športu, lasnih ušeh itd.

Natečaj Najbolj zdravi zagovorniki zdravega življenja  [Litva]  »

Natečaj so pripravili na pobudo Centra za zdravstveno vzgojo in preprečevanje bolezni in študentov litovskega neformalnega izobraževalnega centra, z njim pa želijo otroke in dijake naučiti, kako poskrbeti za svoje zdravje in zdravje drugih.

Napovednik 

Svetovna konferenca o zdravju, Berlin, 20.–22. oktober 2013  »

Na konferenci se bodo zbrali raziskovalci, zdravniki, najvišji državni uradniki, predstavniki industrije in nevladnih organizacij z vsega sveta ter obravnavali najbolj pereča vprašanja, ki jih bodo morali reševati medicina in zdravstveni sistemi v prihodnjem desetletju. 

Uveljavljanje dobrih zdravstvenih praks na delovnem mestu pri zaposlenih s kroničnimi boleznimi (Bruselj, 22. in 23. oktober 2013)  »

Konferenca v okviru zdravstvenega programa EU bo sklepni del 9. pobude Evropske mreže za spodbujanje zdravja na delovnem mestu.

6. evropski forum pacientov – regionalni seminar za zastopnike pacientov (Zagreb, 28.–29. oktober 2013)  »

Kako močneje uveljaviti stališče pacientov na ravni EU in nacionalno? Forum pod tem naslovom bo udeležence opremil z učinkovitimi orodji za zastopanje na evropski in nacionalni ravni.

Nove publikacije 

Nova publikacija Evropske komisije Za boljše zdravje vseh prebivalcev EU (2013)  »

Knjižica pojasni delo institucij EU na področju zdravja, zakaj je potrebno ukrepanje EU in njegova uspešnost.

Platforma EU za prehrano, telesno dejavnost in zdravje – letno poročilo 2013  »

V šestem letnem poročilu so navedeni podatki o najrazličnejših dejavnostih na tem področju in o uspešnosti delovanja platforme leta 2012.

Plenarno zasedanje platforme za prehrano, telesno dejavnost in zdravje, Bruselj, 26. september 2013  »

Ogledate si lahko kratko poročilo.

Sporočila za javnost EU 

Večja varnost potrošnikov: boljša varnost medicinskih pripomočkov  »

Evropska komisija je sprejela dva ukrepa, namenjena boljši varnosti medicinskih pripomočkov, in tako izpolnila obljubo, da bo povrnila zaupanje pacientov v medicinske pripomočke, ki ga je med drugim omajal tudi škandal zaradi silikonskih prsnih vsadkov (PIP). 

V naslednji številki

Čezmejno zdravstveno varstvo

Bilten izdajamo v 23 uradnih jezikih EU
http://ec.europa.eu/health/newsletter

To je samodejno sporočilo, zato nanj ne odgovarjajte.

Če želite preklicati naročnino na bilten, kliknite tu