Logo Európskej komisie

NEWSLETTER

Číslo 116, 10 Október 2013

Zdravie - EÚ

Vaša brána k hodnoverným informáciám z oblasti verejného zdravia

Duševné zdravie

Autor: Tonio Borg, Európsky komisár pre zdravie

Autor: Tonio Borg, Európsky komisár pre zdravie

Odhaduje sa, že v roku 2010 boli celkové náklady súvisiace s duševnými ochoreniami na zdravotnícke systémy, sociálne systémy a hospodárstvo viac než 450 miliárd eur.  Ťažká depresia patrí k trom najčastejším príčinám pracovnej neschopnosti a invalidity vo všetkých členských štátoch EÚ. Duševné ochorenia sú príčinou takmer jednej tretiny žiadostí o pracovnú neschopnosť a predčasný odchod do dôchodku v krajinách EÚ, čím pripravujú občanov o zdravie a kvalitu života a trhy práce o ľudské zdroje, ktorých je čoraz menej.

S cieľom riešiť tieto problémy a podporovať pozitívnu duševnú pohodu Komisia v roku 2008 [...]

V tomto vydaní

Správy z EÚ » 
Správy z celej Európy » 
Pripravované podujatia » 
Nové publikácie » 
Tlačové vyhlásenia EÚ » 
  Predplatiť
  Predchádzajúce vydania
  Navrhnúť uverejnenie správy alebo podujatia
  Poslať priateľovi

Prečítajte si všetko o téme tohto vydania  »

Ďalej v rámci témy vydania

Projekty v rámci Programu verejného zdravia »

PREDI-NU – Predchádzanie depresii a zvyšovanie povedomia prostredníctvom budovania sietí v EÚ

PRO-YOUTH – Podpora duševného zdravia mladých ľudí prostredníctvom personalizácie starostlivosti založenej na technológiách

Novinárska cena EÚ za zdravie – Články »

Dobrodružstvo v pavilóne č. 14, Petr Třešňák, Česká republika, víťaz 1. ceny

Čierne guľôčky, Tomasz Przybysz-Przybyszewski, národný víťaz, Poľsko

 
 

Správy z EÚ 

Svetový deň duševného zdravia, 10. október 2013  »

Téma na rok 2013 je „Duševné zdravie a starší dospelí“.

Prejav komisára pre zdravie Tonia Borga na Európskom kongrese o rakovine 2013 o boji proti rakovine  »

Vo svojom prejave komisár Borg povedal, že rakovina je a musí zostať vysokou prioritou na všetkých úrovniach a do roku 2014 všetky členské štáty EÚ prijmú národné stratégie alebo plány na kontrolu rakoviny.

Svetový deň srdca, 29. september 2013  »

Osobný príhovor komisára pre zdravie Tonia Borga,  ktorý osobitne zdôraznil, ako zdravé návyky nadobudnuté v mladom veku môžu predchádzať ochoreniam srdca.

Novinárska cena EÚ za zdravie 2013 – termín uzávierky uplynul  »

Najlepšie vydanie! Prihlásených takmer 1000 článkov. Príspevky sa teraz odošlú na posúdenie národným porotám a mená víťazov ceny sa dozvieme na slávnostnom vyhlasovaní v apríli 2014.

Európska agentúra pre lieky (EMA) predstavila videoklip vysvetľujúci symbol obráteného trojuholníka ▼ na liekoch podliehajúcich dodatočnému sledovaniu  »

Čierny trojuholník sa začne túto jeseň objavovať na informáciách o výrobku a jeho cieľom je podporiť nahlasovanie podozrení na nepriaznivé účinky.

Európsky deň pre darcovstvo orgánov a transplantáciu, 12. október 2013  »

Belgicko je tento rok hostiteľom Európskeho dňa pre darcovstvo orgánov pod záštitou Rady Európy.

Harmonizácia európskeho výskumu v oblasti tradičných čínskych medicín  »

Cieľom projektu GP-TCM – Dobrá prax vo výskume tradičných čínskych medicín v postgenomickej ére financovaného z prostriedkov EÚ je posúdiť súčasnú výskumnú prax EÚ v oblasti používania, bezpečnosti a efektivity tradičnej čínskej medicíny.

Sieť EuroHealthNet spustila webové stránky Quality Action  »

Cieľom webovej lokality Quality Action, ktorá spája 25 pridružených a 17 spolupracujúcich partnerov z 25 členských štátov, je zvýšenie efektívnosti prevencie HIV v Európe pomocou praktických nástrojov na kontrolu kvality a zlepšovanie kvality.

Správy z celej Európy 

Reforma psychiatrie a politiky duševného zdravia  [Luxembursko]  »

Minister zdravotníctva a výskumný ústav CRP-Santé predstavujú priebežné výsledky pokroku v reforme odvetví psychiatrickej starostlivosti a budúcnosti politiky duševného zdravia za roky 2011 – 2012.

Nemecko prijalo národný plán pre zriedkavé choroby  [Nemecko]  »

Národný plán obsahuje 52 politických návrhov, ktorými sa budú riešiť najnaliehavejšie problémy pacientov a ich príbuzných.

Návrat do školy v dobrom zdraví  [Taliansko]  »

Príručka pre rodičov a deti na nový školský rok s témami ako správne držanie tela, výber správnej školskej tašky, výber vhodného športu, vši atď.

Súťaž „Najzdravší fanúšikovia zdravého životného štýlu“  [Litva]  »

Cieľom súťaže vyhlásenej Centrom pre zdravotnícke vzdelávanie a prevenciu chorôb (SMLPC) spoločne s litovskými študentmi centra neformálneho vzdelávania (LMNŠC) je rozvíjať schopnosť detí a študentov chrániť a zlepšovať vlastné zdravie a zdravie iných.

Pripravované podujatia 

Svetový zdravotnícky samit (Berlín, 20. – 22. október 2013)  »

Na tomto samite sa zúčastnia výskumníci, lekári, poprední vládni úradníci a zástupcovia odvetvia a mimovládnych organizácií z oblasti zdravotníckych systémov na celom svete a budú riešiť najpálčivejšie problémy, ktorým medicínske a zdravotnícke systémy budú čeliť v nadchádzajúcom desaťročí a neskôr. 

Konferencia o podpore postupov v oblasti zdravia na pracovisku pre zamestnancov s chronickými chorobami (Brusel, 22. – 23. október 2013)  »

Konferencia financovaná v rámci programu EÚ v oblasti zdravia ukončí 9. iniciatívu Európskej siete pre podporu zdravia na pracovisku.

6. Európske fórum pacientov – Regionálny podporný seminár (Záhreb, 28. – 29. október 2013)  »

Ako posilniť perspektívu pacientov na úrovni EÚ a jednotlivých štátov? Európske fórum pacientov poskytne účastníkom nástroje na účinnú obhajobu práv na úrovni EÚ a jednotlivých štátov.

Nové publikácie 

Nová publikácie Európskej komisie „Zlepšovanie zdravia pre všetkých občanov EÚ“ 2013  »

V tejto publikácii sa vysvetľuje, čo EÚ robí v oblasti zdravia, prečo sa EÚ angažuje a aké sú výsledky.

Platforma EÚ o výžive, fyzickej aktivite a zdraví – výročná správa za rok 2013  »

Táto šiesta výročná správa predstavuje informácie o širokej škále vykonávaných aktivít a sumarizuje aktivity a úspechy platformy v roku 2012.

Plenárne stretnutie Európskej platformy o výžive, fyzickej aktivite a zdraví, Brusel, 26. september 2013  »

K dispozícii je stručná správa.

Tlačové vyhlásenia EÚ 

Posilnenie bezpečnosti spotrebiteľov: zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok  »

Európska komisia prijala dve opatrenia na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok, čím plní svoj záväzok obnoviť dôveru pacientov v odvetvie zdravotníckych pomôcok, ktorú narušil najmä škandál s prsnými implantátmi od spoločnosti Poly Implant Prothèse (PIP). 

Téma nasledujúceho vydania

Cezhraničná zdravotná starostlivosť

Tento spravodajca je dostupný v 23 úradných jazykoch EÚ
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Správa bola zaslaná z nemonitorovanej adresy. Preto na ňu, prosím, neodpovedajte.

Ak chcete zrušiť pravidelné zasielanie tohto bulletinu, kliknite tu