Logo Europese Commissie

NEWSLETTER

Nummer 116, 10 oktober 2013

Gezondheid EU

Uw referentie voor betrouwbare volksgezondheidsinformatie

Geestelijke gezondheid

Door Tonio Borg, Europees commissaris voor gezondheid

Door Tonio Borg, Europees commissaris voor gezondheid

De totale kosten van psychische aandoeningen voor de zorgstelsels, socialezekerheidsstelsels en de economie in Europa werden in 2010 geschat op ruim 450 miljard euro. Zware depressie staat nog steeds in de top drie van redenen voor arbeidsongeschiktheid. Bijna een derde van het ziekteverlof en vervroegd pensioen in de EU is het gevolg van psychische aandoeningen. Zij tasten de gezondheid en de kwaliteit van leven ernstig aan en zorgen voor een tekort aan arbeidskrachten.

Om deze aandoeningen aan te pakken en het geestelijk welzijn te verbeteren, kwam de Commissie in 2008 met het Europees pact voor geest [...]

In dit nummer

Nieuws van de EU » 
Nieuws uit heel Europa » 
Evenementen » 
Nieuwe publicaties » 
EU-persberichten » 
  Abonneren
  Vorige nummers
  Meld ons nieuws en evenementen
  Aan een vriend sturen

Lees het volledige hoofdartikel  »

Lees ook…

Projecten van het EU-gezondheidsprogramma »

PREDI-NU - 'Preventing Depression and Improving Awareness through Networking in the EU'

ProYouth – Europees initiatief voor de bevordering van geestelijke gezondheid en de preventie van eetstoornissen bij jongeren

EU-gezondheidsprijs voor Journalisten – Artikelen »

"Adventures in ward 14" van Petr Třešňák uit Tsjechië, eerste prijs

"Black Balls" van Tomasz Przybysz-Przybyszewski uit Polen, nationaal finalist

 
 

Nieuws van de EU 

Werelddag van de geestelijke gezondheid, 10 oktober 2013  »

In 2013 is het thema "Geestelijke gezondheid en oudere volwassenen".

Tonio Borg, EU-commissaris voor gezondheid, houdt een toespraak op het Europees kankercongres 2013  »

Borg zei dat de bestrijding van kanker op alle niveaus een prioriteit is en blijft en dat alle EU-landen tegen 2014 nationale kankerbestrijdingsstrategieën of -plannen zullen uitvoeren.

Wereldhartdag, 29 september 2013  »

EU-commissaris Tonio Borg wees erop hoe gezonde gewoonten van kindsbeen af hartziekten kunnen voorkomen.

Journalistenprijs Gezondheid-EU 2013: inzendingstermijn afgelopen  »

De beste editie ooit! Er zijn bijna 1000 artikelen ingediend. Die worden nu voorgelegd aan de nationale jury's en de winnaars worden bekendgemaakt op een plechtigheid in april 2014.

Europees Geneesmiddelenbureau EMA verklaart in een videofilmpje de omgekeerde driehoek '▼' op geneesmiddelen  »

Een zwarte omgekeerde driehoek wijst patiënten er voortaan op dat een geneesmiddel onder extra toezicht staat en dat bijwerkingen moeten worden gemeld.

Europese Dag van orgaandonatie en -transplantatie (EODD), 12 oktober 2013  »

Dit jaar is België gastheer van deze Europese dag onder auspiciën van de Raad van Europa.

Harmonisering EU-onderzoek naar traditionele Chinese medicijnen  »

Met geld van de EU is een project opgezet om het huidige onderzoek in de EU over het gebruik, de veiligheid en de werkzaamheid van traditionale Chinese medicijnen te analyseren.

Nieuwe website van EuroHealth: Quality Action  »

Aan deze website, waaraan partners uit 25 landen meewerken, wil de hiv-preventie in Europa doeltreffender maken via kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering.

Nieuws uit heel Europa 

Hervorming van het Luxemburgs overheidsbeleid inzake psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg  [Luxemburg]  »

De Luxemburgse minister voor volksgezondheid en CRP-Santé brengen tussentijds verslag uit over de hervorming van de psychiatrische sector en de geestelijke gezondheidzorg.

Duits nationaal actieplan voor mensen met zeldzame ziekten  [Duitsland]  »

Het plan omvat 52 voorstellen om het leven van patiënten en hun gezinsleden te verlichten.

Ritorna a scuola in salute  [Italië]  »

Gezondheidstips van het Italiaanse ministerie van volksgezondheid voor het nieuwe schooljaar: een juiste zithouding, de juiste schooltas, sport, hoofdluizen enz.

Litouwse wedstrijd voor een gezonde levensstijl  [Litouwen]  »

De wedstrijd wordt georganiseerd door het Litouwse centrum voor gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie (SMLPC) en Litouwse studenten van het centrum voor informeel onderwijs (LMNŠC). Het is de bedoeling kinderen en studenten te leren hoe zij meer kunnen doen voor hun gezondheid en die van anderen.

Evenementen 

World Health Summit (Berlijn, 20-22 oktober 2013)  »

Op deze top bespreken onderzoekers, artsen, hoge ambtenaren en vertegenwoordigers van bedrijven en ngo's uit de hele wereld de problemen waarmee de geneeskunde en de gezondheidsstelsels de komende tien jaar en daarna te maken hebben. 

Conferentie over gezondheidsbevordering op de werkplek voor werknemers met chronische ziekten (Brussel, 22-23 oktober 2013)  »

Deze conferentie, die wordt gefinancierd met middelen van het EU-gezondheidsprogramma, vormt de afsluiting van het 9e initiatief van het Europees netwerk voor gezondheidsbevordering op het werk (ENWHP).

6e Europees Patiëntenforum (EPF) – Regionaal seminar over belangenbehartiging (Zagreb, 28-29 oktober 2013)  »

Op het EPF kunnen deelnemers te weten komen hoe zij de belangen van patiënten op Europees en nationaal niveau doeltreffend kunnen verdedigen.

Nieuwe publicaties 

New publication from the European Commission 'Improving health for all EU citizens' 2013  »

This publication explains what the EU does in the health area, why the EU is involved and what the results are.

EU-Platform voor voeding, lichaamsbeweging en gezondheid, jaarverslag 2013  »

Het zesde jaarverslag bericht over de activiteiten en resultaten van het platform in 2012.

Plenaire vergadering van het Europees actieplatform voor eetgewoonten, lichaamsbeweging en gezondheid, Brussel, 26 september 2013  »

Er is een beknopt verslag beschikbaar.

EU-persberichten 

Meer consumentenveiligheid: medische hulpmiddelen veiliger maken  »

De EU wil het vertrouwen van patiënten in medische hulpmiddelen herstellen na schandalen zoals dat met borstimplantaten van Poly Implant Prothèse (PIP). 

In het volgende nummer

Gezondheidszorg in het buitenland

Deze nieuwsbrief is beschikbaar in 23 officiële talen van de EU
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Beantwoord dit bericht niet. E-mails naar dit adres worden niet gelezen.

Abonnement opzeggen