Eiropas Komisijas logo

NEWSLETTER

Nr. 116, 2013 m. Oktobris 10 d.

Veselība-ES

Drošs informācijas avots par sabiedrības veselību

Garīgā veselība

Eiropas Komisijas veselības komisārs Tonio Borgs

Eiropas Komisijas veselības komisārs Tonio Borgs

2010. gadā garīgo slimību kopējās izmaksas veselības sistēmām, sociālās labklājības sistēmām un ekonomikai kopumā bija vairāk nekā 450 miljardi eiro. Viens no trim galvenajiem invaliditātes cēloņiem visās ES dalībvalstīs ir smaga depresija. Garīgās slimības ES dalībvalstīs ir par cēloni gandrīz trešdaļai visu priekšlaicīgas pensionēšanās gadījumu un lūgumu piešķirt darbnespējīgas personas statusu. Tās laupa iedzīvotājiem veselību un dzīves kvalitāti, un darba tirgū izsīkst resursi.

Lai šīs problēmas risinātu un veicinātu garīgo labklājību, Komisija 2008. gadā pieņēma Eiropas paktu par garīgo veselību un [...]

Šajā izdevumā

ES ziņas » 
Ziņojumi no visas Eiropas » 
Gaidāmie notikumi » 
Jaunas publikācijas » 
ES paziņojumi presei » 
  Abonēt
  Iepriekšējie izdevumi
  Pieteikt jaunumus un pasākumus
  Sūtīt draugam

Lasiet visu rakstu  »

Vēl šajā izdevumā

Veselības programmas projekti »

PREDI-NU – Depresijas profilakse un labāka informētība par šo slimību, pateicoties sadarbības tīkliem ES

PRO-YOUTH – Jauniešu garīgās veselības veicināšana, izmantojot ar tehnoloģiju palīdzību personalizētu aprūpi

ES . gada žurnālistikas balva veselības aizsardzības jomā — raksti »

Raksts “Piedzīvojumi 14. palātā”, autors Petrs Tršešņāks (Čehija), kas ar šo rakstu ieguvis 1. vietu.

Raksts “Melnās bumbas”, autors Tomašs Pržibišs-Pržibiševskis, valsts konkursa uzvarētājs no Polijas

 
 

ES ziņas 

Pasaules garīgās veselības diena (2013. gada 10. oktobris)  »

2013. gada tēma ir “Pusmūžā esošu un vecāku cilvēku garīgā veselība”.

Veselības komisārs Tonio Borgs Eiropas 2013. gada Vēža kongresā uzstājas ar runu par cīņu pret vēzi  »

Savā runā komisārs Borgs teica, ka vēzis ir un paliks svarīga prioritāte visos līmeņos un ka līdz 2014. gadam visas ES dalībvalstis būs ieviesušas valsts stratēģijas vai plānus vēža ierobežošanai.

Pasaules Sirds diena, 2013. gada 29. septembris  »

Veselības komisāra Tonio Borga rubrikā “Personally speaking” raksts par to, kā veselīgi ēšanas ieradumi jau no bērnības var jūs paglābt no sirds slimībām.

“Veselība ES” žurnālistikas konkurss 2013 – darbu iesniegšanas termiņš beidzies  »

Šogad konkursam vislielākā piekrišana! Iesniegti vairāk nekā 1000 rakstu. Nu tos nosūtīs valstu žūrijām izvērtēšanai, un uzvarētājus paziņos īpašā ceremonijā, kas notiks 2014. gada aprīlī.

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) sagatavojusi videomateriālu, kurā izskaidrots apgrieztā trīsstura “▼” simbols uz zālēm, kuras uzrauga papildus.  »

No šā rudens uz dažu zāļu iesaiņojuma būs melns trīsstūris, kas ir mudinājums ziņot par iespējamām blaknēm.

Eiropas Orgānu ziedošanas un transplantācijas diena – 2013. gada 12. oktobris  »

Šogad minēto pasākumu rīko Beļģija ar Eiropas Padomes palīdzību.

To pētījumu koordinēšana, kurus ES veic par tadicionālo Ķīnas medicīnu  »

ES finansēts projekts “Tradicionālās ķīniešu medicīnas pētniecības paraugprakse postgenoma ērā” (GT-TCM) uzsākts, lai novērtētu to, kā ES pašlaik tiek pētīta tradicionālās ķīniešu medicīnas pielietošana, drošums un efektivitāte.

EuroHealthNet atklāj vietni “Quality Action”  »

Projektā “Quality Action” piedalās 25 partneri (dalībnieku statusā) un 17 partneri (līdzstrādnieku statusā) no 25 dalībvalstīm. Mērķis ir vairot HIV profilakses efektivitāti Eiropā, izmantojot īpašus kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas rīkus.

Ziņojumi no visas Eiropas 

Psihiatrijas un garīgās veselības politikas reforma  [Luksemburga]  »

Luksemburgas veselības ministrs un pētniecības centrs “CRP-Santé” iepazīstina ar starpposma rezultātiem, kas gūti 2011.–2012. gadā saistībā ar psihiatrijas nozares reformu, un ar nākotnes iecerēm garīgās veselības politikā.

Vācija pieņem valsts plānu retajām slimībām  [Vācija]  »

Ar šajā valsts plānā iekļautajiem 52 priekšlikumiem iecerēts risināt vissmagākās problēmas, ko nākas piedzīvot pacientiem un viņu radiniekiem.

Atpakaļ skolā un pie labas veselības  [Itālija]  »

Padomi vecākiem un bērniem saistībā ar jaunā mācību gada sākumu (pareiza stāja, kā izvēlēties piemērotu skolassomu, kādu sporta veidu izvēlēties, utis utt.).

Konkurss “Visveselākie veselīga dzīvesveida fani”  [Lietuva]  »

Šo konkursu sarīkoja Veselības izglītības un slimību profilakses centrs (SMLPC) kopā ar Lietuvas skolēnu neformālās izglītības centru (LMNŠC). Mērķis ir vairot bērnu un skolēnu spēju aizsargāt un uzlabot savu un citu cilvēku veselību.

Gaidāmie notikumi 

Pasaules Veselības samits (Berlīnē, 2013. g. 22.–23. oktobris)  »

Šajā sanāksmē pulcēsies pētnieki, ārsti, augstas valsts amatpersonas, ražotāji un NVO pārstāvji no daudzām pasaules valstīm, lai spriestu par visaktuālākajām problēmām, kuras tuvākajā desmitgadē un pēc tam būs jārisina medicīnai un veselības aprūpes sistēmām. 

Konference par veselībai nekaitīgu praksi nodarbinātajiem, kam ir hroniskas slimības (Briselē, 2013. g. 22.–23. oktobrī)  »

Šo konferenci finansē ES Veselības aizsardzības programma, un tā papildina 9. Eiropas Tīkla veselības veicināšanai darbvietā (ENWHP) iniciatīvu.

Sestais Eiropas Pacientu forums (EPF) – Reģionālais tiesību aizstāvēšanas seminārs (Zagrebā, 2013. g. 28.–29. oktobrī)  »

“Kā pastiprināt pacientu aizsardzību ES un valsts līmenī?” EPF dalībniekus iepazīstinās ar metodēm, kā efektīvi iestāties par pacientu tiesībām ES un valsts līmenī.

Jaunas publikācijas 

Jauna Eiropas Komisijas publikācija “Improving health for all EU citizens” 2013  »

Šajā brošūrā izskaidrots, ko ES dara veselības aizsardzības jomā, kāpēc ES tajā vispār iesaistījusies un kādi ir rezultāti.

ES Rīcības platforma uztura, fiziskās aktivitātes un veselības jomā (2013. gada ziņojums)  »

Šajā sestajā ikgadējā ziņojumā sniegta informācija par ļoti daudziem veiktajiem pasākumiem un sniegts kopsavilkums par šā foruma 2012. gada darbu un panākumiem.

Eiropas Rīcības platformas uztura, fiziskās aktivitātes un veselības jomā plenārsēde (Briselē, 2013. g. 26. septembrī)  »

Nu ir pieejams ziņojums.

ES paziņojumi presei 

Labāka patērētāju aizsardzība, padarot medicīnas iekārtas drošākas  »

Eiropas Komisija ir pieņēmusi divus tiesību aktus, lai uzlabotu medicīnas iekārtu drošumu un tādējādi atjaunotu pacientu uzticēšanos medicīniskajām iekārtām. Tā cietusi, piemēram, krūšu implantu (Poly Implant Prothèse (PIP)) skandāla dēļ. 

Biļetena nākamajā numurā

Veselības aprūpe pāri robežām

E biļetens ir pieejams 23 ES oficiālajās valodās
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Lūdzu, neatbildiet uz šo vēstuli, jo tā izsūtīta no adreses, kurā neviens neuzrauga ienākošās vēstules.

Ja vēlaties pārtraukt šā biļetena abonēšanu, uzklikšķiniet šeit