Europos Komisijos logotipas

NEWSLETTER

Nr. 116. 2013 metai. Spalis. 10 diena

Sveikata ES

Jūsų patikimos informacijos apie visuomenės sveikatą portalas

Psichikos sveikata

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas

Apskaičiuota, kad 2010 m. sveikatos priežiūros sistemoms, socialinės gerovės sistemoms ir ekonomikai psichikos sutrikimai iš viso kainavo per 450 mlrd. eurų. Visose valstybėse narėse viena iš trijų pagrindinių nedarbingumo priežasčių yra klinikinė depresija. ES šalyse psichikos sutrikimai yra beveik trečdalio nedarbingumo ir ankstyvo išėjimo į pensiją atvejų priežastis. Taip piliečiai netenka sveikatos suprastėja jų gyvenimo kokybė, o darbo rinkose nuolat mažėja žmogiškųjų išteklių.

Siekdama spręsti šiuos uždavinius ir propaguoti psichikos gerovę Komisija 2008 m. pateikė Europos psichikos sveikatos ir g [...]

Šiame numeryje

ES naujienos » 
Pranešimai iš visos Europos » 
Artėjantys renginiai » 
Nauji leidiniai » 
Valstybių narių nuomonė » 
  Užsiprenumeruokite informacinį biuletenį
  Ankstesni leidimai
  Siūlykite naujienas ir renginius
  Nusiųsti draugui

Visi šio leidinio teminiai straipsniai  »

Kiti teminiai straipsniai

Sveikatos programos projektai »

PREDI-NU – depresijos prevencija ir informavimas apie ją pasitelkus tinklus ES

Rūpinimasis jaunimo psichikos sveikata pasitelkiant technologijas ir pritaikant priežiūrą asmens poreikiams (PRO-YOUTH)

m. ES apdovanojimai už žurnalistinį darbą sveikatos srityje. Straipsniai »

„Nuotykiai 14 skyriuje“, pirmosios vietos laimėtojas Petr Třešňák iš Čekijos

„Juodi rutuliukai“, Lenkijos laureatas Tomasz Przybysz-Przybyszewski

 
 

ES naujienos 

2013 m. spalio 10 d. – Pasaulinė psichikos sveikatos diena  »

2013 m. tema „Psichikos sveikata ir vyresnio amžiaus suaugusieji“.

Už sveikatos apsaugą atsakingas Komisijos narys Tonio Borgas pasakė kalbą 2013 m. Europos vėžio kongrese kovos su vėžiu tema  »

Savo kalboje Komisijos narys T. Borgas pasakė, kad vėžys yra svarbus prioritetas visais lygmenimis ir turi juo likti ir kad visos ES valstybės narės iki 2014 m. bus įgyvendinusios nacionalines vėžio kontrolės strategijas arba planus.

2013 m. rugsėjo 29-oji – Pasaulinė širdies diena  »

Už sveikatos reikalus atsakingo Komisijos nario Tomio Borgo mintys. Jis ypač pabrėžė, kad anksti susiformavę sveikos gyvensenos įpročiai gali išgelbėti nuo širdies ligų.

Teikti straipsnius 2013 m. žurnalistinių darbų sveikatos srityje konkursui skirtas laikas baigėsi. „Sveikata ES“  »

Tiek dalyvių dar nėra buvę! Pateikta beveik 1000 straipsnių. Dabar juos vertins nacionalinės komisijos, o nugalėtojai bus paskelbti per specialią ceremoniją 2014 m. balandžio mėn.

Europos vaistų agentūra (EMA) sukūrė filmuką apie simbolį „▼“, kuriuo žymimi papildomai stebimi vaistai  »

Šį rudenį prie informacijos apie vaistus pastebėsite ir juodą trikampį. Jis sukurtas siekiant paskatinti pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistus.

2013 m. spalio 12-oji – Europos organų donorystės ir persodinimo diena  »

Šiais metais Europos organų donorystės diena globojant Europos Tarybai rengiama Belgijoje.

ES atliekamų tradicinės kinų medicinos mokslinių tyrimų derinimas  »

ES finansuojamas projektas „Kinijos tradicinės medicinos mokslinių tyrimų pogenominėje eroje geroji praktika“ skirtas įvertinti dabartinę ES Kinijos tradicinės medicinos naudojimo, saugos ir veiksmingumo tyrimų praktiką.

„EuroHealthNet“ sukūrė kokybės veiksmų interneto svetainę  »

Kokybės veiksmams skirta svetaine, kuri vienija 25 asocijuotuosius ir 17 bendradarbiaujančių partnerių iš 25 valstybių narių, siekiama veiksmingesnės ŽIV prevencijos Europoje pasitelkiant praktines kokybės užtikrinimo ir kokybės gerinimo priemones.

Pranešimai iš visos Europos 

Psichiatrijos ir psichikos sveikatos politikos reforma  [Liuksemburgas]  »

Sveikatos apsaugos ministras ir viešų sveikatos tyrimų centras „CRP-Santé“ pateikė tarpinius 2011–2012 m. psichiatrijos reformos vykdymo rezultatus.

Vokietija priėmė nacionalinį retųjų ligų planą  [Vokietija]  »

52 nacionalinio plano politikos pasiūlymai skirti opiausioms pacientų ir jų giminaičių problemoms spręsti.

Į mokyklą grįžkime sveiki  [Italija]  »

Tėvams ir vaikams skirtas vadovas, kaip naujais mokslo metais nepamiršti taisyklingos laikysenos, išsirinkti tinkamą kuprinę, pasirinkti sporto šaką, išnaikinti utėles ir t. t.

Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“  [Lietuva]  »

Lietuvos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro (SMLPC) ir Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centro (LMNŠC) rengiamo konkurso tikslas – ugdyti vaikų ir mokinių gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą.

Artėjantys renginiai 

Pasaulio sveikatos aukščiausiojo lygio susitikimas (Berlynas, 2013 m. spalio 20–22 d.)  »

Šiame susitikime dalyvauja sveikatos priežiūros sistemų mokslo darbuotojai, gydytojai, aukšto rango valstybių pareigūnai ir pramonės bei nevyriausybinių organizacijų atstovai iš viso pasaulio. Drauge jie sieks spręsti opiausius klausimus, medicinos ir sveikatos priežiūros sistemoms kilsiančius ateinantį dešimtmetį ir vėliau. 

Konferencija lėtinėmis ligomis sergančių darbuotojų sveikos gyvensenos skatinimo tema (Briuselis, 2013 m. spalio 22–23 d.)  »

Konferencija, finansuojama pagal ES sveikatos programą, bus baigiama 9-osios Europos sveikatingumo skatinimo darbe tinklo (ENWHP) iniciatyva.

6-as Europos pacientų forumas (EPF). Regioninis seminaras atstovavimo tema (Zagrebas, 2013 m. spalio 28–29 d.)  »

Seminaro tema – „Kaip pasiekti, kad pacientams būtų geriau atstovaujama ES ir nacionaliniu lygmeniu?“. Europos pacientų forumo dalyviai sužinos, kaip veiksmingai atstovauti pacientams abiem lygmenimis.

Nauji leidiniai 

„Geresnė visų ES piliečių sveikatos priežiūra“ – naujas Europos Komisijos 2013 m. leidinys  »

Leidinyje paaiškinama ES veikla sveikatos srityje, kodėl ES joje dalyvauja ir kokių rezultatų pasiekta.

ES mitybos, fizinio aktyvumo ir sveikatos platformos 2013 m. metinė ataskaita  »

Šeštojoje metinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie įvairią 2012 m. įgyvendintą veiklą ir Platformos veiklos bei laimėjimų santrauka.

Europos mitybos, fizinio aktyvumo ir sveikatos veiksmų platformos plenarinis posėdis, Briuselis, 2013 m. rugsėjo 26 d.  »

Jau parengta trumpa ataskaita.

Valstybių narių nuomonė 

Vartotojų apsaugos stiprinimas. Siekiama pagerinti medicinos prietaisų saugą  »

Europos Komisija priėmė dvi priemones, skirtas pasirūpinti, kad medicinos prietaisai būtų saugesni. Taip Komisija vykdo įsipareigojimą atkurti pacientų pasitikėjimą medicinos prietaisų sektoriumi po, be kita ko, „Poly Implant Prothèse“ (PIP) krūtų implantų skandalo. 

Kitame numeryje

Sveikatos priežiūra kitose ES valstybėse narėse

Šis informacinis biuletenis parengtas 23 oficialiosiomis ES kalbomis
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Į šį pranešimą atsakymo nerašykite – jis gautas iš netikrinamos e. pašto dėžutės.

Jei norite atsisakyti šio informacinio biuletenio prenumeratos, spustelėkite čia