Euroopan komission logo

NEWSLETTER

Nro 116, 10 lokakuuta 2013

Terveys-EU

Luotettavaa tietoa terveysasioista

Mielenterveys

Tonio Borg, terveysasioista vastaava Euroopan komission jäsen

Tonio Borg, terveysasioista vastaava Euroopan komission jäsen

Vuonna 2010 mielenterveysongelmista aiheutui terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmille sekä kansantaloudelle arviolta yli 450 miljardin euron kokonaiskustannukset. Vakava masennus on kaikissa EU-maissa yksi työkyvyttömyyden kolmesta yleisimmästä syystä. Mielenterveyshäiriöt ovat syynä lähes kolmanneksessa työkyvyttömyys- ja varhaiseläkehakemuksista EU-maissa. Yksilön kannalta kyse on terveyden ja elämänlaadun heikentymisestä. Työmarkkinat puolestaan jäävät vaille inhimillisiä voimavaroja, joista on yhä kasvava puute.

Tilanteen parantamiseksi komissio laati vuonna 2008 mielenterveyttä ja henkistä h [...]

Tässä numerossa

Uutisia EU:sta » 
Kuulumisia eri maista » 
Tapahtumakalenteri  » 
Uusia julkaisuja » 
EU:n lehdistötiedotteita » 
  Tilaa
  Aikaisemmat numerot
  Lähetä uutisia ja tapahtumatietoja
  Lähetä linkki

Lue pääkirjoitus kokonaisuudessaan  »

Lisää aiheesta

Terveysohjelman hankkeita »

PREDI-NU – Masennuksen torjunnan yhteistyöverkosto EU:ssa

PRO-YOUTH – Nuorten mielenterveyden edistäminen tietoverkkoa yksilöllisesti hyödyntäen

EU:n terveysalan Journalistipalkinto – artikkeleita »

"Adventures in ward 14", Petr Třešňák, Tšekin kansallinen voittaja-artikkeli

"Black Balls",Tomasz Przybysz-Przybyszewski, Puolan kansallinen voittaja-artikkeli

 
 

Uutisia EU:sta 

Maailman mielenterveyspäivä (10.10.2013)  »

Vuoden 2013 teemana on "Mielenterveys ja ikääntyvät aikuiset"

Syöväntorjunta – terveysasioista vastaavan komissaari Tonio Borgin puhe Euroopan syöpäkongressissa 2013  »

Komissaari Tonio Borg korosti puheessaan syöväntorjunnan keskeistä asemaa kaikilla tasoilla. Hän totesi myös, että vuoteen 2014 mennessä kaikki EU-maat ovat panneet täytäntöön kansallisen syöväntorjuntastrategian tai -suunnitelman.

Maailman sydänpäivä 29.9.2013  »

Terveysasioista vastaava komissaari Tonio Borg painotti puheessaan nuorella iällä omaksuttujen terveiden elämäntapojen merkitystä sydänsairauksien torjunnassa.

EU:n terveysalan journalistikilpailu 2013 – kilpailutöiden toimitusaika on päättynyt  »

Kilpailuun on toimitettu lähes 1 000 artikkelia. Kansalliset raadit arvioivat nyt artikkelit, ja voittajat ilmoitetaan huhtikuussa 2014.

Euroopan lääkeviraston (EMA) videossa esitellään kolmiosymbolin ▼ käyttöä lisävalvonnan alaisissa lääkkeissä.  »

Tuoteselosteissa aletaan tästä syksystä lähtien käyttää mustaa kärkikolmio -symbolia lääkkeissä, joiden käyttäjiä kannustetaan ilmoittamaan mahdollisista haittavaikutuksista.

Elinluovusten ja -siirtojen eurooppalainen teemapäivä (EODD) 12.10.2013  »

Elintenluovutuspäivää isännöi tänä vuonna Belgia.

Kiinalaisesta perinteisestä lääketieteestä EU:ssa tehdyn tutkimuksen harmonisointi  »

EU-rahoitteisessa hankkeessa GP-TCM arvioidaan perinteisen kiinalaisen lääketieteen käyttöä, turvallisuutta ja tehokkuutta koskevia EU:n nykyisiä tutkimuskäytäntöjä.

EuroHealthNet-verkosto avaa Quality Action -sivuston  »

Quality Action -hankkeessa on mukana 25 jäsentä ja 17 yhteistyökumppania 25 EU-maasta. Tavoitteena on lisätä hiv:n torjunnan tehokkuutta käytännönläheisten laadunvarmistus- ja laadunparannusvälineiden avulla.

Kuulumisia eri maista 

Psykiatrian ja mielenterveyden alan terveyspolitiikan uudistus  [Luxemburg]  »

Luxemburgin terveysministeriö ja kansanterveysalan tutkimuskeskus (CRP-Santé) esittelevät alustavia tuloksia (2011-2012) psykiatrisen hoidon uudistuksista ja mielenterveysalan toimintapolitiikan tulevaisuudesta.

Harvinaisia sairauksia koskeva Saksan kansallinen suunnitelma hyväksyttiin  [Saksa]  »

Suunnitelmaan kuuluu 52 toimintapoliittista ehdotusta, joilla pyritään parantamaan potilaiden ja heidän omaistensa asemaa.

Terveenä opintielle  [Italia]  »

Uuden kouluvuoden alkaessa vanhemmille ja lapsille jaettavassa oppaassa on tietoa esimerkiksi hyvistä työskentelyasennoista, koululaukkujen ergonomiasta, urheiluharrastuksista ja täiden torjunnasta.

Kilpailu terveellisten elämäntapojen ystäville  [Liettua]  »

Kilpailun tavoitteena on edistää koululaisten ja opiskelijoiden valmiuksia pitää huolta terveydestä. Sen ovat ideoineet Liettuan terveyskasvatus- ja tautientorjuntakeskus SMLPC ja LMNŠC-keskuksen opiskelijat.

Tapahtumakalenteri  

Kansainvälinen terveysalan huippukokous (Berliini, 20.–22.10-2013)  »

Huippukokouksessa terveysalan tutkijat, lääkärit, virkamiehet sekä yritysmaailman ja kansalaisjärjestöjen edustajat keskustelevat lääketieteen ja terveydenhoitojärjestelmien tulevaisuuden näkymistä. 

Konferenssi kroonikkojen terveyden edistämisestä työpaikoilla (Bryssel, 22.–23.10.2013)  »

EU:n terveysohjelmasta rahoitettu konferenssi on Euroopan työterveyden edistämisen verkoston (ENWHP) hanke.

Euroopan potilasfoorumi (EPF) – Alueellinen seminaari (Zagreb, 28.–29.10.2013)  »

Seminaarissa pyritään antamaan välineitä potilasnäkökulman edistämiseen sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla.

Uusia julkaisuja 

Euroopan komission uusi julkaisu "Improving health for all EU citizens 2013"  »

Julkaisussa esitellään EU:n terveysalan toimien taustoja ja tuloksia.

Ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevä Euroopan toimintafoorumi – Vuosiraportti 2013  »

Kuudennessa vuosiraportissa on tiivistelmä foorumin toimista ja tuloksista vuonna 2012.

Ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä käsittelevän Euroopan toimintafoorumin yleiskokous, Bryssel, 26.9.2013  »

Kokousraportti on nyt julkaistu.

EU:n lehdistötiedotteita 

Kuluttajaturvallisuus: lääkinnällisten laitteiden turvallisuuden parantaminen  »

Euroopan komissio on hyväksynyt uusia toimia, joilla parannetaan lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta. Tavoitteena on palauttaa kuluttajien luottamus muun muassa Poly Implant Prothèse –yrityksen (PIP) rintaimplantteihin liittyneen skandaalin jälkeen. 

Seuraavassa numerossa

Rajatylittävä terveydenhuolto

Uutiskirje on saatavilla EU:n 23 virallisella kielellä
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Älä vastaa tähän viestiin, sillä lähettäjäosoitteeseen saapuvia viestejä ei seurata.

 Uutiskirjeen tilauksen peruutus