Europa-Kommissionens logo

NEWSLETTER

Nr. 116, 10. Oktober 2013

Sundhed-EU

Din indgang til pålidelig information om folkesundhed

Mental sundhed

Af Tonio Borg, EU-kommissær for sundhed

Af Tonio Borg, EU-kommissær for sundhed

I 2010 blev de samlede omkostninger i forbindelse med mentale lidelser for sundhedssystemerne, de sociale velfærdssystemer og økonomien anslået til mere end 450 mia. EUR.  Alvorlig depression er en af de tre vigtigste årsager til invaliditet i alle EU-landene. Mentale lidelser ligger til grund for næsten en tredjedel af ansøgningerne om uarbejdsdygtighed og førtidspension i EU-landene og berøver således borgerne for sundhed og livskvalitet og arbejdsmarkederne for stadig mere knappe menneskelige ressourcer.

For at tage disse udfordringer op og fremme positiv mental trivsel iværksatte Kommissionen i 2008 [...]

I dette nummer

Nyt fra EU » 
Nyt fra EU-landene » 
Kommende begivenheder » 
Nye publikationer » 
Pressemeddelelser fra EU » 
  Abonner
  Tidligere numre
  Foreslå nyheder og begivenheder
  Send til en ven

Læs hele artiklen  »

Mere i fokus

Sundhedsprogramprojekter »

PREDI-NU - Forebyggelse af og bedre kendskab til depression gennem netværkssamarbejde i EU

PRO-YOUTH - Styrkelse af unges mentale sundhed gennem teknologistøttet personalisering af behandlingen

EU's sundhedspris for Journalister - Artikler »

Eventyr i afdeling 14, Petr Třešňák fra Tjekkiet vinder førstepræmien

Sorte kugler, af Tomasz Przybysz-Przybyszewski, national vinder, Polen

 
 

Nyt fra EU 

Verdensdagen for mental sundhed, 10. oktober 2013  »

Temaet for 2013 er "Mental sundhed og ældre voksne".

Sundhedskommissær Tonio Borg holder tale om bekæmpelse af kræft ved den europæiske kræftkongres 2013  »

I sin tale sagde Tonio Borg, at kræft er og fortsat skal være en høj prioritet på alle niveauer, og at alle EU-landene senest i 2014 vil have gennemført nationale kræftbekæmpelsesstrategier eller ‑planer.

Verdens hjertedag, 29. september 2013  »

Personligt indlæg af EU's sundhedskommissær, Tonio Borg,  som især understregede, hvordan sunde vaner tidligt i livet kan bidrage til at beskytte dig mod hjertesygdomme.

EU's sundhedspris for journalister 2013 - fristen for indgivelser er nu udløbet.  »

Bedste udgave nogensinde! Der er indsendt omkring 1 000 artikler. De vil nu blive sendt til de nationale juryer til vurdering, og vinderne offentliggøres ved en særlig ceremoni i april 2014.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) lancerer et videoklip, der forklarer det omvendte trekantsymbol "▼" på lægemidler, der er under yderligere overvågning  »

I løbet af efteråret vil produktoplysningerne begynde at indeholde en sort trekant for at tilskynde til indberetning af formodede bivirkninger.

Den europæiske dag for organdonation og transplantation (EODD), 12. oktober 2013  »

Dette år er Belgien vært for den europæiske dag for organdonation under Europarådets ledelse.

Harmonisering af EU’s forskning i traditionelle kinesiske lægemidler  »

Det EU-finansierede projekt for god praksis inden for forskning i traditionel kinesisk medicin i den postgenomiske æra (GP-TCM) blev oprettet for at vurdere igangværende EU-forskning i anvendelsen, sikkerheden og effektiviteten i forbindelse med traditionel kinesisk medicin.

EuroHealthNet lancerer websted for kvalitetssikring  »

Kvalitetssikringstiltaget, som samler 25 associerede partnere og 17 samarbejdspartnere fra 25 medlemsstater, har til formål at øge effektiviteten af hiv-forebyggelse i Europa ved hjælp af redskaber for praktisk kvalitetssikring (QA) og kvalitetsforbedring (QI).

Nyt fra EU-landene 

Reform af psykiatrisk og mental sundhedspolitik  [Luxembourg]  »

Ministeren for sundhed og CRP-Santé fremlægger de foreløbige resultater af status for 2011-2012 med hensyn til fremskridtene i reformen af de psykiatriske behandlingssektorer og fremtiden for mental sundhedspolitik.

Tyskland vedtager en national plan for sjældne sygdomme  [Tyskland]  »

De 52 politikforslag i den nationale plan vil løse de mest presserende problemer for patienter og deres pårørende.

Tilbage på skolebænken med godt helbred.  [Italien]  »

En vejledning til forældre og børn for det nye skoleår om rigtige stillinger, hjælp til at vælge den rette skoletaske, valg af idræt, hårlus osv.

"Den sundeste sunde livsstil"-konkurrence  [Litauen]  »

Konkurrencen, som er iværksat af centret for sundhedsundervisning og sygdomsforebyggelse (SMLPC) sammen med litauiske studerende fra ikke-formelle uddannelsescentre (LMNŠC), fokuserer på at udvikle børns og studerendes evne til at beskytte og forbedre deres egen og andres sundhed.

Kommende begivenheder 

World Health Summit, (Berlin, 20.-22. oktober 2013)  »

På dette topmøde mødes forskere, læger, ledende embedsmænd og industri- og ngo-repræsentanter fra sundhedssystemerne i hele verden for at drøfte de mest presserende problemer, som medicin- og sundhedssystemerne kommer til at stå over for i løbet af det næste årti og videre frem. 

Konference om fremme af sundhed på arbejdspladsen for ansatte med kroniske sygdomme (Bruxelles, den 22.-23. oktober 2013)  »

Konferencen, der finansieres under EU’s sundhedsprogram, afslutter det 9. ENWHP- initiativ (European Network for Workplace Health Promotion).

6. Europæiske Patientforum (EPF) — regionalt seminar (Zagreb, den 28.-29. oktober 2013)  »

"Hvordan kan man styrke patientperspektiver på EU-niveau og nationalt niveau?" - EPF vil give deltagerne redskaber til effektivt at fremme patientinteresser på europæisk og nationalt plan.

Nye publikationer 

Ny publikation fra Europa-Kommissionen "Bedre sundhed for alle EU-borgere" 2013  »

I denne publikation forklares det, hvad EU gør på sundhedsområdet, hvorfor EU er involveret, og hvilke resultater der er opnået.

EU-platform for kost, fysisk aktivitet og sundhed — årsrapport 2013  »

Denne sjette årsrapport indeholder oplysninger om en bred vifte af aktiviteter og sammenfatter de aktiviteter og resultater, der er opnået i forbindelse med platformen i løbet af 2012.

Plenarmøde i den europæiske handlingsplatform for kost, fysisk aktivitet og sundhed, Bruxelles, den 26. september 2013  »

Der foreligger nu en flashrapport.

Pressemeddelelser fra EU 

Styrkelse af forbrugernes sikkerhed: Forbedring af sikkerheden for medicinsk udstyr  »

Europa-Kommissionen har vedtaget to foranstaltninger for at forbedre sikkerheden for medicinsk udstyr og følger dermed op på sit tilsagn om at genoprette patienternes tillid med hensyn til medicinsk udstyr, bl.a. efter skandalen med PIP-brystimplantaterne (Poly Implant Prothèse). 

I næste udgave

Grænseoverskridende sundhedsydelser

Nyhedsbrevet udkommer på 23 officielle EU-sprog
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Du kan ikke svare på denne besked, da dit svar ikke vil blive læst.

Hvis du ikke længere vil abonnere på nyhedsbrevet, klik her