Logo Evropské komise

NEWSLETTER

Číslo 116, 10. Říjen 2013

Zdraví-EU

Spolehlivé informace o veřejném zdraví

Duševní zdraví

Tonio Borg, evropský komisař pro oblast zdraví

Tonio Borg, evropský komisař pro oblast zdraví

Náklady, které způsobují duševní nemoci, se podle odhadů v roce 2010 vyšplhaly na více než 450 miliard eur. Tyto náklady zatěžují systémy zdravotní a sociální péče, ale také celou ekonomiku. Například velká depresivní porucha je v členských státech EU třetí nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. Duševní poruchy jsou také důvodem téměř jedné třetiny žádostí o invalidní nebo předčasný důchod. Nemocní tak trpí nejen zdravotními problémy, ale i nižší kvalitou života. Trhy práce navíc přicházejí o stále potřebnější lidské zdroje.

V zájmu řešení těchto problémů a ke zvýšení povědomí o otázkách duševního [...]

V tomto vydání

Novinky z EU » 
Podávání zpráv z celé Evropy » 
Budoucí akce » 
Nové publikace » 
Tiskové zprávy EU » 
  Objednávka
  Předchozí vydání
  Náměty na další aktuality
  Poslat dál

Přečtěte si vše v tomto čísle  »

Rovněž v tomto čísle

Projekty v oblasti programu veřejného zdraví »

Prevence deprese – osvěta a networking v EU (PREDI-NU)

Podpora duševního zdraví mladých lidí prostřednictvím moderní individuální péče (PRO-YOUTH)

Novinářská cena EU v oblasti zdraví - Články »

„Dobrodružství v pavilonu č. 14“, Petr Třešňák z České republiky, 1. místo v soutěži

„Černé závaží“, Tomasz Przybysz-Przybyszewski, vítěz národního kola, Polsko

 
 

Novinky z EU 

Světový den duševního zdraví – 10. října 2013  »

Hlavním tématem pro rok 2013 je „Duševní zdraví starších lidí“.

Projev komisaře pro oblast zdraví Tonia Borga na Evropském kongresu o rakovině 2013  »

Komisař Borg se ve svém projevu zaměřil na problematiku boje proti rakovině. Řekl, že toto onemocnění je a musí zůstat nejdůležitější prioritou na všech úrovních a že do roku 2014 musí všechny členského státy EU zavést národní strategie nebo plány prevence rakoviny.

Světový den srdce – 29. září 2013  »

Komisař Tonio Borg ve svém blogu „Personally speaking“  poukázal na to, jak vás zdravé životní návyky z mládí mohou ochránit před srdečním onemocněním.

Novinářská cena EU v oblasti zdraví 2013 – konec podávání příhlášek  »

Do soutěže bylo zasláno přibližně 1000 článků, což je největší počet v historii soutěže. Články nyní začnou hodnotit národní poroty a vítězové budou slavnostně vyhlášeni v dubnu 2014.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zveřejnila videoklip, který vysvětluje symbol obráceného trojúhelníku „▼“ na léčivech, které vyžadují další sledování  »

Na příbalové informaci některých léčiv se bude od podzimu uvádět symbol černého obráceného trojúhelníku. Všechny nežádoucí účinky těchto léčiv by se měly hlásit.

Evropský den dárcovství a transplantace orgánů (EODD) – 12. října 2013  »

Hostitelskou zemí letošního Evropského dne dárcovství a transplantace orgánů je Belgie. Den se koná pod záštitou Rady Evropy.

Harmonizace výzkumu tradičního čínského lékařství v EU  »

Unií financovaný projekt „Osvědčené postupy ve výzkumu tradičního čínského lékařství v postgenomické éře“ má posoudit současnou výzkumnou praxi EU zabývající se používáním, bezpečností a účinností tradiční čínské medicíny.

Síť EuroHealthNet spustila nové internetové stránky Quality Action  »

Cílem stránek Quality Action, které sdružují 25 přidružených a 17 spolupracujících partnerů z 25 členských států, je zvýšit efektivnost prevence HIV v Evropě pomocí praktických nástrojů na kontrolu a zlepšení kvality.

Podávání zpráv z celé Evropy 

Reforma psychiatrické péče a politiky duševního zdraví  [Lucembursko]  »

Ministr zdravotnictví a Výzkumné zdravotní centrum (CRP-Santé) představili předběžné výsledky souhrnné zprávy za období 2011–2012 o pokroku v realizaci reformy psychiatrické péče a budoucího vývoje politiky duševního zdraví.

Německo přijímá národní strategii pro vzácná onemocnění  [Německo]  »

52 návrhů politických opatření v národní strategii řeší nejpalčivější problémy pacientů a jejich rodin.

Zpátky do školních lavic v dobré kondici  [Itálie]  »

Rádce pro rodiče a jejich děti do nového školního roku o správném držení těla, jak si vybrat vhodnou školní brašnu, jaký sport začít provozovat, jak se zbavit vší apod.

Soutěž „Zdraví a zdravější milovníci správného životního stylu“  [Litva]  »

Soutěž pořádá vzdělávací centrum zdraví a prevence nemocí (SMLPC) a litevští studenti neformálního vzdělávacího centra (LMNŠC). Cílem soutěže je naučit děti a mládež chránit nejen své zdraví, ale i zdraví ostatních.

Budoucí akce 

Světový zdravotnický summit (Berlín, 20.–22. října 2013)  »

Summitu se účastní vědci, lékaři, vysocí vládní úředníci, představitelé průmyslu, nevládní organizace zastupující systémy zdravotní péče z celého světa. Na pořadu summitu jsou nejpalčivější otázky medicíny a systémů zdravotní péče v nadcházejících desetiletích. 

Konference o podpoře zdravého pracovního prostředí pro zaměstnance s chronickými onemocněními (Brusel, 22.–23. října 2013)  »

Konference financovaná z prostředků programu EU v oblasti zdraví uzavře 9. iniciativu evropské sítě na podporu ochrany zdraví na pracovišti (ENWHP).

6. evropské fórum pacientů (EPF) – Regionální seminář o efektivních technikách prosazování zájmů (Záhřeb, 28.–29. října 2013)  »

„Jak posílit stanoviska pacientů na vnitrostátní a evropské úrovni?“: seminář seznámí účastníky s technikami efektivního prosazování zájmů na vnitrostátní a evropské úrovni.

Nové publikace 

Nová publikace Evropské komise: „Za lepší zdraví všech občanů EU“ 2013  »

Publikace vysvětluje činnost EU v oblasti zdraví, proč se EU v této otázce angažuje a jaké jsou výsledky.

Platforma EU o výživě, fyzické aktivitě a zdraví – výroční zpráva 2013  »

Šestá výroční zpráva uvádí informace o široké škále provedených aktivit a shrnuje činnost a úspěchy platformy v roce 2012.

Plenární zasedání evropské platformy o výživě, fyzické aktivitě a zdraví, Brusel, 26. září 2013  »

Shrnutí ze zasedání.

Tiskové zprávy EU 

Zvýšení bezpečnosti spotřebitelů: Lepší bezpečnost zdravotnických prostředků  »

Evropská komise přijala dvě opatření pro zvýšení bezpečnosti zdravotnických prostředků, čímž plní svůj závazek obnovit důvěru spotřebitelů ve zdravotnické prostředky mimo jiné v návaznosti na skandál s prsními implantáty společnosti Poly Implant Prothèse (PIP). 

V příštím vydání

Přeshraniční zdravotní péče

Tento zpravodaj je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Vzkaz byl zaslán z e-mailové adresy, která se nemonitoruje. Proto na něj prosím neodpovídejte.

Chcete-li zrušit předplatné zpravodaje, klepněte zde