EU-kommissionens logga

NEWSLETTER

Nr 115, 26 september 2013

Hälsoportal

Här hittar du tillförlitlig folkhälsoinformation

Rättvis hälsa

Tonio Borg, EU:s folkhälsokommissionär

Tonio Borg, EU:s folkhälsokommissionär

Hälsa angår alla. Alla bör ha tillgång till god vård oberoende av kön, ålder, ras, sexuell läggning, typ av sjukdom, social ställning, utbildning eller land. Så är det inte nu. Vi måste därför bekämpa diskrimineringen i vården.

I fjol lovade jag Europaparlamentet att bekämpa alla former av diskriminering i vården.

Jag har nu lyssnat till människor som diskriminerats, som känner sig stigmatiserade och som har svårt att få den vård de behöver på grund av sin sjukdom, sina livsval eller sitt ursprung. Jag har träffat dem som har vänt sig till mig efter att ha blivit orättvist behandlade – från män [...]

I detta nummer

Nyheter från EU » 
Nyheter från EU-länderna » 
Kommande evenemang » 
Nya publikationer » 
Pressmeddelanden från EU » 
  Prenumerera
  Tidigare nummer
  Tipsa om nyheter och evenemang
  Tipsa om sidan

Läs hela artikeln  »

Mer på detta tema

Projekt inom folkhälsoprogrammet »

Bordernetwork

Averroesnätverket

Correlation II

EU:s journalistpris för folkhälsa – artiklar »

EU:s journalistpris för folkhälsa: Rumäniens finalistartikel

 
 

Nyheter från EU 

Kampanjen ”Sluta röka med Barca” prisas  »

Vid Eacas prisutdelning i Bryssel den 18 september fick kampanjen ”Sluta röka med Barca” en silver-Effie.

Internationella Alzheimerdagen, 21 september 2013  »

EU:s folkhälsokommissionär Tonio Borg har ordet.

EU:s journalistpris för folkhälsa 2013 – sista chansen att delta  »

Nu är det bara fyra dagar kvar till deadline den 30 september 2013.Så skicka in dina artiklar på en gång!

Nya upphandlingar på gång  »

Tre nya upphandlingar har utlysts: god praxis för blodtransfusioner, vetenskapligt stöd till EU:s tobakspolitik samt utbildningspaket för hälso- och sjukvårdspersonal för att förbättra vården för invandrare och etniska minoriteter, bland annat romer.

Kommissionen söker medlemmar till pediatriska kommittén  »

Vi söker ledamöter och suppleanter från patientorganisationer och organisationer för hälso- och sjukvårdspersonal.

Yttrande från expertpanelen om effektiva sätt att investera i hälsa  »

Expertpanelen har ombetts att yttra sig om studien ”Utvärdering av offentlig-privata partnerskap i hälso- och sjukvården i EU”.

Europeiska läkemedelsmyndigheten redo för framtiden  »

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har omorganiserats. Myndigheten ska nu ännu bättre kunna arbeta för människors och djurs hälsa.

Nyheter från EU-länderna 

Nationell handlingsplan för bättre kost  [Österrike]  »

Planen ska minska förekomsten av övervikt och fetma hos spädbarn, barn, ungdomar, gravida och ammande kvinnor till 2020. Man ska också ta fram informations- och utbildningsverktyg.

Styr mot hälsan – skolprojekt  [Danmark]  »

Projektet pågår till 2016–2017 och ska se till att eleverna får hälsoundervisning och att de rör mer på sig.

Kommande evenemang 

Europeiska organisationen för mjölkbanker, andra internationella kongressen (Istanbul, 8–9 november 2013)  »

På temat ”Olika kulturer och traditioner – samma mjölkbanker?” presenteras olika modeller för mjölkbanker, även privata initiativ. Man kommer också att diskutera säkerhet, kvalitet och riktlinjer.

Sjätte europeiska patientforumet (Zagreb, 28–29 oktober 2013)  »

Årets europeiska patientforum kommer att ge deltagarna verktyg att verka effektivt på europeisk och nationell nivå.

Nya publikationer 

EU-finansierade folkhälsoinitiativ 2008–2011  »

I den här broschyren från genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor kan du läsa om 20 initiativ som visar hur gemensamma EU-insatser gynnar människors hälsa.

Systemet för snabb varning för vävnader och celler – rapport 2010–2012  »

Systemet för snabb varning för mänskliga vävnader och celler används parallellt med nationella övervakningssystem och ska förbättra säkerheten för donerade vävnader och celler.

Pressmeddelanden från EU 

Samråd om miljörisker och indirekta hälsoeffekter av kvicksilver i amalgam  »

EU-kommissionen och vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker har inlett ett samråd om det preliminära yttrandet ”Miljörisker och indirekta hälsoeffekter av kvicksilver från amalgamfyllningar”.

I nästa nummer

Psykisk hälsa

Vårt nyhetsbrev finns på 23 officiella EU-språk
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Svara inte på detta meddelande. Mejl till den här adressen kommer inte att läsas.

Om du vill avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet, klicka här