Eiropas Komisijas logo

NEWSLETTER

Nr. 115, 2013 m. Septembris 26 d.

Veselība-ES

Drošs informācijas avots par sabiedrības veselību

Diskriminācijas novēršana veselības jomā

Eiropas Komisijas veselības komisārs Tonio Borgs

Eiropas Komisijas veselības komisārs Tonio Borgs

Veselība ir visu cilvēku tiesības. Ir svarīgi, lai kvalitatīva veselības aprūpe būtu pieejama katram neatkarīgi no dzimuma, vecuma, rases, seksuālās orientācijas, slimības veida, sociālā stāvokļa, izglītības vai dzīvesvietas valsts. Lai panāktu šī mērķa īstenošanos, mums ir jācīnās pret diskrimināciju veselības jomā.

Pērn Eiropas Parlamentā izteicu gatavību cīnīties pret visu veidu diskrimināciju veselības jomā.

Kopš tā laika esmu uzklausījis cilvēkus, kuri pieredzējuši diskrimināciju un cietuši no aizspriedumiem, kuriem ir grūtības saņemt nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus viņu slim [...]

Šajā izdevumā

ES ziņas » 
Ziņojumi no visas Eiropas » 
Gaidāmie notikumi » 
Jaunas publikācijas » 
ES paziņojumi presei » 
  Abonēt
  Iepriekšējie izdevumi
  Pieteikt jaunumus un pasākumus
  Sūtīt draugam

Lasiet visu rakstu  »

Vēl šajā izdevumā

Veselības programmas projekti »

BORDERNETwork

Tīkls “AVERROES”

“Correlation II”

ES . gada žurnālistikas balva veselības aizsardzības jomā — raksti »

“21 diena”, konkursa uzvarētājs no Rumānijas Kristians Delčea

 
 

ES ziņas 

Kampaņa “Atmetiet smēķēšanu kopā ar “Barça”” saņem Eiropas Saziņas līdzekļu asociācijas (EACA) balvu “EURO EFFIES”  »

Balvas pasniegšanas ceremonijā 18. septembrī Briselē kampaņa “Atmetiet smēķēšanu ar “Barça”” ieguva sudraba balvu.

Pasaules Alcheimera diena 2013. gada 21. septembrī  »

Veselības aizsardzības komisārs Tonio Borgs “Runājot personiski”

ES žurnālistikas balva veselības aizsardzības jomā — pēdējā iespēja iesaistīties 2013. gada konkursā  »

Atlikušas tikai četras dienas līdz rakstu iesniegšanas termiņam (2013. gada 30. septembrim).Nekavējieties, iesniedziet rakstus!

Veselības un patērētāju izpildaģentūra (EAHC) sāk jaunu piedāvājumu konkursu  »

Publicēti trīs uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus: laba prakse asins pārliešanas jomā, priekšlikumi smēķēšanas ierobežošanas politikas atbalstam un apmācība veselības nozares darbiniekiem, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti migrantiem un etniskajām minoritātēm, tostarp romiem.

Komisijas uzaicinājums izteikt ieinteresētību par Pediatrijas komitejas locekļa vietu  »

Šis uzaicinājums attiecas uz pacientu apvienību un veselības aprūpes profesionālo organizāciju pārstāvjiem un to aizstājējiem.

Ekspertu grupai jautājumā par efektīviem ieguldījumiem veselības jomā adresēts zinātniska atzinuma pieprasījums  »

Ir pieprasīts atzinums par novērtējuma pētījumu “Publiskā un privātā sektora partnerības veselības aprūpes pakalpojumu jomā ES”.

Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) jaunā struktūra, kas atbilst nākotnes prasībām  »

EMA paziņojusi savas jaunās organizatoriskās struktūras detaļas. Reorganizācija īstenota, lai uzlabotu aģentūras darbības efektivitāti un tās atbalstu veselības aprūpes jomā un sabiedrības un dzīvnieku veselības jomā.

Ziņojumi no visas Eiropas 

Valsts rīcības plāns uztura jomā (NAP.e)  [Austrija]  »

Plāna galvenais mērķis ir līdz 2020. gadam samazināt to zīdaiņu, bērnu, pusaudžu, grūtnieču un ar krūti barojošu sieviešu skaitu, kurām ir liekais svars un aptaukošanās, kā arī izstrādāt palīglīdzekļus, kas sekmēs informācijas izplatīšanu un atbildības apzināšanos.

Veselības pārvaldība — rūpes par bērniem un to, lai viņi kļūtu par veseliem pieaugušajiem  [Dānija]  »

Projekts turpināsies līdz 2016./2017. gadam un gādās par kultūru, kas rosina studentus kustēties un izvēlēties veselīgāku dzīvi.

Gaidāmie notikumi 

Otrais starptautiskais Eiropas Piena banku apvienības kongress (Stambula, 2013. gada 8.–9. novembris)  »

Konferencei izraudzītais nosaukums ir “Dažādas kultūras un tradīcijas — mātes piena bankas vienādas?” Tās temati ir donorpiena banku apsekojuma informācija, neformāla apmaiņa ar mātes pienu un EMBA kartes atjaunināšana.

Sestais Eiropas pacientu forums (Zagreba, 2013. gada 28.–29. oktobris)  »

Šogad Eiropas pacientu forums (EPF) dalībniekiem piedāvās palīglīdzekļus, kas viņiem ļaus efektīvi paust uzskatus Eiropas un valstu līmenī.

Jaunas publikācijas 

Vienota rīcība: ES atbalsts galvenajām sabiedrības veselības iniciatīvām 2008.–2011. gads  »

Šajā Veselības un patērētāju izpildaģentūras (EAHC) publicētajā brošūrā iekļautie 20 veiksmes stāsti ilustrē pozitīvās izmaiņas ES iedzīvotāju veselībā, kas panāktas, pateicoties vienotai rīcībai.

Ziņojums par ātrās ziņošanas sistēmu cilvēka audu un šūnu jomā (RATC), 2010.–2012. gads  »

Ātrās ziņošanas sistēmu cilvēka audu un šūnu jomā (RATC) izmanto paralēli esošajām valsts uzraudzības sistēmām, kas vāc un pārvalda brīdinājumus par cilvēka audiem un šūnām, ko ziedo un izmanto kādā dalībvalstī.

ES paziņojumi presei 

Sākotnējais atzinums “Zobārstniecības amalgamā izmantotā dzīvsudraba radītais vides apdraudējums un netiešā ietekme uz veselību” — sabiedriskā apspriešana  »

Eiropas Komisija un tās Nepārtikas veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCHER) ir sākušas apspriest sākotnējo atzinumu jautājumā par zobārstniecības amalgamā izmantotā dzīvsudraba radīto vides apdraudējumu un netiešo ietekmi uz veselību.

Biļetena nākamajā numurā

Garīgā veselība

E biļetens ir pieejams 23 ES oficiālajās valodās
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Lūdzu, neatbildiet uz šo vēstuli, jo tā izsūtīta no adreses, kurā neviens neuzrauga ienākošās vēstules.

Ja vēlaties pārtraukt šā biļetena abonēšanu, uzklikšķiniet šeit