Europos Komisijos logotipas

NEWSLETTER

Nr. 115. 2013 metai. Rugsėjis. 26 diena

Sveikata ES

Jūsų patikimos informacijos apie visuomenės sveikatą portalas

Kova su diskriminacija sveikatos srityje

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas

Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas

Sveikata yra visų mūsų teisė. Visi gyventojai turėtų galėti naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, rasės, lytinės orientacijos, ligos rūšies, socialinės padėties, išsilavinimo ar šalies, kurioje gyvena. Kad tai taptų tikrove, turime kovoti su diskriminacija sveikatos srityje.

Praėjusiais metais Europos Parlamente asmeniškai įsipareigojau kovoti su visų rūšių diskriminacija sveikatos srityje.

Nuo tada siekiau išklausyti asmenis, kurie kenčia nuo diskriminacijos, kurie jaučiasi menkinami, kuriems sunku gauti reikiamas sveikatos priežiūros paslau [...]

Šiame numeryje

ES naujienos » 
Pranešimai iš visos Europos » 
Artėjantys renginiai » 
Nauji leidiniai » 
Valstybių narių nuomonė » 
  Užsiprenumeruokite informacinį biuletenį
  Ankstesni leidimai
  Siūlykite naujienas ir renginius
  Nusiųsti draugui

Visi šio leidinio teminiai straipsniai  »

Kiti teminiai straipsniai

Sveikatos programos projektai »

„BORDERNETwork“

Tinklas AVERROES

„Correlation II“

m. ES apdovanojimai už žurnalistinį darbą sveikatos srityje. Straipsniai »

Rumunijos laureato Cristiano Delcea straipsnis „21 diena“

 
 

ES naujienos 

Kampanija „Mesk rūkyti su „Barça“ pelnė Europos komunikacijos agentūrų asociacijos „EURO EFFIES“ apdovanojimą  »

Per rugsėjo 18 d. Briuselyje surengtą apdovanojimų ceremoniją kampanijai „Mesk rūkyti su „Barça“ skirtas sidabras.

2013 m. rugsėjo 21-oji – Pasaulinė Alzheimerio ligos diena  »

Už sveikatos politiką atsakingo Komisijos nario Tonio Borgo kreipimasis

2013 m. ES apdovanojimas už žurnalistinį darbą sveikatos srityje: artėja straipsnių teikimo terminas  »

Iki straipsnių teikimo termino – 2013 m. rugsėjo 30 d. – teliko 4 dienos.Nedelskite! Teikite savo straipsnius!

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra (EAHC) paskelbė naujus konkursus  »

Paskelbti trys konkursai: gerosios kraujo perpylimo patirties, konkursas tabako politikos formavimui remti ir sveikatos specialistams skirtas mokymas siekiant gerinti migrantų ir etninių mažumų, įskaitant romus, galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir jų kokybę.

Komisijos kvietimas pareikšti susidomėjimą eiti Pediatrijos komiteto narių pareigas (PDCO)  »

Kviečiama tapti nariais ir pakaitiniais nariais, atstovaujančiais pacientų asociacijoms ir sveikatos priežiūros specialistų organizacijoms.

Prašymas Veiksmingų investavimo į sveikatos sektorių būdų ekspertų grupei pateikti mokslinę nuomonę  »

Paprašyta pateikti nuomonę apie tyrimą „Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės teikiant sveikatos priežiūros paslaugas visoje ES vertinimas“.

Žvelgiant į ateitį pertvarkyta Europos vaistų agentūra  »

Europos vaistų agentūra paskelbė apie savo naują organizacinę struktūrą. Po pertvarkos ji galės geriau vykdyti užduotis, susijusias su visuomenės ir gyvūnų sveikata.

Pranešimai iš visos Europos 

Nacionalinis mitybos veiksmų planas („NAP.e“)  [Austrija]  »

Pagrindinis plano tikslas – pasiekti, kad iki 2020 m. antsvorį turinčių ir nutukusių kūdikių, vaikų, paauglių, nėščiųjų ir žindyvių būtų mažiau, bei parengti informavimo ir galių suteikimo priemonių.

„Atsakomybė už sveikatą“. Skatinti vaikus tapti sveikesniais suaugusiaisiais  [Danija]  »

Projektas bus vykdomas iki 2016–2017 m. Juo bus ugdomas moksleivių įprotis judėti ir jie bus skatinami priimti geresnius sveikos gyvensenos sprendimus.

Artėjantys renginiai 

2-asis Tarptautinis Europos pieno bankų asociacijos (EMBA) suvažiavimas (Stambulas, 2013 m. lapkričio 8–9 d.)  »

Konferencijoje „Skirtingos kultūros ir tradicijos – tokie patys pieno bankai?“ bus aptariama donorų pieno bankų tyrimų informacija bei neoficialus dalijimasis motinos pienu ir bus atnaujintas EMBA žemėlapis.

6-asis Europos pacientų forumas (Zagrebas, 2013 m. spalio 28–29 d.)  »

Per šių metų Europos pacientų forumą dalyviams bus suteikta priemonių veiksmingai propaguoti pacientų teises Europos ir nacionaliniu lygmenimis.

Nauji leidiniai 

Bendri veiksmai. 2008–2011 m. ES parama pagrindinėms visuomenės sveikatos iniciatyvoms  »

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros (EAHC) paskelbtoje knygelėje pateikiami 20 sėkmingos veiklos pavyzdžių rodo teigiamą bendrų veiksmų poveikį ES gyventojų sveikatai.

Skubių pranešimų apie žmogaus audinius ir ląsteles sistemos (RATC) ataskaita (2010–2012 m.)  »

Skubių pranešimų apie žmogaus audinius ir ląsteles sistema (RATC) yra naudojama kartu su esamomis nacionalinėmis budrumo sistemomis, kurių paskirtis – rinkti ir tvarkyti pranešimus apie žmogaus audinius ir ląsteles, dovanotus ir naudojamus valstybėje narėje.

Valstybių narių nuomonė 

Viešos konsultacijos dėl pirminės nuomonės „Iš dantų amalgamų išsiskiriančio gyvsidabrio pavojus aplinkai ir netiesioginis poveikis sveikatai“  »

Europos Komisija ir jos su maistu nesusijusius klausimus nagrinėjantis Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas (SCHER) pradėjo konsultacijas dėl pirminės nuomonės dėl iš dantų amalgamų išsiskiriančio gyvsidabrio pavojaus aplinkai ir netiesioginio poveikio sveikatai.

Kitame numeryje

Psichikos sveikata

Šis informacinis biuletenis parengtas 23 oficialiosiomis ES kalbomis
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Į šį pranešimą atsakymo nerašykite – jis gautas iš netikrinamos e. pašto dėžutės.

Jei norite atsisakyti šio informacinio biuletenio prenumeratos, spustelėkite čia