Europa-Kommissionens logo

NEWSLETTER

Nr. 115, 26. September 2013

Sundhed-EU

Din indgang til pålidelig information om folkesundhed

Slut med at forskelsbehandle inden for sundhed

Af Tonio Borg, EU-kommissær for sundhed

Af Tonio Borg, EU-kommissær for sundhed

Sundhed er allemands eje. Alle skal have ret til ordentlig sundhedspleje uanset køn, alder, race og seksuel orientering samt, hvilken sygdom, social status og uddannelse man har, eller hvor man bor. Det skal være slut med at forskelsbehandle inden for sundhed!

Sidste år lovede jeg personligt Europa-Parlamentet, at jeg ville bekæmpe alle former for forskelsbehandling på sundhedsområdet

Siden da har jeg sat mig for at lytte til dem, der er udsat for forskelsbehandling, som er ofre for stigmatisering, og som har svært ved at få den nødvendige sundhedspleje på grund af den sygdom, de har, de valg, [...]

I dette nummer

Nyt fra EU » 
Nyt fra EU-landene » 
Kommende begivenheder » 
Nye publikationer » 
Pressemeddelelser fra EU » 
  Abonner
  Tidligere numre
  Foreslå nyheder og begivenheder
  Send til en ven

Læs hele artiklen  »

Mere i fokus

Sundhedsprogramprojekter »

BORDERNETwork

AVERROES-netværket

Correlation II

EU's sundhedspris for Journalister - Artikler »

21 dage af Cristian Delcea, national vinder i Rumænien

 
 

Nyt fra EU 

"Kvit rygningen med Barça"-kampagnen vinder EACA EURO EFFIES-pris  »

Ved prisoverrækkelsen i Bruxelles den 18. september fik "Kvit rygningen med Barça" en sølvmedalje.

International alzheimerdag, den 21. september 2013  »

Personligt indlæg af EU's sundhedskommissær, Tonio Borg.

EU's sundhedspris for journalister - sidste chance for at være med  »

Nu er der kun 4 dage, til indsendelsesfristen udløber (30. september 2013). Pas på, du ikke brænder inde med din artikel!

Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC) lancerer nyt udbud  »

EAHC har annonceret tre udbud: god praksis inden for blodtransfusion; konkurrence til støtte for tobakspolitik og uddannelsespakke til sundhedsfaglige for at give indvandrere og etniske mindretal, herunder romaer, bedre adgang til sundhedsydelser af ordentlig kvalitet

Kommissionen indkalder interessetilkendegivelser til Det Pædiatriske Udvalg (PDCO)  »

Kommissionen søger medlemmer og suppleanter, der kan repræsentere patientsammenslutninger og sundhedsprofessionelles organisationer.

Anmodning om videnskabelig udtalelse fra ekspertpanelet for effektive sundhedsinvesteringer  »

Panelet er blevet bedt om at komme med en vurdering af undersøgelsen "Evaluering af offentlig-private partnerskaber inden for sundhedsplejen i EU".

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har fået ny struktur  »

EMA har løftet sløret for sin fremtidige organisationsstruktur. Med ændringer bliver agenturet bedre rustet til sit arbejde med at fremme menneskers og dyrs sundhed.

Nyt fra EU-landene 

Den nationale handlingsplan for bedre spisevaner  [Østrig]  »

Denne plan skal først og fremmest bekæmpe overvægt og fedme frem til 2020 blandt børn, unge, gravide og mødre, der ammer. Den skal også sikre bedre information og gøre folk mere selvhjulpne.

"Styr på sundheden"- skal give børn lyst til at blive sunde voksne  [Danmark]  »

Projektet, der løber indtil 2016/2017, skaber en kultur, som får skoleelever til at bevæge sig og vælge en sundere livsstil.

Kommende begivenheder 

Den europæiske modermælksforening (EMBA) holder sin anden internationale kongres, (Istanbul, 8.-9. november 2013)  »

Konferencen har titlen "Forskellige kulturer og traditioner, samme modermælksbanker?". Deltagerne vil drøfte tilsyn med modermælksbanker, udveksle viden om modermælk og ajourføre EMBA-kortet.

Sjette europæiske patientforum (Zagreb, 28.-29. oktober 2013)  »

Formålet med årets forum er at sætte deltagerne i stand til at kommunikere bedre om patientrettigheder på europæisk og nationalt plan.

Nye publikationer 

Fælles aktioner - EU's støtte til centrale sundhedsinitiativer, 2008-2011  »

Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC) har udgivet en brochure med 20 succeshistorier, der beskriver de positive virkninger, som fælles aktioner har haft for borgernes sundhed i EU.

Rapport om udrykningssystemet for menneskelige væv og celler (RATC), 2010-2012  »

Dette udrykningssystem anvendes sideløbende med de eksisterende nationale overvågningssystemer, der indsamler og håndterer varslinger om humane væv og celler, der doneres og anvendes i et medlemsland.

Pressemeddelelser fra EU 

Offentlig høring om den foreløbige udtalelse "om miljørisici og indirekte sundhedsvirkninger af kviksølv fra tandamalgam"  »

Kommissionen og Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (VKSM) har lanceret en høring om den foreløbige udtalelse om miljørisici og indirekte sundhedsvirkninger af kviksølv fra tandamalgam

I næste udgave

Mental sundhed

Nyhedsbrevet udkommer på 23 officielle EU-sprog
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Du kan ikke svare på denne besked, da dit svar ikke vil blive læst.

Hvis du ikke længere vil abonnere på nyhedsbrevet, klik her