Eiropas Komisijas logo

NEWSLETTER

Nr. 114, 2013 m. Septembris 12 d.

Veselība-ES

Drošs informācijas avots par sabiedrības veselību

Ko ES dara, lai ierobežotu aptaukošanos un veicinātu veselīgu dzīvesveidu

Filips Rū, nodaļas vadītājs, Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts, C4 nodaļa “Veselību noteicošie faktori”

Filips Rū, nodaļas vadītājs, Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts, C4 nodaļa “Veselību noteicošie faktori”

Atliek paskatīties uz skaitļiem Eiropā un uz eiropiešu piebriestošo vidukli, lai redzētu, ka aptaukošanās pieaug. It īpaši satrauc šī tendence bērniem, aptaukošanās var novest pie veselības problēmām visu turpmāko mūžu, piemēram, diabēta, sirdskaites un citām hroniskām slimībām.

Visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir aptaukojušies vidēji 17 % pieaugušo iedzīvotāju.  Piecdesmit divi procenti Eiropas pieaugušo cieš no liekā svara vai ir aptaukojušies. Tas nozīmē, ka ar lieko svaru vai aptaukojies ir katrs otrais pieaugušais un gandrīz katrs trešais bērns.

Eiropas Savienība ir aktīvi iesaistījus [...]

Šajā izdevumā

ES ziņas » 
Ziņojumi no visas Eiropas » 
Gaidāmie notikumi » 
Jaunas publikācijas » 
  Abonēt
  Iepriekšējie izdevumi
  Pieteikt jaunumus un pasākumus
  Sūtīt draugam

Lasiet visu rakstu  »

Vēl šajā izdevumā

Veselības programmas projekti »

Partnerība, veselīgs uzturs un inovatīva pārvaldība kā līdzekļi pret aptaukošanos un lieko svaru (“Obesity Governance)

Veseli bērni veselās ģimenēs (“Healthy Children”)

Multiplikācijas filmas bērniem ar mērķi ļaut iepazīt un radīt izpratni par veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm (“ACTIVE”)

Cīņa ar aptaukošanos, izmantojot piedāvājumu un pieprasījumu (“FOOD”)

ES . gada žurnālistikas balva veselības aizsardzības jomā — raksti »

Žurnālistikas konkursa 2012. gada finālistes spānietes Melisas Tujas Sančesas raksts par suņiem, kuri palīdz diabēta slimniekiem un autiskiem cilvēkiem.

 
 

ES ziņas 

Eiropas Komisija — Veselības aizsardzības tīmekļa vietne par veselību visā Eiropā  »

Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts ar prieku iepazīstina ar Komisijas veselības aizsardzības vietnes jauno versiju, kas pielāgota jaunām interneta ierīcēm, proti, viedtālruņiem un planšetdatoriem, un kurā ir integrēts portāls “Veselība ES” un tā informatīvais biļetens.

“Quit Smoking with Barça” saņem Eiropas Plaušu fonda balvu par plaušu veselības uzlabošanu  »

Šī balva tika pasniegta Eiropas Elpceļu slimību biedrības ikgadējā kongresā, kurā piedalās ap 20 000 veselības aprūpes speciālistu, lai pārrunātu jaunākos sasniegumus elpceļu slimību medicīnā.

Ziņojums par nevienlīdzību veselības jomā ES  »

Šajā ziņojumā ir izklāstīti svarīgākie pasākumi, ko Eiropas Komisija ir veikusi, lai īstenotu savu 2009. gada paziņojumu par nevienlīdzību veselības jomā. Tajā ir arī sniegts pārskats par nevienlīdzības mērogu un tendencēm ES kopš 2000. gada.

ES žurnālistikas balva veselības aizsardzības jomā  »

Pēdējais mēnesis, kad piektajam ES žurnālistikas konkursam var iesniegt publicētos rakstus. Termiņš — 2013. gada 30. septembris.

Jauns simbols, kas apzīmē ārstniecības līdzekļus, kuriem veic papildu uzraudzību  »

No 1. septembra tiks izmantots jauns simbols (insert symbol), kas pacientiem un mediķiem ļaus atpazīt tās zāles, kurām tiek veikta papildu uzraudzība.

Ar Komisijas lēmumu tiek izveidota jauna reto slimību ekspertu grupa  »

Lēmumu pieņēma 2013. gada 30. jūlijā. Ir publicēti uzaicinājumi piedalīties konkursā.

Video par reto slimību pacientu reģistrāciju  »

Šo video ir sagatavojusi Eiropas reto slimību reģistru platforma (EPIRARE), un tas tiek finansēts no ES veselības aizsardzības programmas. Video popularizē reto slimību pacientu reģistrāciju.

Ziņojumi no visas Eiropas 

Valsts kampaņa par paliatīvo aprūpi un sāpju terapiju  [Itālija]  »

Iniciatīva, kurā paredzēts Itālijas iedzīvotājus informēt, ka pastāv valsts likums, kas garantē aprūpi slimajiem, arī tādiem, kuru slimība ir pēdējā stadijā.

Jaunas rekomendācijas par zīdaiņu vakcināciju pret rotavīrusu  [Vācija]  »

STIKO (Pastāvīgā vakcinācijas komiteja Roberta Koha institūtā) ir publicējusi jaunu imunizācijas plānu. Ir arī izdarītas izmaiņas rekomendācijās par vakcināciju pret B hepatītu un gripu.

“Change4Life” — ēd labāk, kusties vairāk, dzīvo ilgāk!  [Apvienotā Karaliste]  »

Kampaņa, kas mudina mainīt dzīvesveidu. Mūsdienās mēs kustamies daudz mazāk. Ir tik daudz iespēju skatīties televizoru, spēlēt datorspēles, un ir tik daudz ērtību un visādu ātro uzkodu, ka mēs vairs tik daudz nekustāmies un ēdam ne visai veselīgi.

Gaidāmie notikumi 

Uzvedības aspektu ņemšana vērā, veidojot politiku (Briselē, 2013. gada 30. septembrī)  »

Šajā pasākumā notiks diskusijas, kas palīdzēs saprast, kā varētu izmantot uzvedības ekonomiku, lai ietekmētu sabiedrības politikas veidošanu Eiropas Komisijā.

Darbseminārs par elektromagnētisko lauku iedarbību uz cilvēkiem  »

Notiek plaša diskusija par elektromagnētiskajiem laukiem, kurus rada mobilās ierīces un bāzes stacijas.  Projekts “LEXNET” ir veltīts, lai samazinātu iedarbību, ko šie tīkli radīs nākotnē.  Darbseminārā iepazīstinās ar šī projekta pirmajiem rezultātiem un apzinās komentārus un vēlmes.

Sestā Eiropas sabiedrības veselības konference (Briselē, 2013. gada 13.–16. novembrī)  »

Konferencē iecerēts veicināt sabiedrības veselības uzlabošanu Eiropā, piedāvājot veidus, kā dalīties informācijā, un forumu, kurā diskutēt sabiedrības veselības jomas pētniekiem, politikas veidotājiem un praktiķiem.

Jaunas publikācijas 

Par cinka oksīda nanodaļiņām saules aizsargkrēmos  »

Tagad ir daži saules aizsagkrēmi, kas satur cinka oksīda nanodaļiņas, kuras vismaz vienā dimensijā ir mazākas par 100 nanometriem. Šim nanomateriālam var būt atšķirīgas fizikālās un ķīmiskās īpašības nekā līdzšinējiem šīs pašas vielas preparātiem. Patērētāju drošības zinātniskā komiteja šo tematu nesen ir padziļināti izpētījusi.

ES stratēģija atbalstīt dalībvalstis, samazinot alkohola dēļ radīto kaitējumu — pievienotās vērtības izvērtējums  »

Novērtējuma ziņojumā secināts, ka līdzšinējais darbs ir devis skaidrus rezultātus un dalībvalstis ir saņēmušas atbalstu. Turpmāka koordinācija un rīcība ES līmenī ļautu saglabāt un nostiprināt kopējo pieeju.

Biļetena nākamajā numurā

Diskriminācija veselības dēļ

E biļetens ir pieejams 23 ES oficiālajās valodās
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Lūdzu, neatbildiet uz šo vēstuli, jo tā izsūtīta no adreses, kurā neviens neuzrauga ienākošās vēstules.

Ja vēlaties pārtraukt šā biļetena abonēšanu, uzklikšķiniet šeit