Europos Komisijos logotipas

NEWSLETTER

Nr. 114. 2013 metai. Rugsėjis. 12 diena

Sveikata ES

Jūsų patikimos informacijos apie visuomenės sveikatą portalas

ES kovos su nutukimu ir sveikesnės gyvensenos skatinimo veiksmai

Philippe Roux, Sveikatos ir vartotojų reikalų GD už sveikatą lemiančius veiksnius atsakingo C4 skyriaus vadovas

Philippe Roux, Sveikatos ir vartotojų reikalų GD už sveikatą lemiančius veiksnius atsakingo C4 skyriaus vadovas

Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas ir Taryba neseniai susitarė dėl sprendimo dėl didelių tarptautinio masto grėsmių sveikatai. Tai didelis žingsnis į priekį gerinant sveikatos saugumą Europos Sąjungoje ir apsaugant visos Europos piliečius nuo galimų pandemijų ateityje, aplinkos ar cheminių nelaimių arba kitų grėsmių sveikatai.

 

Pagal šias naujas teisės nuostatas dabar dėl šių įvairių rimtų tarptautinio masto grėsmių sveikatai galima imtis nuoseklių ES lygmens veiksmų, remiantis patirtimi, sukaupta per pastaruosius 20 metų, per kuriuos įvyko daug ligų protrūkių ir reikėjo imtis skubių priemon [...]

Šiame numeryje

ES naujienos » 
Pranešimai iš visos Europos » 
Artėjantys renginiai » 
Nauji leidiniai » 
  Užsiprenumeruokite informacinį biuletenį
  Ankstesni leidimai
  Siūlykite naujienas ir renginius
  Nusiųsti draugui

Visi šio leidinio teminiai straipsniai  »

Kiti teminiai straipsniai

Sveikatos programos projektai »

Partnerystė, sveika mityba ir novatoriškas valdymas kaip kovos su nutukimu ir antsvoriu priemonės („Nutukimo valdymas“)

Sveiki vaikai sveikose šeimose („Sveiki vaikai“)

Mokomieji animaciniai filmukai, skirti išmokyti vaikus sveikai maitintis bei daug judėti ir įtakoti jų vertybes bei nuomones (ACTIVE)

Kova su nutukimu pasitelkiant pasiūlą ir paklausą (FOOD)

m. ES apdovanojimai už žurnalistinį darbą sveikatos srityje. Straipsniai »

„Diabetu sergantiems žmonėms ir autistams padeda specialiai treniruoti šunys“, Melisa Tuya Sánchez, 2012 m. Ispanijos laureatė

 
 

ES naujienos 

Europos Komisija. Visuomenės sveikatos svetainė – apie sveikatą visoje Europoje  »

Sveikatos ir vartotojų reikalų GD džiugiai praneša apie naują Komisijos visuomenės sveikatos svetainės versiją. Naujoji svetainė pritaikyta naujiems interneto prietaisams, visų pirma išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams, į ją įtrauktas portalas „Sveikata ES“ ir jo informacinis biuletenis.

Iniciatyva „Mesk rūkyti su „Barça“ laimėjo Europos plaučių ligų fondo (ELF) apdovanojimą už plaučių sveikatos gerinimą  »

Apdovanojimas įteiktas per metinį Europos kvėpavimo ligų draugijos kongresą, kuriame susirenka apie 20 000 sveikatos priežiūros srities specialistų aptarti naujausių pulmonologijos laimėjimų.

Nelygybės sveikatos srityje ES ataskaita  »

Šioje ataskaitoje aprašomi pagrindiniai veiksmai, kurių Europos Komisija ėmėsi įgyvendindama savo 2009 m. Komunikatą dėl nelygybės sveikatos srityje. Joje taip pat apžvelgiamos nelygybės sveikatos srityje ES mastas ir tendencijos nuo 2000 m.

ES apdovanojimas už žurnalistinį darbą sveikatos srityje  »

Norintys dalyvauti penktame ES sveikatos srities žurnalistinių darbų konkurse gali pateikti publikuotus straipsnius iki šio mėnesio pabaigos: terminas – 2013 m. rugsėjo 30 d.

Naujas simbolis, kuriuo žymimi papildomai stebimi vaistai  »

Nuo rugsėjo 1 d. naujas simbolis (pridėti simbolį) padeda pacientams ir medikams nustatyti vaistus, kurie yra papildomai stebimi.

Komisijos sprendimu įsteigta nauja retųjų ligų ekspertų grupė  »

Komisijos sprendimas priimtas 2013 m. liepos 30 d. Paskelbtas kvietimas pareikšti susidomėjimą.

„Žinome per mažai“  »

Vaizdo siužetas, kuriuo retųjų ligų pacientai skatinami registruotis. Jį parengė EPIRARE (Europos retųjų ligų registrų platforma), o jis finansuotas pagal ES Sveikatos programą.

Pranešimai iš visos Europos 

Nacionalinė palaikomosios slaugos ir skausmo terapijos kampanija  [Italija]  »

Iniciatyva, kuria siekiama Italijos piliečius supažindinti su valstybiniu įstatymu, kuriuo nepagydomomis ir kitomis ligomis sergantiems pacientams užtikrinamos galimybės naudotis priežiūros paslaugomis.

Naujos kūdikių skiepijimo nuo roto viruso rekomendacijos  [Vokietija]  »

Roberto Kocho institute esantis nuolatinis skiepijimo komitetas STIKO paskelbė naują imunizacijos tvarkaraštį. Taip pat yra rekomendacijų pakeitimų dėl skiepų nuo hepatito B ir gripo.

Iniciatyva „Change4Life“: tinkamai maitinkis, daugiau judėk, ilgiau gyvenk  [Jungtinė Karalystė]  »

Kampanija „Change4Life“ (angl. „Pasikeisk visam gyvenimui “) skatinama keisti gyvenimo būdą. Kai tiek progų žiūrėti televiziją ar žaisti kompiuterinius žaidimus, kai yra tiek patogumų ir greito maisto, judame daug mažiau ir maitinamės daug prasčiau nei anksčiau.

Artėjantys renginiai 

Elgesio žinių pritaikymas formuojant politiką (Briuselis, 2013 m. rugsėjo 30 d.)  »

Per šį renginį vyksiančios diskusijos mums padės suprasti, kaip būtų galima panaudoti elgesio ekonomiką siekiant daryti įtaką viešajai politikai visoje Europos Komisijoje.

Seminaras elektromagnetinių laukų poveikio žmonėms tema  »

Apie mobiliųjų telefonų ir bazinių stočių skleidžiamus elektromagnetinius laukus diskutuojama plačiai. Projektas LEXNET skirtas iki minimumo sumažinti būsimų tinklų poveikį. Seminare bus pateikiami preliminarūs vykdant šį projektą gauti rezultatai, bus galima pateikti pastabas ir pageidavimus.

6-oji Europos visuomenės sveikatos konferencija „Sveikata Europoje: ar tikslas jau pasiektas? Mokantis iš praeities kurti ateitį“ (Briuselis, 2013 m. lapkričio 13–16 d.)  »

Konferencijos tikslas – padėti gerinti visuomenės sveikatą Europoje suteikiant priemonių keistis informacija bei galimybę diskutuoti visuomenės sveikatos srities mokslininkams, politikos formuotojams ir specialistams.

Nauji leidiniai 

Apie cinko oksido nanodaleles apsaugos nuo saulės priemonėse paprastai ir aiškiai  »

Kai kuriose apsaugos nuo saulės priemonėse dabar yra cinko oksido nanodalelių, kurių bent vienas matmuo yra mažesnis negu 100 nanometrų. Ši nanomedžiaga gali turėti kitokių fizinių ir cheminių savybių negu ankstesni tos pačios medžiagos preparatai. Neseniai šią temą išsamiai išnagrinėjo Vartotojų saugos mokslinis komitetas.

ES strategijos papildomos naudos padedant valstybėms narėms mažinti su alkoholiu susijusią žalą vertinimas  »

Vertinimo ataskaitoje prieita prie išvados, kad iki šiol padarytas darbas davė aiškių rezultatų remiant valstybių narių veiksmus ir kad dėl nuolatinio koordinavimo bei veiksmų ES lygmeniu bus išlaikomas ir sustiprės bendras požiūris.

Kitame numeryje

Diskriminacija dėl sveikatos

Šis informacinis biuletenis parengtas 23 oficialiosiomis ES kalbomis
http://ec.europa.eu/health/newsletter

Į šį pranešimą atsakymo nerašykite – jis gautas iš netikrinamos e. pašto dėžutės.

Jei norite atsisakyti šio informacinio biuletenio prenumeratos, spustelėkite čia